Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Rändlustasud on peagi möödanik: ELi läbirääkijad leppisid kokku hulgihindades – see on eeldus rändlustasude kaotamiseks

Brüssel, 1. veebruar 2017

Rändlustasude lõplikuks kaotamiseks 15. juuniks 2017 leppisid Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni esindajad kokku selles, kuidas reguleerida rändluse hulgiturgusid (hinnad, mida ELi mobiilsideoperaatorid küsivad teistelt operaatoritelt, kui nende kliendid kasutavad ELis rändlemisel teiste operaatorite võrku).

ELi läbirääkijad leppisid kokku järgmistes maksimaalsetes hulgihindades:

  • 3,2 eurosenti kõneminuti eest alates 15. juunist 2017
  • 1 eurosent SMSi eest alates 15. juunist 2017
  • Andmesideteenuste hind väheneb aste astmelt viie aasta jooksul: 7,7 eurot andmesideteenuse ühe gigabaidi eest alates 15. juunist 2017, 6 eurot alates 1. jaanuarist 2018, 4,5 eurot alates 1. jaanuarist 2019, 3,5 eurot alates 1. jaanuarist 2020, 3 eurot alates 1. jaanuarist 2021 ja 2,5 eurot alates 1. jaanuarist 2022.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav komisjoni asepresident Andrus Ansip avaldas kokkuleppe üle heameelt: "See oli viimane tükk piltmõistatuses. Alates15. juunist saavad eurooplased Euroopa Liidus reisida rändlustasusid maksmata. Kindlustasime samuti, et operaatorid saavad jätkata konkureerimist oma koduturgudel atraktiivseid pakkumisi tehes. Täna täidame oma lubaduse. Ma soovin soojalt tänada Euroopa Parlamendi raportööri Miapetra Kumpula-Natrit, kõiki läbirääkijad Euroopa Parlamendist, samuti nõukogu eesistujariiki Maltat ja kõiki neid, kes andsid oma panuse. Tänane kokkulepe sündis tänu neile".

Eile öösel saavutatud poliitilise kokkuleppe tulemusena hakkab alates 15. juunist 2017 toimima rändlusteenuste osutamise ühtlustatud kord, nagu see on ette nähtud  ühtse telekommunikatsioonituru määruses. See tähendab, et kliendid maksavad ELis reisides kõnede, SMSide ja mobiiltelefoniga surfamise eest sama hinda, mida nad maksavad kodus. Kokkuleppega muudetakse rändlusteenuste osutamise ühtlustatud kord üksikisikutele ja ettevõtjatele kestlikuks, tagades seejuures kulude katmise ja riiklike rändluse hulgiturgude konkurentsivõime.

Tänu eile saavutatud kokkuleppele hulgituru eeskirjade kohta ja mõistliku kasutamise poliitikat ja jätkusuutlikkust käsitlevatele eeskirjadele, mille komisjon võttis vastu detsembris 2016, saavad kliendid, kes aeg-ajalt välismaal reisivad, kasutada oma kodumaiseid tariife. Kui klient ületab ELis rändlemisel oma lepingulisi limiite, ei ole lisatasud suuremad kui täna kokku lepitud maksimaalsed rändlusteenuste hulgihinnad.

Komisjon koostab rändluse hulgituru ülevaate 2019. aasta lõpuks ja esitab kaasseadusandjatele vahehindamise tulemused 15. detsembriks 2018.

Edasised sammud

Euroopa Parlament ja nõukogu peavad nüüd täna saavutatud kokkuleppe ametlikult heaks kiitma. Uusi rändlusteenuste hulgihindu hakatakse kohaldama alates 15. juunist 2017. See jätab operaatoritele piisava ajavaru, et teha vajalikud ettevalmistused rändlusteenuste osutamise ühtlustatud korra kasutuselevõtuks nimetatud kuupäevast alates.

Taust

Juba aastakümne jagu on komisjon pingutanud selleks, et vähendada lisatasusid (kuni need on täielikult kaotatud), mida telekommunikatsioonivõrgu operaatorid küsivad klientidelt, kes puhkusele minnes või äriasjus piiri ületades mobiilseadmeid kasutavad. Alates 2007. aastast on rändlustasud rohkem kui 90% vähenenud. Viimati vähenesid hinnad aprillis 2016 – siseriiklikule määrale lisandub kõneminuti eest 5 eurosenti, SMSi eest 2 eurosenti ja andmesideteenuse megabaidi eest 5 eurosenti. 2015. aastal leppisid Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni ettepanekul kokku kaotada rändlustasud ELis aeg-ajalt reisivatele eurooplastele. Et rändlustasude kaotamine saaks toimuda, võttis komisjon 2016. aasta detsembris vastu tehnilised meetmed, sealhulgas mõistliku kasutamise poliitika ning jätkusuutlikkuse mehhanismi. Samuti anti komisjonile ühtse telekommunikatsioonituru määrusega ülesanne teha ülevaade rändluse hulgiturgudest ja esitada asjakohased ettepanekud enne 15. juunit 2016, et kaotada jaemüügitasandil osutatavate rändlusteenuste lisatasud alates 15. juunist 2017.

Lisateave

MEMO/16/4396

Rändlusteemaline veebisait

IP/17/193

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar