Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Verkkovierailumaksut poistuvat: EU:n neuvottelijat pääsivät sopuun tukkuhinnoista

Bryssel 1. helmikuuta 2017

Verkkovierailumaksut poistuvat 15.6.2017. Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission edustajat pääsivät sopuun verkkovierailujen tukkuhinnoista EU:ssa (eli hinnoista, jotka operaattori perii verkossaan vierailevan käyttäjän kotimaanoperaattorilta).

EU:n neuvottelijat sopivat seuraavista tukkuhintakatoista:

  • 3,2 senttiä/puheluminuutti 15.6.2017 alkaen
  • 1 sentti/tekstiviesti 15.6.2017 alkaen
  • mobiilidatan gigatavukohtaista hintakattoa alennetaan 15.6.2017 alkaen porrastetusti viiden vuoden ajan siten, että se on 7,7 euroa kuluvan vuoden loppuun saakka, 6 euroa vuonna 2018, 4,5 euroa vuonna 2019, 3,5 euroa vuonna 2020, 3 euroa vuonna 2021 ja 2,5 euroa vuonna 2022.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava varapuheenjohtaja Andrus Ansip on tyytyväinen tänään saavutettuun sopuun: ”Hanke on saatu päätökseen. EU:ssa matkailevilta eurooppalaisilta ei enää 15.6.2017 peritä verkkovierailumaksuja. Operaattorit pysyvät kilpailukykyisinä kotimarkkinoillaan. Lupaukset on nyt lunastettu. Haluan kiittää Euroopan parlamentin esittelijää Miapetra Kumpula-Natria, kaikkia muita Euroopan parlamentin neuvottelijoita, neuvoston puheenjohtajamaan Maltan edustajia sekä kaikkia muita osallisia tästä saavutuksesta ja heidän työpanoksestaan”.

Saavutettu poliittinen yhteisymmärrys mahdollistaa RLAH-liikenteen ("roam-like-at-home") 15.6.2017 televiestinnän sisämarkkinoita koskevan asetuksen mukaisesti. Toisin sanoen 15.6.2017 lähtien kuluttajat voivat soittaa, lähettää tekstiviestejä ja käyttää internetiä toisessa EU-maassa samaan hintaan kuin kotimaassaan. RLAH-liikenne hyödyttää yksittäisiä ihmisiä ja yrityksiä, kustannukset voidaan kattaa ja kansallisten verkkovierailujen tukkumarkkinat säilyvät kilpailukykyisinä.

Tukkumyyntisääntöjä koskevan poliittisen yhteisymmärryksen ja komission joulukuussa 2016 hyväksymien kohtuullisen käytön politiikkaa ja kestävyysmekanismia koskevien sääntöjen ansiosta kuluttajat voivat käyttää kohtuullisessa määrin omaa liittymäänsä toisessa EU-maassa samoin ehdoin kuin kotimaassaan. Jos kuluttaja ylittää liittymäsopimuksensa ylärajan, häneltä mahdollisesti perittävät lisämaksut eivät saa olla korkeammat kuin tänään sovitut tukkuhintakatot.

Komissio tarkastelee tukkumarkkinoita uudelleen ennen vuoden 2019 loppua ja toimittaa asiasta väliarvioinnin Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 15.12.2018.

Jatkotoimet

Seuraavaksi Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat saavutetulle yhteisymmärrykselle virallisen hyväksyntänsä. Uusia verkkovierailujen tukkuhintoja aletaan soveltaa 15.6.2017. Operaattoreilla on näin riittävästi aikaa valmistautua RLAH-liikennettä varten.

Tausta

Komissio on jo vuosikymmenen ajan pyrkinyt pienentämään lisämaksuja, joita teleoperaattorit veloittavat asiakkailtaan mobiililaitteiden käytöstä ulkomaanlomilla ja -työmatkoilla. Viime kädessä tarkoitus on ollut poistaa kyseiset maksut. Vuodesta 2007 lähtien verkkovierailumaksut ovat alentuneet yli 90 prosenttia. Viimeksi hinnat laskivat huhtikuussa 2016: kansallisten hintojen lisäksi verkkovierailumaksuina peritään nyt 5 senttiä/puheluminuutti, 2 senttiä/tekstiviesti ja 5 senttiä/megatavu. Vuonna 2015 Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat komission ehdotuksen pohjalta, että liittymän satunnaisesta käytöstä toisessa EU-maassa perittävät verkkovierailumaksut poistuvat. Tätä varten komissio otti käyttöön muun muassa kohtuullisen käytön politiikan ja kestävyysmekanismin, jotka hyväksyttiin joulukuussa 2016. Televiestinnän sisämarkkinoita koskevassa asetuksessa komissiolle asetetaan tehtäväksi tarkastella uudelleen verkkovierailujen tukkumarkkinoita ja esittää asiaa koskevia ehdotuksia ennen 15.6.2016, jotta vähittäistason verkkovierailumaksut voidaan poistaa 15.6.2017 alkaen.

Lisätietoja

MEMO/16/4396

Verkkovierailusivusto

IP/17/193

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar