Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska solidarnostna enota: delovna mesta in pripravništva že v polnem teku

Bruselj, 10. julija 2017

Pol leta po tem, ko je Evropska komisija ustanovila evropsko solidarnostno enoto, ter po tem, ko se je marca 2017 začelo usklajevanje med ponudbo in povpraševanjem na področju opravljanja prostovoljskega dela, se zdaj odpira tudi na tisoče delovnih mest in pripravništev.

V ta namen Evropska komisija podpira dva projekta pod vodstvom italijanske in francoske javne službe za zaposlovanje, ki bosta do 6 000 mladim nudila delovna mesta ali pripravništva, povezana s solidarnostjo, v drugi državi EU.

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je dejala: „Namen evropske solidarnostne enote je ustvariti več kakovostnejših priložnosti. Veseli me, da enota z začetkom sklopa poklicnih dejavnosti od danes naprej mladim nudi svoj polni potencial. V sodelovanju z javnimi službami za zaposlovanje in partnerji na terenu bomo tisočim mladim po vsej Evropi zagotovili konkretno priložnost za zaposlitev ali pripravništvo na področjih, povezanih s solidarnostjo. Tako bodo lahko razvijali spretnosti in izboljšali svoje prihodnje možnosti na trgu dela.“

Tibor  Navracsics, komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport, je povedal: „Vesel sem, da se evropska solidarnostna enota razvija in da lahko zdaj s ponudbo delovnih mest resnično zaživi. Zavedamo se, da so številni mladi v Evropi pripravljeni pomagati drugim in da bo to udejstvovanje koristno tudi zanje. Sodelovanje v evropski solidarnostni enoti bo namreč dragocena izkušnja za mlade Evropejce na začetku njihove poklicne poti.“

Projekta pod vodstvom francoske javne službe za zaposlovanje (Pôle Emploi) in italijanske nacionalne agencije za aktivne politike trga dela (ANPAL) združujeta javne službe za zaposlovanje in organizacije iz različnih držav članic EU, kot so organizacije delodajalcev in izvajalci usposabljanja, namen pa je mladim med 18. in 30. letom starosti ponuditi zaposlitev ali pripravništvo na področjih, povezanih s solidarnostjo. Izbrani udeleženci se bodo lahko v drugi državi EU vključili v različne dejavnosti, kot so zdravstvo, vključevanje v družbo, varstvo okolja, pomoč migrantom in beguncem ali pomoč v hrani. Projekta bosta pritegnila delodajalce, ponudila posredovanje med mesti in kandidati ter udeležencem zagotavljala finančno in drugo podporo, npr. usposabljanje. Sredstva za financiranje projektov v višini več kot 14 milijonov evrov prihajajo iz Programa za zaposlovanje in socialne inovacije.

Časovni okvir in nadaljnje ukrepanje

Projekta se bosta izvajala do marca 2019.

Vzporedno s tem se bo evropska solidarnostna enota dodatno razvijala in utrjevala. Cilj je do konca leta 2020 zagotoviti 100 000 solidarnostnih mest.

Izkušnje, pridobljene na podlagi teh dveh novih projektov, bodo pomagale postaviti temelje za nadaljnji razvoj evropske solidarnostne enote do leta 2020. Projekta bosta do pomladi 2019 nudila podporo mladim pri iskanju čezmejnega solidarnostnega dela, pri čemer bosta sodelovala z drugimi projekti pri poklicnem delu za evropsko solidarnostno enoto.

Ozadje

Predsednik Komisije Jean-Claude Juncker je v svojem govoru o stanju v Uniji leta 2016 napovedal vzpostavitev evropske solidarnostne enote, ki bo mladim med 18. in 30. letom starosti nudila možnost, da sodelujejo v številnih solidarnostnih aktivnostih po vsej EU.

Od vzpostavitve evropske solidarnostne enote 7. decembra 2016 se ji je pridružilo več kot 32 000 mladih. Marca 2017 se je začelo usklajevanje z organizacijami; od takrat je bil vzpostavljen stik s približno 11 500 udeleženci in sprejetih je bilo 460 solidarnostnih mest. Cilj je, da bi do leta 2020 v evropski solidarnostni enoti sodelovalo 100 000 mladih.

Komisija je 30. maja 2017 predstavila predlog, s katerim je evropski solidarnostni enoti postavila trdne temelje, saj je zanjo predlagala proračun v višini 341,5 milijona evrov za obdobje 2018–2020 in lastno zakonodajno podlago. S predlogom želi Komisija mladim ponuditi še več. Poleg prostovoljstva, pripravništev in zaposlitev bo evropska solidarnostna enota udeležencem v prihodnosti omogočila, da pripravijo lastne solidarnostne projekte ali se prijavijo kot skupina prostovoljcev.

Komisija se je pri pripravi predloga opirala na odprto spletno anketo in usmerjena posvetovanja z deležniki, ki so se zaključili s forumom za deležnike. Predlog osnutka uredbe morata zdaj sprejeti Evropski parlament in Svet, preden lahko začne veljati. Institucije EU so se v skupni izjavi zavezale, da bodo predlog uresničile do konca tega leta.

Več informacij

INFORMATIVNI PREGLED: Delovna mesta in pripravništva v okviru evropske solidarnostne enote: kako deluje in kako se pridružiti

Informativni pregled: Nadaljnji razvoj evropske solidarnostne enote

Informativni pregled za organizacije

MEMO: Vprašanja in odgovori o evropski solidarnostni enoti

MEMO: Nadaljnji razvoj evropske solidarnostne enote: vprašanja in odgovori

IP/17/1915

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar