Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija modernizuoja Europos geležinkelių keleivių teises

Briuselis, 2017 m. rugsėjo 28 d.

Šiandien Europos Komisija atnaujina Europos geležinkelių keleivių teisių taisykles, kad keliaujantieji traukiniais būtų geriau apsaugoti vėlavimo, atšaukimo ar diskriminacijos atvejais.

Geležinkelių keleiviai turėtų naudotis visomis savo teisėmis keliaudami bet kur Europos Sąjungoje. Komisija taip pat nori užtikrinti adekvatų keleivių informavimą ir gerokai padidinti neįgaliųjų ar riboto judumo keleivių teises. Komisijos pasiūlymas yra ir proporcingas: ji pripažįsta, kad geležinkelių operatoriai siaurai apibrėžtomis aplinkybėmis gali būti atleisti nuo pareigos mokėti kompensaciją keleiviams vėlavimo atveju.

Už transportą atsakinga Europos Komisijos narė Violeta Bulc sakė: „Europos Sąjunga pasirūpino, kad keleiviai turėtų visas teises, kad ir kur ES jie keliautų. Tačiau pernelyg daug traukiniais keliaujančių ir į darbą važinėjančių europiečių apie savo teises vis dar nėra tinkamai informuoti. Naujuoju pasiūlymu norime tai ištaisyti. Esu tikra, kad mūsų iniciatyva sustiprins sektorių ir užtikrins tinkamą keleivių apsaugos ir geležinkelių sektoriaus konkurencingumo pusiausvyrą.“

Komisijos pasiūlymu galiojančios geležinkelių keleivių teisės atnaujinamos penkiais svarbiais aspektais:

1. Vienodas taisyklių taikymas. Teikiant nacionalines tolimojo susisiekimo ir tarpvalstybines miesto, priemiestinio ir regioninio susisiekimo paslaugas keleivių teisės turi galioti be išimčių. Šiuo metu visas taisykles taiko tik 5 valstybės narės[1], o kitose nustatyta įvairaus masto išimčių. Todėl keleiviai netenka daugelio savo teisių.

2. Informavimas ir nediskriminavimas. Geriau informuojama apie keleivių teises, pavyzdžiui, įrašais ant bilieto. Keleiviai, kurie keliauja su persėdimu, turi būti informuojami apie tai, ar jų teisės galioja visoje kelionėje ar tik atskirose atkarpose. Draudžiama diskriminacija pagal pilietybę ar gyvenamąją vietą.

3. Didesnės neįgaliųjų arba riboto judumo asmenų teisės. Teisė į pagalbą bet kokio pobūdžio kelionėse ir pilną kompensaciją už pamestą arba apgadintą judumo įrangą suteikiama be išlygų. Atitinkama informacija turi būti suteikta prieinamais būdais, o geležinkelių darbuotojai turi būti apmokyti aptarnauti neįgaliuosius.

4. Vykdymo užtikrinimas, skundų nagrinėjimo procedūros ir sankcijos. Aiškiai apibrėžiami skundų nagrinėjimo terminai bei procedūros ir už keleivių teisių taikymą bei vykdymo užtikrinimą atsakingų nacionalinių įstaigų kompetencijos ir atsakomybė.

5. Proporcingumas ir nešališkumas. Force majeure išlyga suteikia teisę geležinkelių bendrovėms nemokėti kompensacijos, jei vėlavimą lėmė gaivalinės nelaimės, kurių nebuvo galima nei numatyti, nei išvengti. Pagal dabartines taisykles geležinkelių bendrovės turi mokėti kompensaviją net ir tokiais atvejais.

Tolesni veiksmai

Dabar Komisijos pasiūlymą turi apsvarstyti ir patvirtinti Europos Parlamentas ir Taryba (t. y. ES valstybės narės), ir tada jis įsigalios.

Šiuo metu bendroji keleivių vežimo geležinkeliais rinka plėtojama planuojant atverti konkurencijai nacionalines rinkas. Siekiant padidinti santykinę geležinkelių transporto dalį, palyginti su kitomis transporto rūšimis, būtina geresnė geležinkelio paslaugų kokybė ir naudotojų teisių apsauga.

Pagrindiniai faktai

Europos Sąjunga yra vienintelė pasaulio teritorija, kurioje ginamos visomis transporto priemonėmis – lėktuvais, traukiniais, laivais, tolimojo ir vietinio susisiekimo autobusais – keliaujančių asmenų teisės. ES teisės aktas dėl geležinkelių keleivių teisių įsigaliojo 2009 m. gruodžio mėn.

Pvz., pagal europines taisykles, keleiviai kai kuriose valstybėse narėse gali turėti teisę gauti kompensaciją, jei traukinys paskirties vietą pasiekia pavėlavęs viena valanda ar daugiau. Pavėlavusio traukinio keleiviai taip pat turi teisę gauti maisto ir gaiviųjų gėrimų (proporcingai vėlavimo laikui) ir apgyvendinimo paslaugas, jeigu jie priversti pasilikti nakčiai.

Visa informacija apie galiojančias keleivių teises visoms ES kalbomis skelbiama interneto svetainėje „Jūsų Europa“. Sukurta ir programėlė išmaniesiems telefonams. Ją galima nemokamai atsisiųsti į Google AndroidiPhoneiPad ir Windows Phone aparatus.

 

[1] Belgija, Danija, Italija, Nyderlandai ir Slovėnija.

IP/17/2009

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar