Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Budoucnost financí EU: pracovní skupina představuje návrhy na zjednodušení přístupu k evropským fondům

Brusel 11. července 2017

Skupina nezávislých odborníků v oblasti politiky soudržnosti dnes představila svou finální zprávu o zjednodušeném rámci pro fondy EU po roce 2020.

Přestože má politika soudržnosti EU nepopiratelně dobré výsledky, při současném objemu pravidel není pro místní úřady vždy snadné fondy EU řídit a pro podnikatele je složité podat žádost o financování z EU. Zjednodušení má proto zásadní význam a Evropská komise by měla prozkoumat, jak v rozpočtovém rámci na období po roce 2020 přístup k fondům EU dále zjednodušit.

To je hlavní sdělení, s nímž skupina na vysoké úrovni pro otázky zjednodušení přichází do diskuse o budoucnosti financí EU, kterou Komise 28. června zahájila tematickým diskusním dokumentem, posledním z pěti diskusních dokumentů zveřejněných v návaznosti na její bílou knihu o budoucnosti Evropy, publikovanou 1. března.

Komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther H. Oettinger prohlásil: „Občané od EU očekávají, že bude dělat více, ale její rozpočet se snižuje. Toto dilema musíme vyřešit tím, že stoprocentně využijeme každé vynaložené euro. A jednoduchá pravidla umožňují lepší vynakládání prostředků.“

Komisařka pro regionální politiku Corina Crețuová uvedla: „Menší počet jednodušších pravidel znamená lepší výsledky a méně chyb. Zaměřme se tedy na to, na čem záleží: zlepšit život občanů v celé Evropě.“

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová uvedla: „Využití potenciálu zjednodušení nám ušetří peníze a čas, které můžeme místo toho použít k posílení sociální konvergence v Evropě.“

Předseda pracovní skupiny Siim Kallas uvedl: „Zjednodušení přístupu k fondům soudržnosti EU i využití jejich prostředků zcela jistě pomůže přiblížit EU občanům.“

Skupina dospěla k závěru, že současná pravidla mají efektivní strukturu, potřebují ale „pročistit“. Sdílené řízení by mělo být zachováno, aby byla zajištěna vzájemná důvěra a společné cíle v oblasti růstu a pracovních míst. Jednoduchost je nicméně svázána s malým počtem pravidel. Skupina označila ta, která by měla být zrušena nebo radikálně zredukována.

Pravidla u různých fondů a nástrojů EU by měla být harmonizována, aby vznikly synergie a aby příjemci mohli pro tentýž projekt žádat o financování EU z různých zdrojů (jde o pravidla pro státní podporu, zadávání veřejných zakázek a metody úhrady nákladů). Například pokud se v oblasti politiky soudržnosti budou uplatňovat stejná pravidla jako u Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), budou mít malé a střední podniky snadnější přístup k podpoře.

Ještě jednodušší rámec by měl být k dispozici pro všechny členské státy a regiony, pokud by splnily několik kritérií: spolehlivé systémy řízení a kontroly, významné spolufinancování na vnitrostátní úrovni v zájmu motivace k rozumným výdajům, identifikování klíčových strukturálních reforem, jež mají být provedeny, a zaměření na několik málo prioritních oblastí v zájmu realizovatelnosti.

Skupina navrhuje, aby se pravidla EU potom omezovala pouze na strategické investiční priority a výdajové zásady. Prostředky z fondů EU by se distribuovaly prostřednictvím stávajících vnitrostátních administrativních mechanismů a audit prováděný Komisí by měl omezený záběr. Každý členský stát by se s Komisí dohodl na strukturálních reformách, jichž má být dosaženo, a konkrétních výstupech, na nichž budou záviset úhrady.

Zjednodušení už přineslo své ovoce: komisař Oettinger dnes představil tři zprávy o plnění rozpočtu EU na rok 2016. Vyplývá z nich mimo jiné, že díky zjednodušeným pravidlům EU je pro místní úřady, zemědělce a podniky snadnější využívat fondy EU efektivně a správně. Ve stejném duchu Komise v září 2016 navrhla zjednodušit pravidla, podle nichž získávají prostředky z EU členské státy a jiní příjemci.

Souvislosti

Evropská komise v roce 2015 vytvořila skupinu na vysoké úrovni, jež měla najít způsob, jak pravidla politiky soudržnosti zbavit nadměrné složitosti. To vše v kontextu přezkumu víceletého finančního rámce na roky 2014–2020 v jeho polovině, do něhož se skupina významně zapojila, i diskuse o rozpočtovém rámci na období po roce 2020.

Předseda této pracovní skupiny Siim Kallas je bývalý místopředseda Evropské komise odpovědný za administrativní záležitosti, audit a boj proti podvodům a dopravu. Je to také bývalý premiér a ministr financí Estonska. Díky tomu, vedle zkušeností s fondy EU v rámci evropských struktur, získal jedinečný přehled o tom, jak lze finanční podporu z EU nejlépe zkombinovat s domácími reformami v zájmu hospodářského růstu.

Dvanáct členů skupiny na vysoké úrovni zastupuje orgány na státní a regionální úrovni a soukromý sektor. Všichni mají osobní zkušenost s fondy EU a také originální nápady, jak systém zreformovat.

Další informace

Informační přehled – hlavní doporučení skupiny na vysoké úrovni ohledně zjednodušení rámce po roce 2020

Zpráva – návrh skupiny na vysoké úrovni pro tvůrce politiky na období po roce 2020

Diskusní dokument o budoucnosti financí EU

Komisař Oettinger, komisařka Creţu a komisařka Thyssenová na Twitteru

 

 

IP/17/1921

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar