Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Biztonsági Unió: A Bizottság fellép a terrorizmus finanszírozására használt kulturális javak illegális behozatala ellen

Brüsszel, 2017. július 13.

Biztonsági Unió: A Bizottság fellép a terrorizmus finanszírozására használt kulturális javak illegális behozatala ellen

Az Európai Bizottság a mai napon új szabályokra irányuló javaslatot terjesztett elő a kulturális javak Unión kívülről történő illegális behozatalának és kereskedelmének visszaszorítása érdekében, ami gyakran a terrorizmus finanszírozásához és más bűncselekményekhez is kapcsolódik. A mai napon előterjesztett javaslat a Bizottságnak a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem megerősítésére irányuló cselekvési terve utolsó lépéseinek egyike. A javaslat az ilyen jellegű kereskedelmet azáltal fogja megakadályozni, hogy megtiltja a származási országukból jogellenesen exportált kulturális javak Unióba történő behozatalát. A javaslat elfogadására mindössze néhány nappal azután kerül sor, hogy a Hamburgban tartott G20-as csúcstalálkozó zárónyilatkozata a terrorizmus finanszírozásának – a régiségek fosztogatását és csempészetét is ideértve – a megakadályozására szólította fel az országokat.

Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke így nyilatkozott: „A pénzforrások létfontosságúak a terrorista szervezetek, például a Dáis számára. Dolgozunk azon, hogy valamennyi pénzforrástól megfosszuk őket. Ide tartozik a kulturális javak kereskedelme is, a terroristák ugyanis anyagi hasznot húznak a régészeti lelőhelyek kifosztásából és a kulturális javakkal történő kereskedésből. Ez a javaslat megfelelő eszközöket nyújt a vámhatóságok számára annak biztosításához, hogy ilyen áruk ne juthassanak be az EU piacára.

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos kijelentette: „A kulturális javak illegális kereskedelme komoly aggodalomra ad okot. Az ilyen tevékenység súlyos károkat okozhat azon országok kulturális örökségében, amelyek a legkevésbé képesek érdekeik védelemére. Ezeket a bevételeket közvetlenül fel tudják használni terrorcselekmények finanszírozására, ezért azok keletkezését a forrásnál kell megakadályozni. 

Navracsics Tibor, az oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportügyekért felelős biztos így nyilatkozott: „A kulturális javak fosztogatása és illegális kereskedelme az érintett országok polgárait megfosztja kulturális identitásuk egy részétől, és tönkreteszi az emberiség kulturális örökségét. Ma tanúbizonyságot teszünk arról, hogy a Bizottság elkötelezett e közös örökség védelme mellett, és ezt az elkötelezettségünket a kulturális örökség 2018-as európai éve folyamán láthatóvá tesszük majd.”

Az EU jelenleg tiltja az Irakból és Szíriából származó áruk behozatalát, a kulturális javak behozatalára azonban nem létezik általános, uniós szintű keretszabályozás. A jelenlegi szabályozási helyzettel visszaélhetnek a gátlástalan exportőrök és importőrök, akik a nyereséget illegális tevékenységek, például terrorizmus finanszírozására tudják felhasználni. Tekintettel arra, hogy ezen a területen egymástól eltérő nemzeti szabályozások vannak hatályban, és ezek nem hatékonyak, uniós szintű fellépésre van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a kulturális javak behozatala esetén alkalmazandó eljárás az EU külső határai mentén mindenütt azonos legyen. Ez elő fogja segíteni annak megelőzését, hogy tilalom alá eső kulturális javakat hozzanak be az EU-területére, ami közvetlenül gyengíti ezen javak származási országainak kulturális, történelmi és régészeti életét.

Az új intézkedésekre vonatkozó tervek először a Bizottság európai biztonsági stratégiájának és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem megerősítésére irányuló 2016-os cselekvési tervének részeként kerültek meghatározásra. 2016. februárjában az uniós tagállamok emlékeztettek annak fontosságára, hogy sürgősen fokozni kell a kulturális javak tiltott kereskedelme elleni küzdelmet, és felkérték a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő jogalkotási intézkedésekre irányuló javaslatot e témában.

Az új szabályok számos olyan intézkedést irányoznak elő, amelyeknek biztosítaniuk kell, hogy a tilalom alá eső kulturális javak behozatala a jövőben sokkal nehezebb legyen:

– Az EU-ba importált „kulturális javak” fogalmának új, az EU egész területén egységes meghatározása, amely a tárgyak széles körét foglalja magában, ideértve a régészeti leleteket, ősi tekercseket, történelmi műemlékek maradványait, művészeti alkotásokat, gyűjteményeket és régiségeket. Az új szabályokat csak azokra a kulturális javakra kell majd alkalmazni, amelyek bizonyítottan a leginkább veszélyeztetettek, azaz a behozatal pillanatában legalább 250 évesek;

Új engedélyezési rendszer bevezetése a régészeti tárgyak, a műemlékek részei, régi kéziratok és könyvek behozatalára vonatkozóan. Az importőröknek behozatali engedélyt kell majd kérniük az illetékes hatóságoktól, mielőtt ilyen javakat hoznak be az EU területére;

– A kulturális javak egyéb kategóriáinak esetében az importőröknek egy szigorúbb tanúsítási rendszernek kell megfelelniük, többek között aláírt vagy eskü alatt tett nyilatkozatot kell benyújtaniuk annak bizonyítékaként, hogy az árukat jogszerűen exportálták a harmadik országból.

A vámhatóságoknak hatáskörük lesz az áruk lefoglalására és visszatartására is, amennyiben nem bizonyítható, hogy a szóban forgó kulturális javak exportja jogszerű volt.

A Bizottság figyelemfelhívó akciókat tervez a kulturális javak európai vevői számára, ilyenek például a műkincspiacra importáló kereskedők, de a vásárlók is. Ezzel párhuzamosan a tagállamok képzéseket fognak szervezni a vámtisztviselők és más bűnüldözési szolgálatok számára annak érdekében, hogy javuljon a gyanús szállítmányok felismerésére való képességük, és hatékonyabban működjenek együtt az illegális kereskedelem megelőzésében.

Az uniós tagállamok kötelesek lesznek annak biztosítására, hogy hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók legyenek érvényben azokkal szemben, akik nem tartják tiszteletben a szabályokat, különösen olyan személyek esetében, akik hamis nyilatkozatokat tesznek vagy hamis információkat szolgáltatnak.

Háttér-információk

Az utóbbi években a világ különböző térségeiben egymással harcban álló érdekcsoportok és terrorista szervezetek az emberiség közös kulturális örökségével szemben számos bűncselekményt követtek el. A közelmúltban készült jelentések azt is kimutatták, hogy értékes műalkotásokat, szobrokat és régészeti tárgyakat adnak el és importálnak az EU-ba egyes nem uniós országokból, és az ebből származó nyereséget esetlegesen terrorista tevékenységek finanszírozására használják fel.

A műalkotások és régiségek behozatala és mozgása tekintetében az uniós tagállamok jelenleg az általános vámjogszabályokat vagy az Uniós Vámkódexet alkalmazzák. Az Irakból és Szíriából érkező kulturális javakra külön jogszabályok vonatkoznak. Az elmúlt években egyre világosabbá vált, hogy ezek a szabályok nem elegendőek a kulturális javak tiltott kereskedelme elleni küzdelemhez.

2017. júliusában a G20-csoport felkérte az országokat, hogy „foglalkozzanak a terrorizmus finanszírozásának valamennyi alternatív forrásával, többek között… a régiségek fosztogatásával és csempészetével”. A G7-csoport szintén intézkedéseket sürgetett a harmadik országokban az ilyen tevékenységekkel szemben. 

A kulturális örökség védelmének fontosságát 2018-ban, a kulturális örökség európai éve folyamán is hangsúlyozni kell majd egy sor, európai, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt zajló tevékenység révén. A cél egyrészt a kulturális örökség fontosságának bemutatása, másrészt olyan innovatív és ösztönző hatású módszerek előmozdítása, amelyek biztosítják a kulturális örökség megőrzését a jövő nemzedékek számára.

Az eredeti műalkotások és régiségek világpiacának becsült forgalma 2016-ban 56 milliárd euró volt, amelyből az európai piac összértéke mintegy 19 milliárd euró.

Következő lépések

A Bizottság a rendeletjavaslatot benyújtja az Európai Parlamenthez és az Európai Unió Tanácsához. A Bizottság reményei szerint az együttdöntési eljárás keretében hamarosan sor kerül annak elfogadására.

További információk

Kérdések és válaszok a kulturális javak tiltott kereskedelme elleni új javaslatra vonatkozóan

Az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóságnak a kulturális javak tiltott kereskedelme elleni új javaslattal foglalkozó weboldala

Bővebb tájékoztatás a kulturális örökség európai évéről

IP/17/1932

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar