Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Konec stroškov gostovanja: pogajalci EU so z dogovorom o veleprodajnih cenah odpravili zadnjo oviro

Bruselj, 1. februarja 2017

Predstavniki Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije so se dogovorili o načinu urejanja veleprodajnih trgov gostovanja (cen, ki si jih zaračunavajo operaterji, kadar njihovi uporabniki pri gostovanju znotraj EU uporabljajo druga omrežja) in s tem naredili zadnji korak k odpravi stroškov gostovanja do 15. junija 2017.

Pogajalci EU so se dogovorili o naslednjih veleprodajnih cenovnih kapicah:

  • 3,2 evrocenta za minuto pogovora od 15. junija 2017;
  • 1 evrocent za sporočilo SMS od 15. junija 2017;
  • postopni pocenitvi cenovnih kapic za prenos podatkov v obdobju petih let: s 7,7 evra za GB (od 15. junija 2017) na 6 evrov za GB (od 1. januarja 2018), 4,5 evra za GB (od 1. januarja 2019), 3,5 evra za GB (od 1. januarja 2020), 3 evre za GB (od 1. januarja 2021) in 2,5 evra za GB (od 1. januarja 2022).

 

Podpredsednik za enotni digitalni trg Andrus Ansip je izrazil zadovoljstvo z dogovorom: „To je bil zadnji kamenček v mozaiku. Od 15. junija bodo Evropejci in Evropejke lahko potovali znotraj EU brez stroškov gostovanja. Poleg tega smo poskrbeli za to, da bodo lahko operaterji še naprej med seboj tekmovali v zagotavljanju najprivlačnejših ponudb na svojih domačih trgih. Danes izpolnjujemo svojo obljubo. Najlepše se zahvaljujem poročevalki Evropskega parlamenta Miapetri Kumpula-Natri in vsem pogajalcem Evropskega parlamenta ter malteškemu predsedstvu Sveta EU in vsem sodelujočim pri tem prelomnem dosežku. Brez njihovih prizadevanj ga ne bi bilo“.

Sinočni politični dogovor je končni dosežek, ki s 15. junijem 2017 uvaja sistem „gostovanja kot doma“, kot je predviden v uredbi o telekomunikacijskem enotnem trgu. To pomeni, da bodo uporabniki lahko na potovanjih po EU klicali, pošiljali sporočila SMS ali brskali po internetu po enakih cenah kot doma. Zaradi dogovora bo sistem gostovanja kot doma vzdržen za ljudi in podjetja, hkrati pa bo zagotavljal povračilo stroškov in nacionalne veleprodajne trge gostovanja ohranjal konkurenčne.

Po zaslugi političnega dogovora o veleprodajnih pravilih in pravilih o pošteni uporabi in trajnosti, ki jih je Komisija sprejela decembra 2016, lahko potrošniki svoje domače naročnine uporabljajo, kadar občasno potujejo znotraj EU. Če potrošnik pri gostovanju preseže pogodbene omejitve, dodatni stroški gostovanja ne bodo višji od danes dogovorjenih veleprodajnih cenovnih kapic.http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4396_en.htm

Komisija bo opravila pregled veleprodajnega trga do konca leta 2019 in sozakonodajalcema predložila vmesno oceno do 15. decembra 2018.

 

Naslednji koraki

Evropski parlament in Svet morata zdaj uradno potrditi današnji dogovor. Nove veleprodajne cene gostovanja bodo začele veljati 15. junija 2017, do tedaj pa se bodo operaterji lahko na uvedbo sistema gostovanja kot doma ustrezno pripravili.

 

Ozadje

Komisija si s ciljem njihove končne odprave že desetletje prizadeva zmanjšati pribitke, ki so jih telekomunikacijski operaterji svojim uporabnikom zaračunali vsakič, ko so na počitnicah ali poslovnem potovanju v tujini uporabili svojo mobilno napravo. Od leta 2007 so se cene gostovanja znižale za več kot 90 %. Cene so se zadnjič znižale aprila 2016, na 5 evrocentov za minuto pogovora, 2 evrocenta za sporočilo SMS in 5 evrocentov za MB prenosa podatkov kot pribitek na nacionalne cene. Leta 2015 sta se Evropski parlament in Svet na podlagi predloga Komisije strinjala z odpravo stroškov gostovanja za Evropejce in Evropejke, ki redno potujejo znotraj EU. Komisija je decembra 2016 sprejela tehnične ukrepe, potrebne za uresničitev tega cilja, vključno s politiko poštene uporabe in trajnostnim mehanizmom. Hkrati uredba o telekomunikacijskem enotnem trgu Komisiji nalaga, da pregleda veleprodajne trge gostovanja in pripravi ustrezne predloge do 15. junija 2016, da bi se omogočila odprava maloprodajnih pribitkov za gostovanje od 15. junija 2017.https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-prepares-ground-end-roaming-charges-june-2017

 

Več informacij

MEMO/16/4396

Spletno mesto z informacijami o gostovanju (v angleščini)

IP/17/193

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar