Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Panaikinami tarptinklinio ryšio mokesčiai. Baigtas galutinis etapas – ES derybininkai susitarė dėl didmeninių kainų.

Briuselis, 2017 m. vasario 1 d.

Žengtas paskutinis žingsnis siekiant iki 2017 m. birželio 15 d. panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčius – Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos atstovai pasiekė susitarimą dėl didmeninių tarptinklinio ryšio rinkų reguliavimo, t. y. dėl kainų, kurias operatoriai taiko vieni kitiems, kai jų klientai, ES naudodamiesi tarptinklinio ryšio paslaugomis, naudojasi kitais tinklais.

ES derybininkai susitarė nuo 2017 m. birželio 15 d. taikyti tokias viršutines didmeninių kainų ribas:

  • 3,2 cento už balso skambučio minutę ir
  • 1 centas už SMS žinutę.
  • Viršutinės duomenų perdavimo kainų ribos per penkerius metus bus laipsniškai mažinamos nuo 7,7 euro už gigabaitą (2017 m. birželio 15 d.) iki 6 eurų (2018 m. sausio 1 d.), 4,5 euro (2019 m. sausio 1 d.), 3,5 euro (2020 m. sausio 1 d.), 3 eurų (2021 m. sausio 1 d.) ir 2,5 euro (2022 m. sausio 1 d.).

 

Susitarimą palankiai įvertino už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas: „Tai buvo paskutinė dėlionės dalis. Nuo birželio 15 d. europiečiai ES galės keliauti be tarptinklinio ryšio mokesčių. Mes taip pat užtikrinome, kad operatoriai galėtų ir toliau konkuruoti tarpusavyje ir savo vidaus rinkose teikti patraukliausius pasiūlymus. Šiandien ištesėjome savo pažadą. Nuoširdžiai dėkoju Europos Parlamento pranešėjai Miapetrai Kumpulai-Natri, visiems Europos Parlamento derybininkams, ES Vadovų Tarybai pirmininkaujančiai Maltai ir visiems, prisidėjusiems siekiant šio svarbaus tikslo. Jų pastangomis tai pavyko įgyvendinti.“

Vakar vakare pasiektas politinis susitarimas – svarbiausias laimėjimas, leisiantis nuo 2017 m. birželio 15 d. tarptinklinio ryšio paslaugas teikti savo šalies kainomis, kaip numatyta Bendrosios telekomunikacijų rinkos reglamente. Tai reiškia, kad keliaudami Europos Sąjungoje vartotojai galės skambinti, siųsti SMS žinutes arba naršyti mobiliuoju telefonu tokiomis pačiomis kainomis, kaip savo šalyje. Pagal šį susitarimą tarptinklinis ryšys savo šalies kainomis tampa įmanomas gyventojams ir įmonėms, užtikrinamas sąnaudų padengimas, o nacionalinės didmeninės tarptinklinio ryšio rinkos išlieka konkurencingos.

Taikant vakar pasiektą politinį susitarimą dėl didmeninių paslaugų taisyklių ir 2016 m. gruodžio mėn. Komisijos priimtas sąžiningo naudojimo ir tvarumo taisykles, periodiškai keliaujantiems užsienyje vartotojams suteikiama galimybė naudotis savo šalyje sudarytomis abonentinėmis sutartimis. Jei naudodamiesi tarptinkliniu ryšiu vartotojai viršytų savo sutartyse nustatytas ribas, visi papildomi mokesčiai nebūtų didesni už šiandien sutartas viršutines didmeninių tarptinklinio ryšio kainų ribas.

Iki 2019 m. pabaigos Komisija atliks didmeninės rinkos peržiūrą, o iki 2018 m. gruodžio 15 d. teisėkūros institucijoms pateiks tarpinį vertinimą.

 

Tolesni veiksmai

Dabar oficialiai patvirtinti šiandien pasiektą susitarimą turi Europos Parlamentas ir Taryba. Naujos didmeninės tarptinklinio ryšio kainos bus taikomos nuo 2017 m. birželio 15 d., taigi operatoriams pakaks laiko imtis visų reikiamų parengiamųjų veiksmų, kad iki to laiko tarptinklinio ryšio paslaugas pradėtų teikti savo šalies kainomis.

 

Pagrindiniai faktai

Jau dešimtmetį Europos Komisija stengiasi sumažinti ir galiausiai panaikinti papildomus mokesčius, kuriuos telekomunikacijų operatoriai taiko savo klientams kaskart, kai išvykę iš šalies atostogauti arba verslo reikalais jie naudojasi savo mobiliaisiais prietaisais. Nuo 2007 m. tarptinklinio ryšio kainos sumažėjo daugiau kaip 90 %. Paskutinį kartą kainos mažintos 2016 m. balandžio mėn.: be nacionalinių tarifų, taikomas 5 centų už balso žinutės minutę, 2 centų už SMS žinutę ir 5 centų už megabaitą duomenų mokestis. 2015 metais, remdamiesi Europos Komisijos pasiūlymu, Europos Parlamentas ir Taryba susitarė visiškai panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčius Europos Sąjungoje periodiškai keliaujantiems asmenims. 2016 m. gruodžio mėn. Komisija priėmė tam pasiekti reikalingas technines priemones, tarp jų ir sąžiningo naudojimo taisykles bei tvarumo užtikrinimo priemonę. Bendrosios telekomunikacijų rinkos reglamentu Komisijai patikėta užduotis atlikti didmeninių tarptinklinio ryšio rinkų peržiūrą ir iki 2016 m. birželio 15 d. pateikti atitinkamų pasiūlymų, kad nuo 2017 m. birželio 15 d. būtų galima panaikinti mokesčius už mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas.

 

Daugiau informacijos

MEMO/16/4396

Tarptinklinio ryšio svetainė

IP/17/193

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar