Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Solidaritātes korpuss: sākas darba un prakses vietu piemeklēšana

Briselē, 2017. gada 10. jūlijā

Pusgadu pēc tam, kad Eiropas Komisija uzsāka Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvu, un pēc brīvprātīgā darba piemeklēšanas jauniešiem, kura sākās 2017. gada martā, tagad ir sākusies arī tūkstošiem darba un prakses vietu aizpildīšana.

Šajā sakarā Eiropas Komisija atbalsta divus projektus, ko vada Itālijas un Francijas valsts nodarbinātības dienesti un kas līdz pat 6000 jauniešu piedāvās ar solidaritāti saistītu darbu vai praksi citā ES dalībvalstī.

Par nodarbinātību, sociālajām lietām, prasmēm un darbaspēka mobilitāti atbildīgā komisāre Marianna Teisena sacīja: “Eiropas Solidaritātes korpusa galvenais mērķis ir radīt vairāk un labākas iespējas. Esmu gandarīta, ka no šodienas, sākot profesionālā virziena īstenošanu, jauniešiem paveras visas korpusa piedāvātās iespējas. Sadarbībā ar valstu nodarbinātības dienestiem un vietējiem partneriem tūkstošiem jauniešu piedāvāsim konkrētas iespējas strādāt vai praktizēties ar solidaritāti saistītās jomās visā Eiropā. Tas viņiem dos iespēju attīstīt savas prasmes un palielināt nākotnes izredzes darba tirgū.”

Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs Tibors Navračičs: “Man ir prieks redzēt, ka Eiropas Solidaritātes korpuss aug. Profesionālais virziens tagad padara to pilnīgu. Mēs zinām, ka daudz jauniešu Eiropā vēlas palīdzēt citiem un ka šāda darbība viņus pozitīvi ietekmēs. Dalība Eiropas Solidaritātes korpusā dos vērtīgu pieredzi Eiropas jauniešiem karjeras sākumā.”

Abos projektos, ko vada Francijas Valsts nodarbinātības dienests (Pôle Emploi) un Itālijas aktīvas darba politikas valsts aģentūra (ANPAL), ir pārstāvēti valsts nodarbinātības dienesti un organizācijas, piemēram, darba devēju organizācijas un mācību iestādes no dažādām ES dalībvalstīm, un to mērķis ir jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem nodrošināt darba vai prakses piedāvājumus ar solidaritāti saistītās jomās. Atlasītajiem dalībniekiem būs iespēja iesaistīties dažādās darbībās, piemēram, tādās jomās kā veselības aprūpe, sociālā integrācija, vides aizsardzība, palīdzība migrantiem un bēgļiem vai palīdzība pārtikas piegādē citā ES valstī. Projekti piesaistīs darba devējus, nodrošinās piemērotu kandidātu atlasi un dalībniekiem sniegs finansiālu vai cita veida atbalstu, piemēram, apmācību veidā. Projekti saņem Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas finansējumu vairāk nekā 14 miljonu eiro apmērā.

Laika grafiks un turpmākie pasākumi

Abi projekti tiks īstenoti līdz 2019. gada martam.

Vienlaikus notiks Eiropas Solidaritātes korpusa pilnveidošana un konsolidēšana. Mērķis ir līdz 2020. gada beigām nodrošināt 100 000 norīkojumus.

Abos jaunajos projektos gūtā pieredze palīdzēs likt pamatu Eiropas Solidaritātes korpusa izvēršanai līdz 2020. gadam. Abi projekti turpinās palīdzēt jauniešiem atrast pārrobežu norīkojumus līdz 2019. gada pavasarim un būs saistīti ar citiem projektiem Eiropas Solidaritātes korpusa profesionālajā virzienā.

Vispārīga informācija

Savā 2016. gada runā par stāvokli Savienībā Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers paziņoja par ieceri izveidot Eiropas Solidaritātes korpusu, kas jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem piedāvātu iespēju piedalīties dažādos solidaritātes pasākumos visā Eiropas Savienībā.

Kopš iniciatīvas uzsākšanas 2016. gada 7. decembrī Eiropas Solidaritātes korpusam ir pievienojušies vairāk nekā 32 000 jauniešu. 2017. gada martā sākās reģistrēto jauniešu piemeklēšana organizācijām; kopš tā laika ir nodibināti kontakti ar aptuveni 11 500 dalībnieku un pieņemti 460 norīkojumi. Mērķis ir panākt, lai līdz 2020. gada beigām Eiropas Solidaritātes korpusam pievienotos 100 000 jauniešu.

2017. gada 30. maijā Komisija nāca klajā ar priekšlikumu, kas paredz nostādīt Eiropas Solidaritātes korpusu uz stingriem pamatiem, piešķirot 341,5 miljonu eiro budžetu 2018.–2020. gadam un nosakot īpašu juridisko pamatu. Turklāt Komisija ierosināja jauniešiem paplašināt iespējas. Papildus brīvprātīgā darba, prakses un algota darba vietām Eiropas Solidaritātes korpuss turpmāk dalībniekiem piedāvās arī iespēju izstrādāt pašiem savus solidaritātes projektus vai veikt brīvprātīgo darbu grupā.

Lai sagatavotu priekšlikumu, Komisija sāka gan atklātu tiešsaistes aptauju, gan mērķtiecīgas konsultācijas ar ieinteresētajām personām, kas noslēdzās ar ieinteresēto personu forumu. Regulas priekšlikuma projekts, pirms regula var stāties spēkā, tagad ir jāpieņem Eiropas Parlamentam un Padomei. Kopīgā deklarācijā ES iestādes ir apņēmušās par priekšlikumu lemt līdz šā gada beigām.

Papildu informācija

FAKTU LAPA par darbu un praksi Eiropas Solidaritātes korpusā: kā tas darbojas un kā tam pievienoties

Faktu lapa par Eiropas Solidaritātes korpusa nākamajiem soļiem

Faktu lapa organizācijām

Informatīvs paziņojums "Jautājumi un atbildes par Eiropas Solidaritātes korpusu"

Informatīvs paziņojums "Eiropas Solidaritātes korpusa nākamie soļi: jautājumi un atbildes"

IP/17/1915

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar