Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Koniec roamingovým poplatkom: vyjednávači EÚ sa dohodli na veľkoobchodných cenách, čo je posledný krok k dovŕšeniu tohto úsilia

Brusel 1. február 2017

Zástupcovia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie sa ako posledný krok k ukončeniu roamingových poplatkov 15. júna 2017 dohodli na spôsobe regulácie veľkoobchodných roamingových trhov (teda cien, ktoré si navzájom účtujú operátori, keď ich zákazníci používajú iné siete pri roamingu v EÚ).

Vyjednávači EÚ sa dohodli na týchto stropoch veľkoobchodných poplatkov:

  • 3,2 centu za minútu hlasového volania (od 15. júna 2017),
  • 1 cent za správu SMS (od 15. júna 2017),
  • postupné znižovanie stropov dátových poplatkov v priebehu 5 rokov zo 7,7 eura za GB (od 15. júna 2017) na 6 eur za GB (od 1. januára 2018), 4,5 eura za GB (od 1. januára 2019), 3,5 eura za GB (od 1. januára 2020), 3 eurá za GB (od 1. januára 2021) až na 2,5 eura za GB (od 1. januára 2022).

 

Podpredseda pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip túto dohodu privítal: „To bol posledný kus skladačky.Od 15. júna budú Európania môcť cestovať po EÚ bez roamingových poplatkov. Rovnako sme zabezpečili, aby si operátori mohli naďalej konkurovať a ponúkať tak čo najatraktívnejšie služby na svojich domácich trhoch. Dnes svoj sľub plníme. Srdečne ďakujem spravodajkyni Európskeho parlamentu Miapetre Kumpulovej-Natriovej a všetkým vyjednávačom z Európskeho parlamentu, ako aj maltskému predsedníctvu Rady EÚ a všetkým stranám zapojeným do dosahovania tohto obrovského úspechu. Bez nich by sa to nebolo podarilo.“

Konečné uzavretie politickej dohody, ku ktorému došlo dnes v noci, je posledným krokom k dosiahnutiu „sveta bez roamingu“ od 15. júna 2017, ako sa predpokladá v nariadení o jednotnom telekomunikačnom trhu. Pri cestovaní v EÚ teda spotrebitelia budú môcť telefonovať, zasielať správy SMS alebo surfovať cez mobil za rovnakú cenu ako doma. Touto dohodou sa „svet bez roamingu“ stane trvalo udržateľným pre občanov i podniky, a zároveň sa zabezpečí návratnosť nákladov a konkurencieschopnosť vnútroštátnych veľkoobchodných roamingových trhov.

Vďaka dnešnej politickej dohode o veľkoobchodných pravidlách a pravidlách politiky primeraného využívania a udržateľnosti, ktoré prijala Komisia v decembri 2016, spotrebitelia môžu pri pravidelných cestách do zahraničia používať svoj domáci paušál. Ak prekročia svoje limity za roaming, akékoľvek dodatočné poplatky nebudú smieť byť vyššie než veľkoobchodné roamingové stropy, ktoré boli dnes odsúhlasené.

Komisia preskúma veľkoobchodný trh do konca roku 2019 a do 15. decembra 2018 poskytne spoluzákonodarcom priebežné hodnotenie.

 

Ďalšie kroky

Európsky parlament a Rada teraz musia dohodu, ku ktorej sa dnes dospelo, formálne schváliť. Nové veľkoobchodné roamingové ceny sa začnú uplatňovať 15. júna 2017, čo je dosť času na to, aby hospodárske subjekty prijali všetky potrebné prípravné kroky na zavedenie „sveta bez roamingu“.

 

Súvislosti

Komisia sa už desať rokov usiluje o zníženie a napokon aj o definitívne zrušenie príplatkov, ktoré telekomunikační operátori účtujú zákazníkom vždy, keď používajú mobilné zariadenia v zahraničí, či už na dovolenke, alebo počas služobných ciest. Od roku 2007 sa ceny roamingu znížili o viac ako 90 %. Ceny naposledy klesli v apríli 2016 na 5 centov za minútu volania, 2 centy za SMS a 5 centov za MB údajov nad rámec vnútroštátnych sadzieb. V roku 2015 sa Európsky parlament a Rada na základe návrhu Komisie dohodli na zrušení roamingových poplatkov pre tých, ktorí pravidelne cestujú v EÚ. Komisia prijala technické opatrenia potrebné na dosiahnutie tohto cieľa vrátane mechanizmu politiky primeraného využívania a udržateľnosti v decembri 2016. V nariadení o jednotnom telekomunikačnom trhu bola zároveň Komisia poverená úlohou preskúmať veľkoobchodné roamingové trhy a predložiť vhodné návrhy do 15. júna 2016 s cieľom umožniť zrušenie maloobchodných roamingových poplatkov od 15. júna 2017.

 

Ďalšie informácie

MEMO/16/4396

Internetová stránka o roamingu

IP/17/193

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar