Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europeiska solidaritetskåren – jobb och praktikplatser på gång

Bryssel den 10 juli 2017

Europeiska solidaritetskåren startade för ett halvår sedan. I mars 2017 började organisationer söka efter volontärer och nu är tusentals jobb och praktikplatser på gång.

Kommissionen stöder två projekt som drivs av de italienska och franska arbetsförmedlingarna och som ska erbjuda upp till 6 000 unga en anställning eller praktikplats inom solidaritetsverksamhet i ett annat EU-land.

– Europeiska solidaritetskåren handlar om att skapa fler och bättre möjligheter, säger sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen. I dag går startskottet för yrkesdelen och kåren kan nu erbjuda de unga hela sin potential. I samarbete med arbetsförmedlingar och andra partner kommer tusentals unga att kunna få en anställning eller praktikplats för att arbeta med solidaritet runtom i Europa. De får därmed en möjlighet att utveckla sina färdigheter och förbättra sina jobbutsikter i framtiden.

– Det är glädjande att se hur Europeiska solidaritetskåren utvecklas, säger EU:s ungdomskommissionär Tibor Navracsics. I och med yrkesdelen har hela kårens verksamhet kommit i gång. Vi vet att många unga i EU gärna vill hjälpa andra och att deras engagemang i sin tur kommer att gynna dem själva. Att delta i solidaritetskåren blir en värdefull erfarenhet för unga i början av arbetslivet.

I de två projekt som leds av den franska arbetsförmedlingen (Pôle Emploi) och den italienska arbetsmarknadsmyndigheten Anpal sammanförs arbetsförmedlingar och organisationer från olika EU-länder, t.ex. arbetsgivarorganisationer och utbildningsinstitut, för att erbjuda jobb eller praktikplatser åt unga mellan 18 och 30 år. De kommer att kunna jobba i ett annat EU-land med bland annat hälso- och sjukvård, social integration, miljöskydd, hjälp till migranter och flyktingar eller livsmedelsbistånd. Projekten ska hjälpa arbetsgivare att hitta rätt sökande och ge deltagarna ekonomiskt och annat stöd, bl.a. utbildning. EU bidrar med över 14 miljoner euro från programmet för sysselsättning och social innovation.

Tidsplan och nästa steg

De båda projekten kommer att pågå till mars 2019.

Samtidigt håller vi på att vidareutveckla och befästa solidaritetskåren. Målet är att 100 000 unga ska ha deltagit till slutet av 2020.

Erfarenheterna från de två nya projekten kommer att bidra till att solidaritetskåren är i full gång senast 2020. Projekten fortsätter fram till våren 2019 med att hjälpa unga att få utlandsplaceringar och ska också samverka med andra projekt om jobb och praktik via solidaritetskåren.

Bakgrund

I sitt tal om tillståndet i unionen 2016 meddelade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att han ville inrätta en europeisk solidaritetskår för att erbjuda unga mellan 18 och 30 år möjlighet att delta i olika solidaritetsinsatser i EU.

Sedan starten den 7 december 2016 har över 32 000 unga anmält sig. I mars 2017 kunde organisationer börja söka efter deltagare. Sedan dess har de kontaktat omkring 11 500 deltagare, varav 460 har tackat ja till en plats. Målet är att 100 000 unga ska ha deltagit till 2020.

Den 30 maj 2017 lade kommissionen fram ett förslag om en rättslig grund för solidaritetskåren och en budget på 341,5 miljoner euro mellan 2018 och 2020. Kommissionen vill också bredda verksamheten. Utöver möjligheterna att få en plats som volontär, praktikant eller anställd kan kårdeltagarna nu också starta egna solidaritetsprojekt eller volontärgrupper.

För att få in underlag har kommissionen hållit olika samråd med allmänheten och intressenter och anordnat ett särskilt forum för intressenter. Förslaget till förordning måste nu antas av Europaparlamentet och rådet innan det kan träda i kraft. I ett gemensamt uttalande åtar sig EU:s institutioner att anta förslaget senast vid årsskiftet.

Läs mer

Faktablad: Jobb och praktik genom Europeiska solidaritetskåren – hur det fungerar och hur man deltar

Faktablad: Nästa steg för Europeiska solidaritetskåren

Faktablad för organisationer

Frågor och svar om Europeiska solidaritetskåren

Nästa steg för Europeiska solidaritetskåren: frågor och svar

IP/17/1915

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar