Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Zniesienie opłat roamingowych: Negocjatorzy z ramienia UE uzgodnili pułapy cen hurtowych, ostatni brakujący element

Bruksela, 1 lutego 2017 r.

Jako ostatni krok w kierunku zniesienia do 15 czerwca 2017 r. opłat roamingowych przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji uzgodnili sposób regulacji hurtowych rynków usług roamingu (cen, jakie operatorzy naliczają sobie wzajemnie, jeżeli ich klienci korzystają z innych sieci w ramach roamingu w UE).

Negocjatorzy z ramienia UE uzgodnili następujące pułapy cen hurtowych:

  • 3,2 centów za minutę połączenia głosowego, od 15 czerwca 2017 r.
  • 1 cent za wiadomość SMS, od 15 czerwca 2017 r.
  • stopniowe, rozłożone na okres 5 lat, obniżanie limitów opłat za przesył danych, z 7,7 EUR za GB (od 15 czerwca 2017 r.) do 6 EUR za GB (od 1 stycznia 2018 r.), 4,5 EUR za GB (od 1 stycznia 2019 r.), 3,5 EUR za GB (od 1 stycznia 2020 r.), 3 EUR za GB (od 1 stycznia 2021 r.), aż po 2,5 EUR za GB (od 1 stycznia 2022 r.)

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, z zadowoleniem skomentował: To był ostatni element układanki. Począwszy od 15 czerwca, Europejczycy będą mogli podróżować po UE, nie płacąc za roaming. Zadbaliśmy również o to, by operatorzy mogli w dalszym ciągu konkurować ze sobą, starając się przedstawić jak najatrakcyjniejsze oferty na swoich rynkach krajowych. Dziś dotrzymujemy naszej obietnicy. Pragnę serdecznie podziękować sprawozdawcy Parlamentu Europejskiego, Miapetrze Kumpuli-Natri, i wszystkim negocjatorom z ramienia Parlamentu Europejskiego, a także prezydencji Malty w Radzie UE oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do pomyślnego zakończenia tego etapu. Dzięki ich wysiłkom zrealizowaliśmy nasz cel.

Osiągnięte ubiegłej nocy porozumienie politycznego jest ostatnim krokiem do urzeczywistnienia od 15 czerwca 2017 r. zasady „roam-like-at-home” (korzystaj z telefonu za granicą po takich samych cenach, jak w kraju), jak przewidziano w rozporządzeniu w sprawie jednolitego rynku telekomunikacyjnego. Oznacza to, że podczas podróżowania po UE konsumenci będą mogli korzystać ze swoich telefonów komórkowych, dzwoniąc, wysyłając SMSy lub przeglądając strony internetowe po takich samych cenach, jakie płacą w swym kraju. Porozumienie to umożliwi trwałe stosowanie zasady „roam-like-at-home” zarówno wobec osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw, a jednocześnie zapewni zwrot kosztów oraz zachowanie konkurencyjności krajowych hurtowych rynków usług roamingu.

Dzięki wczorajszemu porozumieniu politycznemu dotyczącemu zasad rynków hurtowych oraz przepisom dotyczącym polityki uczciwego korzystania i zapewnienia zrównoważonego charakteru zniesienia opłat, przyjętym przez Komisję w grudniu 2016 r., konsumenci mogą korzystać z abonamentów krajowych, podróżując okresowo za granicę. Jeżeli w trakcie roamingu konsument przekroczy limity określone w jego umowie, żadna z dodatkowych opłat nie będzie wyższa niż uzgodnione dziś pułapy hurtowych cen usług roamingu.

Do końca 2019 r. Komisja przeprowadzi przegląd rynku hurtowego, a najpóźniej 15 grudnia 2018 r. przedstawi współprawodawcom ocenę śródokresową.

Dalsze działania

Parlament Europejski i Rada muszą teraz formalnie zatwierdzić osiągnięte dziś porozumienie. Nowe hurtowe ceny roamingu zaczną obowiązywać z dniem 15 czerwca 2017 r., co zapewni operatorom odpowiednią ilość czasu na podjęcie wszelkich niezbędnych działań przygotowawczych do terminowego wprowadzenia zasady „roam-like-at-home”.

Kontekst

Od dziesięciu lat Komisja intensywnie pracuje nad obniżeniem i ostatecznie zniesieniem opłat, jakie operatorzy sieci komórkowych naliczają swoim klientom za korzystanie z telefonu komórkowego podczas podróży służbowych lub na wakacjach za granicą. Od 2007 r. opłaty roamingowe spadły o ponad 90 proc. Ostatni ich spadek odnotowano w kwietniu 2016 r., kiedy to opłaty za roaming doliczane do stawek krajowych obniżono do 5 centów za minutę połączenia głosowego, 2 centów za SMS oraz 5 centów za przesył 1 MB danych. W 2015 r., na podstawie wniosku Komisji Europejskiej, Parlament Europejski i Rada uzgodniły całkowite zniesienie opłat roamingowych dla osób podróżujących okresowo w granicach UE. Komisja przyjęła techniczne akty prawne niezbędne do realizacji tego porozumienia, w tym w grudniu 2016 r. przepisy dotyczące polityki uczciwego korzystania oraz mechanizmu zapewniającego zrównoważony charakter zniesienia opłat. Równolegle w rozporządzeniu w sprawie jednolitego rynku telekomunikacyjnego powierzono Komisji zadanie przeprowadzenia przeglądu hurtowych rynków roamingu oraz przedłożenie przed 15 czerwca 2016 r. odpowiednich wniosków w celu umożliwienia zniesienia detalicznych opłat roamingowych od 15 czerwca 2017 r.

 

Dodatkowe informacje

MEMO/16/4396

Strona internetowa dotycząca roamingu

IP/17/193

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar