Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Európai Unió pénzügyeinek jövője: A magas szintű csoport ismerteti javaslatait az uniós forrásokhoz való hozzáférés egyszerűsítésével kapcsolatban

Brüsszel, 2017. július 11.

A mai napon a kohéziós politikával foglalkozó független szakértők csoportja ismertette végleges jelentését az uniós alapok 2020 utáni egyszerűsített jogi keretére vonatkozóan.

Bár az uniós kohéziós politika eredményei kétségtelenül pozitívak, a szabályok jelenlegi mennyisége nem mindig könnyíti meg az uniós forrásokat kezelő helyi hatóságok és az uniós finanszírozásra pályázni kívánó vállalkozások dolgát. Az egyszerűsítés ezért döntően fontos, és az Európai Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogyan lehetne tovább egyszerűsíteni az uniós forrásokhoz való hozzáférést a 2020 utáni költségvetési keret tekintetében.

Ez a fő üzenet, az egyszerűsítéssel foglalkozó magas szintű csoport ezt kívánja megjeleníteni az uniós pénzügyek jövőjéről szóló vitában, melyet a Bizottság június 28-án indított e tárgyban készített vitaanyagával. Ez a vitaanyag az utolsó azon öt vitaanyag sorában, amelyeket a Bizottság az Európa jövőjéről szóló fehér könyv március 1-jei közzétételét követően bocsátott ki.

Günther H. Oettinger, a költségvetésért és az emberi erőforrásokért felelős uniós biztos a következőképpen nyilatkozott: „A polgárok azt várják az EU-tól, hogy tegyen többet – csakhogy az EU költségvetése zsugorodik. Ez a dilemma csak úgy oldható fel, ha minden egyes kiadott euróból megpróbálunk a lehető legtöbbet kihozni. Márpedig az egyszerűbb szabályok hatékonyabb forrásfelhasználáshoz vezetnek.”

Corina Crețu, a regionális politikáért felelős uniós biztos kijelentette: „A kevesebb és egyszerűbb szabály jobb eredményt, kevesebb hibát jelent. Koncentráljunk arra, ami igazán számít: az európai polgárok életkörülményeinek javítására.”

Marianne Thyssen foglalkoztatásért, szociális ügyekért, munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos leszögezte: „Az egyszerűsítésben rejlő lehetőségek kihasználásával pénzt és időt takarítunk meg, amit azután Európa-szerte a társadalmi konvergencia fellendítésére fordíthatunk.”

Siim Kallas, a magas szintű munkacsoport elnöke ekként fogalmazott: „Ha egyszerűsítjük az uniós kohéziós alapokhoz való hozzáférést és a pénzeszközök felhasználását, azzal minden bizonnyal közelebb visszük a polgárokat az EU-hoz.”

A csoport véleménye szerint a szabályok jelenlegi struktúrája hatékony ugyan, de meg kell tisztítani a sallangoktól. Az eszközkezelés megosztott irányítását fenn kell tartani a kölcsönös bizalom megőrzése, valamint a közös növekedési és foglalkoztatási célokért való felelősségvállalás biztosítása érdekében. A legegyszerűbbek azonban azok a szabályok, amelyekből kevés van; ezért a csoport javaslatot tesz a törlendő vagy radikálisan egyszerűsítendő szabályokra.

A különféle uniós alapok és eszközök szabályait össze kell hangolni az állami támogatások, a közbeszerzés és a költségtérítésre vonatkozó módszerek tekintetében, a szinergiák megkönnyítése érdekében, lehetővé téve a kedvezményezettek számára, hogy ugyanarra a projektre különböző uniós finanszírozási forrásokat igényeljenek. Például megkönnyítené a kisvállalkozások támogatáshoz jutását, ha a kohéziós politikában és az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) jogi keretében ugyanazok a szabályok érvényesülnének.

Egyszerűbb jogi keret állna valamennyi tagállam és régió rendelkezésére, ha adottak lennének bizonyos feltételek, például megbízható irányítási és ellenőrzési rendszerek; az észszerű kiadásokat ösztönző, jelentős mértékű nemzeti társfinanszírozás; a fontos strukturális reformok meghatározása, valamint az egyes kiemelt területekre történő összpontosítás megvalósításuk során.

A csoport javaslata értelmében e feltételek teljesülése esetén az Unió már csak a stratégiai beruházási prioritásokat és a kiadásokra vonatkozó elveket szabályozná. Az uniós források nyújtása a meglévő nemzeti közigazgatási mechanizmusokon keresztül történne, és a Bizottság ellenőrző munkája korlátozott lenne. Az adott tagállam és a Bizottság megállapodna abban, mely strukturális reformokat kellene teljesíteni, illetve melyek azok a konkrét eredmények, amelyek alapján megkezdődhet a visszatérítés.

Az egyszerűsítésről már bebizonyosodott, hogy eredményes lehet: Oettinger biztos ma három jelentést ismertetett a 2016-os uniós költségvetés végrehajtásáról. A jelentésekből leszűrhető egyik tanulság az, hogy az egyszerűsített uniós szabályok megkönnyítik a helyi hatóságok, a mezőgazdasági termelők és a vállalkozások számára az uniós források hatékony és helyes felhasználását. A Bizottság 2016. szeptemberében ugyanebben a szellemben tett javaslatot azon szabályok egyszerűsítésére, amelyek alapján a tagállamok és más kedvezményezettek uniós pénzhez jutnak.

Háttér-információk

Az Európai Bizottság 2015-ben hozta létre a magas szintű csoportot azzal a megbízatással, hogy tárjon fel lehetőségeket a kohéziós politika szükségtelenül komplex szabályainak egyszerűsítésére, figyelembe véve mind a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatát, amelyhez a csoport jelentős mértékben hozzájárult, mind pedig a 2020 utáni időszakra vonatkozó költségvetési kerettel összefüggő megfontolásokat.

A magas szintű csoport elnöke, Siim Kallas az európai Bizottság adminisztratív ügyekért, auditért, csalás elleni küzdelemért és közlekedésért felelős korábbi alelnöke. Siim Kallas az uniós alapokkal kapcsolatos, bizottsági tapasztalatokra épülő szakértelemén túlmenően Észtország miniszterelnökeként és pénzügyminisztereként is egyedülálló látásmódra tett szert azzal kapcsolatban, hogy az uniós pénzügyi támogatás miként kombinálható a legjobban a helyi reformokkal annak érdekében, hogy az gazdasági növekedéshez vezessen.

A magas szintű csoport tizenkét tagja a nemzeti és regionális hatóságokat, valamint a magánszektort képviseli. Mindegyikük rendelkezik az uniós alapokkal kapcsolatos személyes tapasztalattal, valamint a rendszer megreformálására irányuló új elképzelésekkel.

További információk

Tájékoztató – az egyszerűsítéssel foglalkozó magas szintű csoport legfontosabb ajánlásai a 2020 utáni időszakra vonatkozó jogi kerethez

Jelentés – a magas szintű csoport javaslata a politikai döntéshozóknak a 2020 utáni időszakra nézve

Vitaanyag az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről

Kövesse Oettinger biztost, Creţu biztost és Thyssen biztost a Twitteren.

 

 

IP/17/1921

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar