Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen moderniserer de europæiske jernbanepassagerers rettigheder

Bruxelles, den 28. september 2017

Europa-Kommissionen ajourfører de europæiske regler om togpassagerers rettigheder for bedre at beskytte de rejsende i tilfælde af forsinkelser, aflysninger eller diskrimination.

Togpassagerer bør være fuldt ud beskyttet, uanset hvor de rejser i EU. Kommissionen vil også at sikre, at passagererne får passende information, og forbedre rettighederne betydeligt for passagerer med handicap eller nedsat mobilitet. Kommissionens forslag er samtidig i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og anerkender, at jernbanevirksomheder under nøje definerede omstændigheder kan fritages for at skulle kompensere passagerer i tilfælde af forsinkelser.

Kommissær med ansvar for transport, Violeta Bulc, udtaler: "Takket være EU har passagererne et komplet sæt rettigheder, uanset hvor de rejser i EU. Der er dog stadig for mange europæiske togrejsende og pendlere, som ikke er ordentligt informeret om deres rettigheder. Det er det problem, vi vil løse med vores nye forslag. Jeg er overbevist om, at vores initiativ vil styrke sektoren ved at finde den rette balance mellem beskyttelse dels af de rejsende, dels af jernbanesektorens konkurrenceevne."

Kommissionens forslag ajourfører de nuværende regler om togpassagerers rettigheder på fem centrale områder:

1. Ensartet anvendelse af reglerne: indenlandsk fjerntrafik og grænseoverskridende by-, forstads- og regionaltrafik kan ikke længere være undtaget fra anvendelsen af regler om passagerrettigheder. I øjeblikket er der kun 5 medlemsstater[1], som fuldt ud anvender reglerne, mens andre har indført forskellige grader af undtagelser. Dermed forringes passagerernes rettigheder væsentligt.

2. Information og ikke-diskrimination: bedre information om passagerernes rettigheder, f.eks. ved at printe dem ud på billetten. Passagerer, der bruger internetforbundne tjenester med særskilte billetter, skal informeres om, hvorvidt deres rettigheder gælder for hele rejsen eller kun for enkelte segmenter. Diskrimination på grundlag af nationalitet eller bopæl er forbudt.

3. Bedre rettigheder for personer med handicap eller nedsat mobilitet: obligatorisk ret til assistance ved alle tjenester og fuld erstatning for tab eller reparation af mobilitetshjælpemidler. De relevante oplysninger skal gives i tilgængelige formater, og jernbanepersonalet skal have kurser i handicapforståelse.

4. Håndhævelse, procedurer for klagebehandling og sanktioner: klare frister og procedurer for klagebehandling og klare ansvarsområder og beføjelser hos de nationale myndigheder, der er ansvarlige for anvendelsen og håndhævelsen af passagerrettigheder.

5. Proportionalitet og juridisk retfærdighed: en "force majeure"-klausul vil fritage jernbanevirksomhederne fra at skulle betale erstatning i tilfælde af forsinkelser som følge af naturkatastrofer, som de ikke kunne forudse eller forhindre. Ifølge de nuværende regler skal jernbanevirksomhederne betale kompensation, selv når de kommer ud for sådanne hændelser.

De næste skridt

Kommissionens forslag skal nu drøftes og vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet (dvs. EU-medlemsstaterne), inden det træder i kraft.

Det indre marked for passagertransport med jernbane er under udvikling med den planlagte indførelse af konkurrence på de indenlandske markeder. Jernbanetjenester af høj kvalitet og beskyttelse af brugernes rettigheder er afgørende for at opfylde målsætningen om at øge jernbanetransportens andel i forhold til andre transportformer.

Baggrund

EU er det eneste område i verden, hvor borgerne er beskyttet af en lang række passagerrettigheder - uanset om de rejser med fly, tog, skib eller bus. EU's lovgivning om jernbanepassagerers rettigheder trådte i kraft i december 2009.

Ifølge EU-reglerne kan passagererne f.eks. i visse medlemsstater være berettiget til finansiel kompensation, hvis toget ankommer til deres destination med en forsinkelse på mindst 1 time. Forsinkede passagerer kan også have ret til måltider og forfriskninger (i forhold til ventetiden) og indkvartering, hvis de er nødt til at overnatte.

Alle oplysninger findes på webstedet "Dit Europa", hvor de gældende passagerrettigheder er oversat til alle EU-sprog. Der findes også en smartphone app, som kan downloades gratis, til Google Android, iPhone, iPad og Windows Phone.

 

[1] Belgien, Danmark, Italien, Nederlandene og Slovenien.

IP/17/2009

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar