Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Diensten: Commissie daagt België voor het Hof van Justitie van de EU wegens aan accountants opgelegde beperkingen

Brussel, 13 juli 2017

De Europese Commissie heeft besloten België voor het Hof van Justitie van de EU te dagen op grond van het feit dat de beperkingen die het oplegt aan accountants die diensten aanbieden in aanverwante disciplines, onverenigbaar zijn met de dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG).

De Belgische wetgeving staat niet toe dat een accountant diensten als makelaar of verzekeringstussenpersoon verstrekt of financiële activiteiten verricht. De Commissie is van oordeel dat dit verbod niet in overeenstemming is met de dienstenrichtlijn (artikel 25 over multidisciplinaire activiteiten) en is van mening dat er minder beperkende middelen zijn om onafhankelijkheid, onpartijdigheid en naleving van de ethische regels te garanderen.

Al te strenge beperkingen voor dienstverleners kunnen gekwalificeerde kandidaten onnodig in de weg staan bij het zoeken naar een baan, of dat nu in eigen land of over de grens is. Het opheffen van de beperkingen op de diensten die een accountant kan aanbieden, kan leiden tot meer keus voor de consument, lagere tarieven en kan bijdragen tot het scheppen van nieuwe banen voor gekwalificeerde kandidaten in de sector.

De Commissie heeft in het verleden een aantal lidstaten gevraagd om hun regels waarmee multidisciplinaire praktijken verboden zijn, in juni 2015 en november 2016 aan te passen. Met betrekking tot België in het bijzonder heeft de Commissie de nationale autoriteiten in een met redenen omkleed advies van november 2016 gevraagd een einde te maken aan de inbreuk op het EU-recht. Aangezien de Belgische autoriteiten bij hun standpunt bleven, heeft de Commissie besloten om België voor het Hof van Justitie van de EU te dagen.

Achtergrond

In artikel 25 van de dienstenrichtlijn, Richtlijn 2006/123/EG, is bepaald dat de lidstaten erop moeten toezien dat op dienstverrichters geen eisen van toepassing zijn die hen ertoe verplichten uitsluitend een bepaalde specifieke activiteit uit te oefenen of die het gezamenlijk of in partnerschap uitoefenen van verschillende activiteiten beperken.

De Belgische wetgeving staat echter niet toe dat een accountant diensten als makelaar of verzekeringstussenpersoon verstrekt of financiële activiteiten verricht. Alle andere activiteiten (ambachtelijke, agrarische activiteiten, enz.) zijn eveneens verboden (tenzij deze nodig zijn voor de primaire dienst of activiteit, de onafhankelijkheid niet in gevaar brengen en niet leiden tot een belangenconflict).

 

Meer informatie

– Over de belangrijkste beslissingen van het inbreukenpakket van juli 2017, zie volledig MEMO/17/1935

– Over het inbreukenpakket van juli – (alleen over de aanmaningsbrieven), zie volledig MEMO/17/1936.

– over de inbreukprocedure in het algemeen: zie MEMO/12/12

– Over de EU-inbreukprocedure

 

IP/17/1951

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar