Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

O uniune a securității: Combaterea importului ilegal de bunuri culturale care finanțează terorismul

Bruxelles, 13 iulie 2017

O uniune a securității: Combaterea importului ilegal de bunuri culturale care finanțează terorismul

Comisia Europeană a prezentat astăzi noi măsuri pentru a combate importul ilegal și traficul cu bunuri culturale din afara UE, adesea asociat și cu finanțarea terorismului și cu alte activități criminale. Propunerea de astăzi reprezintă una dintre ultimele etape necesare prevăzute în Planul de acțiune al Comisiei pentru consolidarea luptei împotriva finanțării terorismului. Propunerea va opri acest trafic prin interzicerea importului de bunuri culturale în UE exportate ilegal din țările lor de origine. Aceasta apare la doar câteva zile după ce G20 de la Hamburg a cerut țărilor să combată finanțarea terorismului, inclusiv acțiunile de jefuire și contrabandă ilegală cu antichități.

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat: „Banii reprezintă o sursă de oxigen pentru organizațiile teroriste, cum ar fi Daesh. În prezent întreprindem măsuri pentru a tăia accesul acestora la orice sursă de finanțare. Printre acestea se numără comerțul cu bunuri culturale, întrucât teroriștii obțin finanțare din jefuirea siturilor arheologice și din vânzarea ilegală de bunuri culturale. Prezenta propunere oferă autorităților vamale instrumentele potrivite pentru a garanta că piața UE este închisă pentru astfel de bunuri.”

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a afirmat: „Traficul ilegal de bunuri culturale reprezintă o problemă gravă. Această activitate poate provoca serioase daune patrimoniului cultural al țărilor care nu pot aproape deloc să își protejeze interesele. Această sursă de finanțare poate contribui direct la finanțarea actelor de terorism și trebuie să fie oprită încă din fașă.” 

Tibor Navracsics, comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, a declarat: „Jefuirea și traficul ilicit de bunuri culturale privează cetățenii din țările afectate de o parte din identitatea lor culturală și distruge patrimoniul cultural al umanității. Astăzi demonstrăm angajamentul Comisiei de a proteja acest patrimoniu mondial, pe care îl vom pune în valoare în cursul anului 2018, Anul european al patrimoniului cultural.”

În prezent, UE aplică interdicții privind bunurile din Irak și Siria, însă nu există un cadru general al UE pentru importul de bunuri culturale. Normele actuale pot fi exploatate de exportatorii și importatorii fără scrupule care pot folosi profiturile ca să finanțeze activități ilegale, ca de exemplu terorismul. Ținând cont de diferențele între legislațiile naționale actuale în domeniu și de ineficiența lor, este necesar să se ia măsuri la nivelul Uniunii europene pentru a garanta un tratament coerent al importurilor de bunuri culturale la toate frontierele externe ale UE. Aceste măsuri vor contribui la prevenirea aducerii de bunuri culturale ilicite în UE, afectând direct viața culturală, istorică și arheologică a țării de origine.

Planurile pentru noile măsuri au fost prezentate inițial de Comisie ca parte din Agenda europeană privind securitatea și Planul său de acțiune din 2016 pentru a consolida lupta împotriva finanțării terorismului. În februarie 2016, statele membre ale UE au reamintit importanța intensificării luptei împotriva comerțului ilicit cu bunuri culturale și a solicitat Comisiei să propună cât mai curând măsuri legislative pe această temă.

Noile norme prevăd o serie de măsuri care ar trebui să garanteze că importul de bunuri culturale ilicite va fi mult mai dificil în viitor:

- o nouă definiție comună la nivel de UE pentru „bunuri culturale” la import care să acopere o gamă mai largă de obiecte, inclusiv descoperiri arheologice, manuscrise vechi, vestigii de monumente istorice, lucrări de artă, colecții și antichități. Noile norme se vor aplica numai bunurilor culturale care par a fi în cel mai mare pericol, și anume celor vechi de cel puțin 250 de ani la momentul importului;

- introducerea unui nou sistem de acordare a licențelor pentru importul de obiecte arheologice, părți de monumente, precum și manuscrise și cărți vechi; Importatorii vor trebui să obțină licențe de import de la autoritățile competente din UE înainte de a aduce astfel de bunuri în UE;

- pentru alte categorii de bunuri culturale, importatorii vor fi supuși unui sistem de certificare mai strict care implică prezentarea unei declarații semnate sau a unei declarații sub jurământ ca dovadă că bunurile au fost exportate legal din țara terță.

- autoritățile vamale vor avea, de asemenea, competența de a sechestra și de a reține bunuri atunci când nu se poate demonstra că bunurile culturale în cauză au fost exportate în mod legal.

Se au în vedere campanii de sensibilizare adresate cumpărătorilor de bunuri culturale, cum ar fi importatorii profesioniști de artă de pe piață, dar și cumpărătorilor de bunuri culturale din Europa. În paralel, statele membre vor organiza sesiuni de formare pentru ofițerii vamali și alte servicii de aplicare a legii pentru a le îmbunătăți capacitatea de a recunoaște transporturile suspecte și pentru a coopera mai eficient în privința combaterii comerțului ilicit.

Statele membre vor fi obligate să asigure că se aplică sancțiuni eficace, proporționale și disuasive pentru cei care nu respectă normele, în special în caz de declarații false sau de furnizare de informații false.

Context

O serie de crime împotriva patrimoniului nostru cultural comun au fost săvârșite de grupări beligerante și entități teroriste în întreaga lume. Ultimele rapoarte arată că lucrări de artă valoroase, sculpturi și artefacte arheologice sunt vândute și importate în UE din anumite țările din afara UE, iar profiturile respective ar putea fi folosite la finanțarea activităților teroriste.

În ceea ce privește importul și tranzitul de obiecte de artă și antichități, statele membre ale UE aplică în prezent legislația vamală generală sau Codul vamal al Uniunii. De asemenea, pentru bunurile culturale provenite din Irak și Siria se aplică o legislație specifică. În ultimii ani, a devenit din ce în ce mai evident că aceste norme nu sunt suficiente în combaterea traficului ilicit de bunuri culturale.

În iulie 2017, G20 a solicitat țărilor să „abordeze toate sursele alternative de finanțare a terorismului, inclusiv… acțiunile de jefuire și contrabandă cu antichități”. În mod similar, G7 a solicitat adoptarea de măsuri cu privire la aceste activități în țările terțe 

Importanța protejării patrimoniului cultural va fi evidențiată în 2018, Anul european al patrimoniului cultural, cu o serie de activități organizate la toate nivelurile: european, național, regional și local. Obiectivul va fi, de asemenea, de a pune în valoare importanța patrimoniului cultural și de a promova modalități inovatoare și atrăgătoare de a-l conserva pentru generațiile viitoare.

Piața mondială autentică de obiecte de artă și antichități este estimată la 56 de miliarde de euro în vânzări în 2016, din care valoarea totală a pieței europene se cifrează la circa 19 miliarde de euro.

Etapele următoare

Propunerea de regulament va fi înaintată Parlamentului European și Consiliului UE. Comisia speră ca ea să fie adoptată rapid în procedura de codecizie.

Pentru informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri referitoare la noua propunere pentru combaterea comerțului ilicit cu bunuri culturale

Pagina de internet a DG TAXUD privind noua propunere pentru combaterea comerțului ilicit cu bunuri culturale

Mai multe informații cu privire la Anul european al patrimoniului cultural

IP/17/1932

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar