Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Τέλη περιαγωγής: οι διαπραγματευτές της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία για τις τιμές χονδρικής, το τελευταίο βήμα για την κατάργηση των τελών αυτών

Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2017

Κάνοντας το τελευταίο βήμα για την κατάργηση των τελών περιαγωγής έως τις 15 Ιουνίου 2017, οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής συμφώνησαν για τον τρόπο ρύθμισης των αγορών περιαγωγής χονδρικής (δηλαδή για τις τιμές που χρεώνουν μεταξύ τους οι φορείς εκμετάλλευσης όταν οι πελάτες τους χρησιμοποιούν άλλα δίκτυα κατά την περιαγωγή στην ΕΕ).

Οι διαπραγματευτές της ΕΕ συμφώνησαν στα εξής ανώτατα όρια χονδρικής:

  • 3,2 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό ομιλίας, από τις 15 Ιουνίου 2017
  • 1 λεπτό του ευρώ ανά SMS, από τις 15 Ιουνίου 2017
  • Μια σταδιακή μείωση σε διάστημα 5 ετών για ανώτατα όρια δεδομένων: από 7,7 €/GB (από τις 15 Ιουνίου 2017) σε 6 €/GB (από την 1η Ιανουαρίου 2018), 4,5 €/GB (από την 1η Ιανουαρίου 2019), 3,5 €/GB (από την 1η Ιανουαρίου 2020), 3 €/GB (από την 1η Ιανουαρίου 2021) και 2,5 €/GB (από την 1η Ιανουαρίου 2022).

Ο Άντρους Άνσιπ, αντιπρόεδρος και επίτροπος αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία και δήλωσε σχετικά: «Αυτό ήταν το τελευταίο κομμάτι του παζλ. Από τις 15 Ιουνίου, οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να ταξιδεύουν στην ΕΕ χωρίς τέλη περιαγωγής. Έχουμε επίσης φροντίσει οι φορείς εκμετάλλευσης να συνεχίσουν να παρέχουν τις πλέον ανταγωνιστικές και ελκυστικές προσφορές στις εγχώριες αγορές τους. Σήμερα, υλοποιούμε την υπόσχεσή μας. Ευχαριστώ θερμά τον εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Miapetra Kumpula-Natri και όλους τους διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τη μαλτέζικη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και όλους εκείνους που βοήθησαν για την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι προσπάθειές τους είχαν αποτελέσματα».

Η χθεσινοβραδινή πολιτική συμφωνία είναι η τελευταία ενέργεια που θα δώσει τη δυνατότητα για περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού από τις 15 Ιουνίου 2017, όπως προβλέπεται στον κανονισμό για την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών (TSM). Αυτό σημαίνει ότι, όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ, οι καταναλωτές θα μπορούν να πραγματοποιούν κλήσεις, να αποστέλλουν SMS ή να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο από το κινητό τους με το ίδιο κόστος που ισχύει στη χώρα τους. Χάρη στη συμφωνία, η περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού θα είναι βιώσιμη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται η ανάκτηση του κόστους και η ανταγωνιστικότητα των εθνικών αγορών περιαγωγής χονδρικής.

Στο πλαίσιο της χθεσινής πολιτικής συμφωνίας για τους κανόνες αγορών χονδρικής και τους κανόνες για την εύλογη χρήση και τη βιωσιμότητα, που ενέκρινε η Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2016, οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιούν τις εθνικές συνδρομές τους όταν ταξιδεύουν ανά διαστήματα στο εξωτερικό. Εάν οι καταναλωτές υπερβαίνουν τα όρια της σύμβασής τους, όταν κάνουν χρήση της περιαγωγής, τα τυχόν πρόσθετα τέλη δεν θα είναι μεγαλύτερα από τα ανώτατα όρια περιαγωγής χονδρικής που συμφωνήθηκαν σήμερα.

Η Επιτροπή θα διενεργήσει επανεξέταση της αγοράς χονδρικής έως το τέλος του 2019 και θα παραδώσει στους συν­νομοθέτες ενδιάμεση αξιολόγηση μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2018.

Επόμενα βήματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο οφείλουν τώρα να εγκρίνουν επίσημα τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα. Οι νέες τιμές περιαγωγής χονδρικής θα αρχίσουν να εφαρμόζονται στις 15 Ιουνίου 2017, ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης να λάβουν εγκαίρως όλα τα αναγκαία προπαρασκευαστικά μέτρα για την εισαγωγή του καθεστώτος περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού από την ημερομηνία αυτή.

Ιστορικό

Επί μια δεκαετία η Επιτροπή εργάζεται συνεχώς για να μειώσει και τελικά να καταργήσει τις επιπλέον χρεώσεις που επιβάλλουν οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών στους πελάτες τους κάθε φορά που αυτοί χρησιμοποιούν την κινητή τους συσκευή ενόσω βρίσκονται σε άλλη χώρα, είτε για διακοπές είτε για επαγγελματικό ταξίδι. Από το 2007, τα τέλη περιαγωγής έχουν μειωθεί πάνω από 90%. Οι τιμές μειώθηκαν τελευταία φορά τον Απρίλιο του 2016, σε 5 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό ομιλίας, 2 λεπτά του ευρώ ανά SMS και 5 λεπτά του ευρώ ανά ΜΒ δεδομένων πέραν των εθνικών συντελεστών. Το 2015, βάσει πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να καταργηθούν τα τέλη περιαγωγής για όσους ταξιδεύουν περιοδικά στην ΕΕ. Η Επιτροπή ενέκρινε τα τεχνικά μέτρα που απαιτούνται για να επιτευχθεί αυτό, στα οποία περιλαμβάνονται μια πολιτική εύλογης χρήσης και ένας μηχανισμός βιωσιμότητας τον Δεκέμβριο του 2016. Παράλληλα, με τον κανονισμό για την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών ανατέθηκε στην Επιτροπή το καθήκον να επανεξετάσει τις αγορές περιαγωγής χονδρικής και να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις πριν από τις 15 Ιουνίου 2016, ώστε να καταστεί δυνατή η κατάργηση των τελών περιαγωγής λιανικής από τις 15 Ιουνίου 2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες

ΜΕΜΟ/16/4396

Ιστότοπος περιαγωγής

IP/17/193

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar