Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Sigurnosna unija: Suzbijanje nezakonitog uvoza kulturnih dobara korištenih za financiranje terorizma

Bruxelles, 13. srpnja 2017.

Sigurnosna unija: Suzbijanje nezakonitog uvoza kulturnih dobara korištenih za financiranje terorizma

Europska komisija danas je predstavila nova pravila za suzbijanje nezakonitog uvoza i trgovanja kulturnim dobrima izvan EU-a, koji su često povezani s financiranjem terorizma i drugim kriminalnim aktivnostima. Današnji prijedlog jedan je od posljednjih koraka navedenih u Komisijinu akcijskom planu za jačanje borbe protiv financiranja terorizma. Njime će se to trgovanje zaustaviti zabranom uvoza u EU kulturnih dobara koja su nezakonito izvezena iz matičnih zemalja. Objavljen je samo nekoliko dana nakon što su članovi skupine G20 na sastanku u Hamburgu pozvali zemlje na borbu protiv financiranja terorizma, uključujući krađu i krijumčarenje antikviteta.

Prvi potpredsjednik Komisije Frans Timmermans izjavio je: „Novac održava na životu terorističke organizacije kao što je Daesh. Poduzimamo mjere za prekidanje svih njihovih izvora financiranja. To obuhvaća trgovinu kulturnim dobrima jer se teroristi financiraju pljačkom arheoloških nalazišta i nezakonitom prodajom kulturnih dobara. Ovim se prijedlogom carinskim tijelima daju alati za sprječavanje ulaska takvih predmeta na tržište EU-a.”

Pierre Moscovici, povjerenik za gospodarstvo i financijske poslove, oporezivanje i carinu, izjavio je: „Nezakonito trgovanje kulturnim dobrima izaziva veliku zabrinutost. Takve aktivnosti mogu nanijeti ozbiljnu štetu kulturnoj baštini zemalja koje imaju najmanje mogućnosti za zaštitu svojih interesa. Taj izvor novčanih sredstava može se upotrebljavati izravno za financiranje terorističkih djela te ga treba sasjeći u korijenu.” 

Tibor Navracsics, povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, izjavio je: „Zbog pljačke i nezakonitog trgovanja kulturnim dobrima građani pogođenih zemalja gube dio svog kulturnog identiteta te se uništava kulturna baština čovječanstva. Danas pokazujemo predanost Komisije zaštiti svjetske baštine, koju ćemo predstaviti tijekom Europske godine kulturne baštine 2018.”

EU trenutačno primjenjuje zabrane za kulturna dobra iz Iraka i Sirije, ali ne postoji opći okvir EU-a za uvoz kulturnih dobara. Postojeća pravila mogu zlouporabiti beskrupulozni izvoznici i uvoznici koji zaradu mogu iskoristiti za financiranje nezakonitih aktivnosti kao što je terorizam. Zbog neujednačenog i neučinkovitog postojećeg nacionalnog zakonodavstva u ovom području potrebno je djelovanje EU-a kako bi se osiguralo dosljedno postupanje s uvozom kulturnih dobara na cijeloj vanjskoj granici EU-a. To će doprinijeti sprječavanju unosa nezakonito stečenih kulturnih dobara u EU, koji izravno šteti kulturi, povijesti i arheologiji zemlje njihova porijekla.

Planovi za nove mjere prvi su puta utvrđeni u Komisijinu Europskom programu sigurnosti i njezinu akcijskom planu za jačanje borbe protiv financiranja terorizma iz 2016. U veljači 2016. države članice EU-a podsjetile su na važnost hitnog jačanja borbe protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima te su zatražile od Komisije da što prije predloži zakonodavne mjere u vezi s tim pitanjem.

Novim se pravilima predviđa niz mjera kojima se uvelike otežava uvoz nezakonitih kulturnih dobara u budućnosti:

– Nova EU-ova zajednička definicija „kulturnih dobara” pri uvozu, koja obuhvaća širok raspon predmeta, uključujući arheološke nalaze, drevne svitke, ostatke povijesnih spomenika, umjetnička djela, zbirke i antikvitete. Nova će se pravila primjenjivati samo na kulturna dobra koja su dokazano najviše ugrožena, npr. na dobra koja su stara najmanje 250 godina u trenutku uvoza;

– Uvođenje novog sustava dozvola za uvoz arheoloških predmeta, dijelova spomenika i drevnih rukopisa i knjiga. Uvoznici će morati dobiti uvozne dozvole od nadležnih tijela u EU-u prije uvoza tih dobara u EU.

– Za druge kategorije kulturnih dobara uvoznici će odsada morati proći stroži sustav certifikacije dostavljanjem potpisane ili pisane izjave kao dokaza da su dobra zakonito izvezena iz treće zemlje.

– Carinska će tijela također imati ovlast zaplijeniti i zadržati dobra ako se ne može dokazati da su određena kulturna dobra zakonito izvezena.

Predviđene su kampanje za informiranje kupaca kulturnih dobara kao što su profesionalni uvoznici na tržištu umjetnina te kupci kulturnih dobara u Europi. Države članice istodobno će organizirati tečajeve osposobljavanja za carinske službenike i ostala tijela za izvršavanje zakonodavstva kako bi lakše mogli prepoznati sumnjive pošiljke te kako bi učinkovitije surađivali u sprječavanju nezakonite trgovine.

Države članice EU-a imat će obvezu osigurati učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće kazne za one koji ne poštuju pravila, a posebno za osobe koje daju lažne izjave ili pružaju netočne informacije.

Kontekst

Zaraćene frakcije i terorističke organizacije počinile su niz zločina nad našom zajedničkom kulturnom baštinom diljem svijeta. Nedavna izvješća također su pokazala da se vrijedne umjetnine, skulpture i arheološki artefakti prodaju i uvoze u EU iz nekih zemalja izvan EU-a, a tom se zaradom mogu financirati terorističke aktivnosti.

Kad je riječ o uvozu i provozu umjetnina i antikviteta, države članice EU-a trenutačno primjenjuju opće carinsko zakonodavstvo ili Carinski zakonik Unije. Posebno zakonodavstvo primjenjuje se na kulturna dobra iz Iraka i Sirije. Posljednjih godina sve je jasnije da ova pravila nisu dovoljna u borbi protiv nezakonitog trgovanja kulturnim dobrima.

U srpnju 2017. skupina G20 pozvala je zemlje „na borbu protiv svih alternativnih izvora financiranja terorizma, uključujući… pljačku i krijumčarenje antikviteta”. Slično tome, skupina G7 pozvala je na djelovanje protiv tih aktivnosti u trećim zemljama. 

Važnost zaštite kulturne baštine bit će istaknuta tijekom Europske godine kulturne baštine 2018., kada će se održati niz aktivnosti na svim razinama: europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj. Cilj je i naglasiti važnost kulturne baštine te promicati inovativne i angažirane načine njezinog očuvanja za buduće generacije.

Procjenjuje se da je vrijednost prodaje na svjetskom tržištu izvornim umjetninama i antikvitetima 2016. iznosila 56 milijardi eura, od čega je otprilike 19 milijardi eura ostvareno na europskom tržištu.

Sljedeći koraci

Prijedlog uredbe sada će se podnijeti Europskom parlamentu i Vijeću EU-a. Komisija se nada da će biti brzo donesen u postupku suodlučivanja.

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori o novom prijedlogu za borbu protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima

Internetska stranica GU TAXUD o novom prijedlogu za borbu protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima

Više informacija o Europskoj godini kulturne baštine

IP/17/1932

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar