Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Съюз на сигурност: Комисията предлага строги мерки срещу незаконния внос на културни ценности, използвани за финансиране на тероризма

Брюксел, 13 юли 2017 r.

Съюз на сигурност: Комисията предлага строги мерки срещу незаконния внос на културни ценности, използвани за финансиране на тероризма

Днес Европейската комисия предложи нови правила за ограничаване на незаконния внос и трафик на културни ценности от страни извън ЕС, което често е свързано с финансирането на тероризма и други видове престъпна дейност. Днешното предложение отбелязва една от финалните стъпки в изготвения от Комисията План за действие с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма. То цели пресичането на този трафик чрез забрана върху вноса в ЕС на културни ценности, изнесени незаконно от техните държави на произход. Предложението идва броени дни след срещата на страните от Г-20 в Хамбург и техния призив за борба с финансирането на тероризма, включително срещу разграбването и контрабандата на антикварни предмети.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Парите са кислород за терористични организации като ДАИШ. Предприемаме действия за прекъсване на всичките им източници на финансиране. Това включва търговията с културни ценности, с чиято незаконна продажба терористите си набавят средства след плячкосването на археологически обекти. Настоящото предложение предоставя на митническите власти подходящите инструменти, за да се гарантира, че европейският пазар е затворен за такива стоки.“

Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, каза: „Незаконният трафик на културни ценности е повод за сериозна загриженост. Той може да навреди сериозно на културното наследство на държави, които нямат възможност да защитят интересите си. Този източник на финансиране може да се използва пряко за терористични актове и трябва да бъде изтръгнат из корен.“ 

Комисар Тибор Наврачич, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта, заяви: „Разграбването и контрабандата на културни ценности лишава гражданите на засегнатите страни от част от тяхната културна идентичност и разрушава културното наследство на човечеството. Днес доказваме ангажимента на Комисията да защитава това световно наследство, което ще представим през 2018 г. — Европейската година на културното наследство.“

Към момента ЕС прилага забрани за внос на ценности от Ирак и Сирия, но не съществува обща законодателна уредба на ЕС за вноса на културни ценности. Безскрупулни износители и вносители могат да се възползват от слабостите на настоящите правила и да финансират с печалбите незаконни дейности като тероризма. Съществуващите разнородни и неефективни национални правила в тази област извикват потребност от действия на равнище ЕС с цел съгласувано третиране на вноса на културни ценности през всички външни граници на ЕС. Това ще спомогне да се предотврати вносът на културни ценности в ЕС, който непосредствено засяга културния, историческия и археологическия живот в страната на произход.

Плановете за новите мерки бяха за първи път изложени като част от Европейската програма за сигурност на Комисията и нейния План за действие от 2016 г. с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма. През февруари 2016 г. държавите — членки на ЕС, припомниха, че е важно спешно да се активизира борбата с незаконната търговия с културни ценности и поискаха от Комисията да предложи законодателни мерки по този въпрос във възможно най-кратък срок.

Новите правила предвиждат редица действия, които със сигурност ще затруднят значително вноса на незаконно придобити културни ценности в бъдеще:

Новo и общo за ЕС определение за „културни ценности“ при внос, което обхваща широк спектър от предмети, включително археологически находки, древни свитъци, останки от исторически паметници, произведения на изкуството, сбирки и антикварни предмети. Новите правила ще се отнасят само за културните ценности, които са доказано изложени на най-голям риск, т.е. които са на най-малко 250 години към момента на вноса;

Нова система за лицензиране за вноса на археологически предмети, части от паметници и старинни ръкописи и книги. Вносителите ще са длъжни да се сдобият с разрешителни от компетентните органи в ЕС, преди да внесат такива стоки в ЕС;

— За други категории културни ценности вносителите вече ще трябва да преминават през по-стриктна система за сертифициране, като подават подписана декларация или клетвена декларация в доказателство, че стоките са били изнесени законно от третата държава.

— Митническите органи ще имат също правомощия да изземват и задържат културни ценности, когато не може да се докаже, че те са били законно изнесени.

Планират се кампании за повишаване на осведомеността, насочени към всички купувачи на културни ценности в Европа и в частност към професионалните вносители на пазара на предмети на изкуството. Успоредно с това държавите членки ще организират обучения за митническите служители и други правоприлагащи служби за усъвършенстване на способността им да разпознават подозрителни пратки и за по-ефективното им сътрудничество за предотвратяване на незаконната търговия.

Държавите — членки на ЕС, ще бъдат задължени да осигурят ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за нарушителите, и по-специално за представящите фалшиви декларации или невярна информация.

История на досието

Станахме свидетели на поредица от престъпления срещу нашето общо културно наследство от страна на враждуващи групировки и терористични структури в целия свят. Според неотдавнашни доклади ценни произведения на изкуството, скулптури и археологически артефакти се продават и внасят в ЕС от определени държави извън ЕС, като с печалбите е възможно да се финансират терористични дейности.

В областта на вноса и преноса на предмети на изкуството и антики държавите — членки на ЕС, в момента използват общото митническо законодателство, т.е. Митническия кодекс на Съюза. Специфични законодателни разпоредби се прилагат по отношение на културните ценности, произхождащи от Ирак и Сирия. През последните години става все по-очевидно, че тези правила не са достатъчни в борбата с незаконния трафик на културни ценности.

През юли 2017 г. страните от Г-20 призоваха за „ответни действия срещу всички алтернативни източници на финансиране на тероризма, включително… разграбването и контрабандата на антикварни предмети“. Аналогично, страните от Г-7 призоваха за мерки срещу тези престъпления в трети държави. 

Значението на защитата на културното наследство ще бъде обект на специално внимание през 2018 г., която е обявена за Европейска година на културното наследство, с редица прояви на всички равнища: европейско, национално, регионално и местно. Целта е също така да се представи значението на културното наследство и да се насърчат иновативните и интересни начини за запазването му за бъдещите поколения.

Световният оборот на предмети на изкуството и антики през 2016 г. се оценява на 56 млрд. евро, от които около 19 млрд. евро се падат на европейския пазар.

Следващи стъпки

Предложението за регламент предстои да бъде изпратено до Европейския парламент и Съвета на ЕС. Комисията се надява, че то ще бъде прието бързо в рамките на процеса на съвместно вземане на решение.

За повече информация

Въпроси и отговори относно новото предложение за борба срещу незаконната търговия с културни ценности

Интернет страница на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ относно новото предложение за борба срещу незаконната търговия с културни ценности.

Допълнителна информация за Европейската година на културното наследство

IP/17/1932

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar