Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Slut på roamingavgifter: Den sista pusselbiten – överenskommelse om grossistpriser – har fallit på plats

Bryssel den 1 februari 2017

Som det sista steget mot att kunna avskaffa roamingavgifter senast den 15 juni 2017 har företrädare för Europaparlamentet, rådet och kommissionen enats om hur grossistledet på roamingmarknaderna ska regleras (dvs. de priser som operatörerna tar ut av varandra när deras kunder använder andra mobila nätverk vid resor inom EU).

EU-förhandlarna enades om följande tak i grossistledet:

  • 3,2 cent per minut för röstsamtal från och med den 15 juni 2017.
  • 1 cent per SMS från och med den 15 juni 2017.
  • En stegvis minskning av pristaken för surf under en period på fem år, från 7,70 euro per GB (från och med den 15 juni 2017) till 6 euro per GB (från och med den 1 januari 2018), 4,50 euro per GB (från och med den 1 januari 2019), 3,50 euro per GB (från och med den 1 januari 2020), 3 euro per GB (från och med den 1 januari 2021) och 2,50 euro per GB (från och med den 1 januari 2022).

Andrus Ansip, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden, gläder sig åt överenskommelsen:
– Det här är sista pusselbiten.Från och med den 15 juni kan man resa inom EU utan roamingavgifter. Vi har också sett till att operatörerna kan fortsätta att konkurrera om att erbjuda de mest attraktiva lösningarna på sina hemmamarknader. Nu uppfyller vi vårt löfte. Jag vill varmt tacka Europaparlamentets föredragande Miapetra Kumpula-Natri och alla förhandlarna från Europaparlamentet samt rådets maltesiska ordförandeskap och alla andra som har medverkat till att vi nått denna milstolpe. Utan deras insatser hade det inte gått.

Den politiska överenskommelsen från igår kväll är en slutlig framgång för att roaming till inrikestaxor – ”roam like at home” – ska kunna förverkligas från och med den 15 juni 2017, i enlighet med förordningen om en inre marknad för telekommunikation. Det innebär att när du reser inom EU kan du ringa, skicka sms eller surfa på din mobil till samma pris som hemma. Överenskommelsen gör sådan roaming hållbar för människor och företag, garanterar kostnadstäckning och ser till att de nationella roamingmarknaderna hålls konkurrenskraftiga i grossistledet.

Tack vare gårdagens politiska överenskommelse om grossistbestämmelser och de bestämmelser om skälig användning och hållbarhet som kommissionen antog i december 2016 kan du använda ditt vanliga abonnemang om du periodvis reser utomlands. Om du använder ditt abonnemang utomlands mer än vad som ingår i ditt avtal kommer tilläggskostnaderna inte att vara högre än roamingtaken i den överenskommelse för grossistledet som nåddes idag.

Kommissionen kommer att göra en översyn av grossistmarknaden senast i slutet av 2019 och lägga fram en mellanrapport för medlagstiftarna senast den 15 december 2018.

Vad händer nu?

Europaparlamentet och rådet måste nu formellt godkänna den överenskommelse som nåddes idag. De nya roamingpriserna i grossistledet kommer att börja tillämpas den 15 juni 2017, vilket gör det möjligt för operatörerna att hinna göra alla förberedelser som behövs för att kunna införa roaming till inrikestaxor från och med den tidpunkten.

Bakgrund

Kommissionen har i tio år arbetat för att minska och i slutändan helt slopa de extraavgifter som telekomoperatörer tar ut av sina kunder varje gång de korsar en gräns med sina mobila enheter i samband med semestrar eller affärsresor. Sedan 2007 har roamingavgifterna minskat med mer än 90 procent. Priserna sänktes senast i april 2016, till 5 cent per minut för röstsamtal, 2 cent per sms och 5 cent per MB data utöver de nationella priserna. Europaparlamentet och rådet enades 2015, på kommissionens förslag, om att slopa roamingavgifterna för alla som periodvis reser inom EU. Kommissionen har antagit de tekniska åtgärder som behövs för att detta ska vara möjligt, bland annat ett system för skälig användning och hållbarhet i december 2016. Parallellt med detta fick kommissionen genom förordningen om en inre marknad för telekommunikation i uppgift att se över roamingmarknaderna i grossistledet och lägga fram lämpliga förslag senast den 15 juni 2016, för att det ska vara möjligt att avskaffa roamingavgifterna för slutkunder från och med den 15 juni 2017.

Läs mer

MEMO/16/4396

Webbplatsen om roaming

IP/17/193

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar