Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Край на таксите за роуминг: преговарящите от ЕС се споразумяха за цените на едро — последното необходимо за това условие

Брюксел, 1 февруари 2017 r.

Като последна стъпка към премахването на таксите за роуминг до 15 юни 2017 г. представителите на Европейския парламент, Съвета и Комисията се споразумяха как да бъдат регулирани пазарите на роуминг на едро (цените между операторите, когато клиентите им използват други мрежи при пътуване в ЕС).

Преговарящите от ЕС се споразумяха за следните горни граници на цените на едро:

  • 3,2 цента на минута за гласово повикване от 15 юни 2017 г.
  • 1 цент за SMS от 15 юни 2017 г.
  • Поетапно намаляване на горните граници за данни за период от 5 години — от 7,7 евро за GB (от 15 юни 2017 г.) до 6 евро за GB (от 1 януари 2018 г.), 4,5 евро за GB (от 1 януари 2019 г.), 3,5 евро за GB (от 1 януари 2020 г.), 3 евро за GB (от 1 януари 2021 г.) и 2,5 евро за GB (от 1 януари 2022 г.).

 

Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, приветства споразумението: Това бе последното парче от пъзела. От 15 юни европейците ще могат да пътуват в ЕС без такси за роуминг. Ние също така гарантирахме, че операторите могат да продължат да се конкурират за предоставяне на най-привлекателни оферти на своите вътрешни пазари. И ето че днес изпълняваме обещанието си. Сърдечно благодаря на докладчика от Европейския парламент Миапетра Кумпула-Натри и всички преговарящи от Европейския парламент, както и на малтийското председателство на Съвета на ЕС и на всички, които участваха в постигането на тази важна цел. Техните усилия дадоха резултат.

Постигнатото миналата нощ политическо споразумение е последната стъпка към предлагането на оферти за „роуминг както у дома“ от 15 юни 2017 г., както е предвидено в Регламента за единен пазар в областта на далекосъобщенията. Това означава, че при пътуване в ЕС потребителите ще могат да се обаждат, да изпращат SMS или да сърфират на мобилните си телефони на цената, която плащат в своята страна. Благодарение на споразумението офертите за „роуминг както у дома“ стават устойчиви за хората и предприятията, като в същото време се гарантира възстановяване на разходите и се поддържа конкурентоспособността на националните пазари на роуминг на едро.

Благодарение на вчерашното политическо споразумение относно правилата в областта на цените на едро и правилата за политика за справедливо ползване и устойчивост, приети от Комисията през декември 2016 г., потребителите могат да ползват абонаментите си в своята страна при периодични пътувания в чужбина. Ако потребителите надхвърлят ограниченията за роуминг в договора си, допълнителните такси няма да бъдат по-високи от договорените днес ограничения за цените на едро на роуминга.

Комисията ще извърши преглед на пазара на едро до края на 2019 г. и ще предостави на ­съзаконодателите междинна оценка до 15 декември 2018 г.

 

Следващи стъпки

Европейският парламент и Съветът трябва официално да одобрят постигнатото днес споразумение. Новите цени на едро на роуминга ще се прилагат от 15 юни 2017 г., което ще даде на операторите достатъчно време да предприемат всички необходими стъпки за въвеждане на услуги за „роуминг както у дома“.

 

Контекст

От едно десетилетие Комисията работи за намаляване и премахване на допълнителните такси, които далекосъобщителните оператори начисляват на клиентите си всеки път, когато те преминават граници и използват мобилните си устройства по време на ваканции или служебни пътувания. От 2007 г. насам цените на роуминга се понижиха с повече от 90 %. За последен път цените спаднаха през април 2016 г. — до 5 цента на минута за гласово повикване, 2 цента за SMS и 5 цента за MB данни над националните цени. Въз основа на предложение на Комисията през 2015 г. Европейският парламент и Съветът се споразумяха за премахване на допълнителните такси за роуминг за европейските граждани, които пътуват периодично в ЕС. През декември 2016 г. Комисията прие технически мерки, необходими за изпълнението на това решение, включително политика за справедливо ползване и механизъм за устойчивост. Успоредно с това, с Регламента за единен пазар в областта на далекосъобщенията на Комисията бе възложена задачата да извърши преглед на пазарите на едро на роуминг и да направи съответни предложения преди 15 юни 2016 г., за да може таксите на дребно за роуминг да бъдат премахнати от 15 юни 2017 г.

 

За повече информация

MEMO/16/4396

Уебсайт за роуминга

IP/17/193

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar