Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija pomaže regijama da razviju otporna gospodarstva u eri globalizacije

Bruxelles, 18. srpnja 2017.

Komisija pomaže regijama da razviju otporna gospodarstva u eri globalizacije

Globalizacija je donijela velike koristi nerazvijenim gospodarstvima širom svijeta te brojne prilike Europljanima, no dok su koristi raširene, troškovi se često snose nejednako, naglašeno je u Komisijinom dokumentu za razmatranje o iskorištavanju prednosti globalizacije.

Kako bi se mogle suočiti s izazovima modernizacije gospodarstva, Europa mora osnažiti svoje regije i pomoći im da stvaraju vrijednost. To će postići poticanjem inovacija, digitalizacije, dekarbonizacije te razvijanja vještina.

Komisija danas predlaže novi niz mjera za daljnju pomoć europskim regijama u ulaganju u njihova područja konkurentnosti („pametna specijalizacija”) kako bi se osigurale potrebne inovacije, otpornost i rast.

Potpredsjednik Jyrki Katainen, zadužen za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: Kako bismo iskoristili prednosti globalizacije, moramo stvoriti poticajna okruženja u kojima se mogu ostvarivati koristi od napretka u područjima trgovine i tehnologije. Za suočavanje s tim izazovom i osnaživanje naših regija od najveće su važnosti investicijske i inovacijske strategije koje se osmišljavaju i vode na lokalnoj razini.

Povjerenica za regionalnu politiku, Corina Crețu, izjavila je: Kao što je izjavio predsjednik Juncker, ušli smo u „glokalnu” eru u kojoj se utjecaj globalnih izazova najprije osjeća na lokalnoj razini. Naša gospodarstva prolaze kroz velike promjene i taj proces ne možemo zaustaviti. Međutim, možemo pomoći našim regijama da se oboružaju prikladnim alatima za snažan i trajan rast, što je bit pametne specijalizacije.

Pametna specijalizacija, pristup koji je 2014. uveden u sve programe regionalne politike, dao je pozitivne rezultate. Na temelju tog iskustva Komisija namjerava provesti dva pilot-projekta:

  • Prilagođena potpora za posebne izazove s kojima se suočavaju regije u industrijskoj tranziciji: određene regije mogu, na vlastiti zahtjev, u okviru partnerstava surađivati s timovima stručnjaka Komisije kako bi se ubrzalo prihvaćanje inovacija, uklonile prepreke ulaganjima, građanima omogućilo stjecanje potrebnih vještina te pripremilo za industrijske i društvene promjene, na temelju njihove strategije pametne specijalizacije.
  • Međuregionalna inovacijska partnerstva uz potporu fondova EU-a: nadahnut uspjehom inicijative Vanguard, ovaj je pilot-projekt osmišljen za utvrđivanje i proširivanje „unovčivih” međuregionalnih projekata koji mogu stvoriti europske lance vrijednosti u prioritetnim sektorima kao što su velike količine podataka, bioekonomija, učinkovitost resursa, povezana mobilnost ili napredna proizvodnja.

Usporedno s tim Komisija će pružiti veću pomoć državama članicama u uklanjanju preostalih prepreka rastu te stvaranju poticajnih poslovnih okruženja. Posebna pozornost posvetit će se kvaliteti i otvorenosti javnih istraživanja, suradnji poslovne i sveučilišne zajednice te usklađivanju lokalnih baza vještina s tržišnim zahtjevima, uz pomoć struktura potpore Komisije.

Komisija će nastojati olakšati i daljnje sinergije i kombinacijemeđu različitim postojećim programima i instrumentima EU-a za inovacije, rast i konkurentnost.

Sljedeći koraci

Pozivi na iskaz interesa za pilot-aktivnosti regija u području industrijske tranzicije objavit će se u jesen 2017. Međuregionalna partnerstva uspostavit će se tijekom 2017. i trajat će do kraja 2018.

Dosad prikupljeno iskustvo u postojećim programima kohezijske politike zajedno s mjerama i političkim rješenjima iznesenima u ovoj komunikaciji doprinijet će pripremanju sljedećeg proračunskog okvira, u kontekstu tekućeg razmatranja budućnosti financija EU-a.

Komisija će razmotriti veće povezivanje postojećih instrumenata EU sa zajedničkim ciljem prilagodbe novim industrijskim izazovima. Pametna specijalizacija mogla bi prerasti u sveobuhvatni alat za pomoć svim regijama u iskorištavanju promjena koje donosi globalizacija.

Kontekst

Pametna specijalizacija uvedena je kao preduvjet za osiguravanje učinkovitog trošenja sredstava u okviru kohezijske politike za istraživanja i inovacije, pri čemu su sve regije trebale osmisliti investicijske strategije na temelju vlastitih konkurentskih prednosti, od poljoprivredno-prehrambenog i turističkog sektora do nanotehnologije i svemirske industrije.

U okviru tih strategija lokalna poduzeća primaju financijsku potporu za razvoj inovativnih proizvoda i rast na druga tržišta. Te su strategije rezultirale i boljim povezivanjem znanstvene i poslovne zajednice te boljom koordinacijom na svim razinama lokalnog upravljanja.

Dodatne informacije

Komunikacija – Jačanje inovacija u europskim regijama

MEMO – Izazovi pred nama: poticanje rasta temeljenog na inovacijama u regijama EU-a

Informativni članak – Pilot-aktivnosti za pametnu specijalizaciju

Informativni članak – Što je to pametna specijalizacija?

Prikaz prema zemljama – pametna specijalizacija u vašoj zemlji

Pratite potpredsjednika Katainena i povjerenicu Crețu na Twitteru

IP/17/1995

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar