Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság modernizálja a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogaira vonatkozó európai szabályokat

Brüsszel, 2017. szeptember 28.

Az Európai Bizottság aktualizálja a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogaira vonatkozó európai szabályokat, hogy azok nagyobb védelmet nyújtsanak a késések, a járattörlések és a hátrányos megkülönböztetés estén.

A vasúton utazókat teljes mértékben meg kell védeni, függetlenül attól, hogy hol utaznak az EU területén. A Bizottság arra is törekszik, hogy garantálja az utasok megfelelő tájékoztatását, valamint jelentősen javítsa a fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű utasok jogait. Ugyanakkor a Bizottság javaslata arányos, és elismeri, hogy a vasúttársaságokat szigorúan meghatározott körülmények között mentesíteni lehet a késés esetén az utasokkal szemben fennálló kártérítési kötelezettségeik alól.

Violeta Bulc, a közlekedéspolitikáért felelős uniós biztos így nyilatkozott: „Az EU-nak köszönhetően a vasúton utazók egy sor joggal rendelkeznek, függetlenül attól, hogy hol utaznak az EU területén. De még mindig túl sok vasúton utazó és ingázó európai nem kellően tájékozott a jogait illetően. Ezt akarjuk orvosolni új javaslatunkkal. Meggyőződésem, hogy kezdeményezésünk megerősíti az ágazatot, megfelelő egyensúlyt biztosítva az utazók védelme és a vasúti ágazat versenyképessége között.”

A Bizottság javaslata öt kulcsfontosságú területen aktualizálja a vasúton utazók jogaira vonatkozó meglévő szabályokat:

1. A szabályok egységes alkalmazása: a távolsági belföldi és a határon átnyúló városi, külvárosi és regionális szolgáltatásokat a továbbiakban nem lehet mentesíteni az utasok jogaira vonatkozó szabályok alól. Jelenleg mindössze 5 tagállam[1] alkalmazza teljes mértékben a szabályokat, míg más tagállamok különböző mértékű mentességeket vezettek be. Ez jelentős mértékben megfosztja az utasokat jogaiktól.

2. Tájékoztatás és megkülönböztetésmentesség: az utasok jogaival kapcsolatos tájékoztatás javítása, például azáltal, hogy a jegyre nyomtatják azokat. Az összekapcsolt szolgáltatásokat külön menetjeggyel használó utasokat tájékoztatni kell arról, hogy jogaik az egész útra vonatkoznak-e, vagy csak az egyes szegmensekre. Tilos az állampolgárság vagy a lakóhely alapján történő megkülönböztetés.

3. A fogyatékkal élő személyek és a csökkent mozgásképességű személyek jogainak megerősítése: a segítségnyújtáshoz való, kötelezően előírt jog az összes szolgáltatás tekintetében, valamint a mozgást segítő eszközök elveszéséért vagy javításáért járó teljes kártérítés. A releváns információkat hozzáférhető formában kell megadni, és a vasúti személyzet számára biztosítani kell a fogyatékossággal kapcsolatos tudatosság növelésére irányuló képzést.

4. Végrehajtás, panaszkezelési eljárások és szankciók: egyértelmű határidők és eljárások a panaszkezelésre vonatkozóan, valamint az utasok jogainak alkalmazásáért és érvényesítéséért felelős nemzeti hatóságok felelősségi köreinek és hatáskörének egyértelmű meghatározása.

5. Arányosság és jogi méltányosság: a „vis maior” esetére vonatkozó záradék mentesíti a vasúttársaságokat azon követelmény alól, hogy az előre nem látható és meg nem előzhető természeti katasztrófák által okozott késések esetén kártérítést kelljen fizetniük. A jelenlegi szabályok értelmében a vasúttársaságoknak még ilyen események bekövetkezte esetén is kártérítést kell fizetniük.

Következő lépések

A Bizottság javaslatát most meg kell vizsgálnia és el kell fogadnia az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (vagyis az EU tagállamainak), mielőtt a javasolt módosítások hatályba lépnének.

A vasúti személyszállítás egységes piaca jelenleg fejlesztés alatt áll, és ennek keretében a tervek szerint bevezetésre kerül a verseny a belföldi piacokon. A vasúti közlekedés részesedésének a többi közlekedési módhoz képest történő növelésére irányuló célkitűzés eléréséhez alapvetően fontos a vasúti szolgáltatások magas színvonala és a felhasználók jogainak védelme.

Háttér-információk

Az Európai Unió az egyetlen olyan terület a világon, ahol a polgárokat teljes körű utasjogok védik – függetlenül attól, hogy repülővel, vasúttal, hajóval, busszal vagy távolsági busszal utaznak. A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogaira vonatkozó uniós jogszabály 2009 decemberében lépett hatályba.

Az európai szabályok értelmében például egyes tagállamokban az utasok anyagi kártérítésre jogosultak, amennyiben vonatuk legalább 1 órás késéssel érkezik a célállomásra. A késést szenvedő utasok jogosultak lehetnek étkezésre és frissítőkre (a várakozási idővel arányosan), valamint szállásra is, amennyiben az éjszakát a várakozás helyén kell tölteniük.

Az összes információ megtalálható az „Európa Önökért” portálon, ahol az utasok vonatkozó jogai valamennyi uniós nyelvre le vannak fordítva. Szintén elérhető egy mobilalkalmazás, amely ingyenesen letölthető Google AndroidiPhoneiPad és Windows Phone készülékekre.

 

[1] Belgium, Dánia, Olaszország, Hollandia és Szlovénia.

IP/17/2009

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar