Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Roaminggebyrer hører fortiden til: EU's forhandlere er nået til enighed om engrospriserne, den sidste brik, der manglede

Bruxelles, den 1. februar 2017

Som et sidste skridt mod afviklingen af roaminggebyrer den 15. juni 2017 er repræsentanter for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen nået til enighed om reguleringen af engrosmarkederne for roaming (de priser, operatørerne opkræver af hinanden, når deres kunder anvender andre net ved roaming i EU).

EU's forhandlere er blevet enige om følgende prislofter:

  • 3,2 cent pr. minut for taleopkald, pr. 15. juni 2017
  • 1 cent pr. SMS, pr. 15. juni 2017
  • En trinvis reduktion over 5 år for datalofter, så de falder fra 7,7 € pr. GB (pr. 15. juni 2017) til 6 € pr. GB (pr. 1. januar 2018), 4,5 € pr. GB (pr. 1. januar 2019), 3,5 € pr. GB (pr. 1. januar 2020), 3 € pr. GB (pr. 1. januar 2021) og 2,5 € pr. GB (pr. 1. januar 2022).

 

Næstformand for Kommissionen med ansvar for det digitale indre marked Andrus Ansip hilser aftalen velkommen: "Dette var den sidste brik i puslespillet. Fra 15. juni vil europæerne kunne rejse i EU uden at skulle bekymre sig om roaminggebyrer. Vi har også sørget for, at operatørerne fortsat kan konkurrere om at levere de mest attraktive tilbud til deres hjemmemarkeder. I dag indfrier vi et løfte. Jeg takker varmt Europa-Parlamentets ordfører Miapetra Kumpula-Natri og alle forhandlerne fra Europa-Parlamentet samt det maltesiske formandskab for EU-Rådet og alle dem, der har gjort det muligt at nå denne milepæl. Deres indsats har ført til dette resultat".

Med den politiske aftale fra i går aftes er den sidste nødvendige brik faldet på plads, der manglede for at "roam-som-hjemme" kan fungere pr. 15. juni 2017 som fastsat i forordningen om det indre marked for telekommunikation. Det betyder, at rejsende inden for EU vil kunne ringe, sende SMS'er eller surfe på deres mobiltelefon til den pris, de betaler hjemme. Aftalen gør "roam-som-hjemme" bæredygtig for både borgere og virksomheder og sikrer samtidig, at der er omkostningsdækning og konkurrenceprægede indenlandske engrosmarkeder for roaming.

Takket være gårsdagens politiske aftale om regler for engrossalg og reglerne om rimelig brug og bæredygtighed, som Kommissionen vedtog i december 2016, kan forbrugerne benytte deres egne abonnementer, når de i en periode rejser til udlandet. Hvis deres forbrug overstiger begrænsningerne i kontrakten i forbindelse med roaming, vil de eventuelle supplerende omkostninger ikke være større end de roaminglofter, der gælder i dag.

Kommissionen vil gennemføre en undersøgelse af engrosmarkedet inden udgangen af 2019 og give medlovgiverne en foreløbig vurdering senest 15. december 2018.

 

De næste skridt

Europa-Parlamentet og Rådet skal nu formelt godkende den aftale, som blev indgået i dag. De nye engrosroamingpriser vil finde anvendelse fra 15. juni 2017, tidsnok til at operatørerne inden da kan træffe alle de nødvendige forberedende skridt til indførelse af roam-som-hjemme.

 

Baggrund

Kommissionen har i et årti arbejdet på at begrænse og i sidste ende afvikle de ekstragebyrer, som teleoperatørerne pålægger deres kunder, hver gang de krydser grænsen og bruger deres mobiludstyr enten på ferie eller forretningsrejse. Siden 2007 er priserne faldet med mere end 90 %. Priserne faldt sidste gang i april 2016 til 5 cent pr. minut for taleopkald, 2 cent pr. SMS og 5 cent pr. MB data i tillæg til de nationale takster. I 2015 blev Europa-Parlamentet og Rådet efter forslag fra Europa-Kommissionen enige om at afvikle roaminggebyrer for personer, der i en periode rejser inden for EU. Kommissionen har vedtaget tekniske foranstaltninger, der er nødvendige for at nå målet, bl.a. regler om rimelig brug og bæredygtighed i december 2016. Sideløbende hermed fik Kommissionen med forordningen om det indre marked for telekommunikation til opgave at undersøge engrosmarkederne for roaming og fremsætte passende forslag inden 15. juni 2016 for at gøre det muligt at afvikle roaminggebyrerne pr. 15. juni 2017.

 

Yderligere oplysninger

MEMO/16/4396

Websted om roaming

IP/17/193

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar