Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos solidarumo korpusas. Jau veikia tarpininkavimo sistema, padėsianti susirasti darbo ar mokomosios praktikos vietą

Briuselis, 2017 m. liepos 10 d.

Prieš pusę metų Europos Komisija sukūrė Europos solidarumo korpusą, nuo 2017 m. kovo mėn. savanoriams teikiama pagalba susirandant tinkamus projektus, o nuo šiol bus siūloma ir tūkstančiai darbo ir mokomosios praktikos vietų.

Šiuo tikslu Europos Komisija remia du Italijos ir Prancūzijos valstybinių užimtumo tarnybų projektus, pagal kuriuos iki 6 000 jaunuolių bus pasiūlyta darbo ar mokomosios praktikos vietų solidarumo projektuose kitose ES šalyse.

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen sakė: „Europos solidarumo korpuso tikslas – suteikti daugiau ir geresnių galimybių. Labai džiaugiuosi, kad nuo šiandien, korpusui pradėjus veikti užimtumo srityje, jaunimas galės išnaudoti visą jo potencialą. Bendradarbiaudami su valstybinėmis užimtumo tarnybomis ir partneriais vietose, tūkstančiams jaunuolių galėsime pasiūlyti konkrečių darbo ir mokomosios praktikos vietų įvairiuose visoje Europoje vykdomuose solidarumo projektuose. Tai leis jiems sustiprinti gebėjimus ir pagerins jų perspektyvas darbo rinkoje“.

Tiboras Navracsicsius, už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys, sakė: „Labai smagu matyti, kad Europos solidarumo korpusas auga. Dabar, kai korpusas jau veikia ir užimtumo srityje, jo kūrimas yra užbaigtas. Mes žinome, kad Europoje yra daug jaunų žmonių, norinčių padėti kitiems, ir kad šis jų darbas turės teigiamą poveikį ir jų pačių gyvenimui. Dalyvavimas Europos solidarumo korpuso veikloje jauniems europiečiams suteiks labai vertingos patirties profesinės karjeros pradžioje.

Du projektai, kuriuos vykdo Prancūzijos valstybinė užimtumo tarnyba (Pôle Emploi) ir Italijos nacionalinė darbo rinkos aktyvumo skatinimo agentūra (ANPAL), suteikia bendradarbiavimo platformą valstybinėms užimtumo tarnyboms ir įvairių ES valstybių narių organizacijoms, kaip antai darbdavių organizacijoms ir mokymo įstaigoms, kurioje bus skelbiami 8–30 metų asmenims skirti pasiūlymai dėl darbo ir mokomosios praktikos įvairiose solidarumo srityse. Atrinkti kandidatai galės dirbti įvairiausiuose kitose ES šalyse vykdomuose projektuose, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros, socialinės integracijos, aplinkos apsaugos, pagalbos migrantams ir pabėgėliams ar pagalbos maistu. Vykdant šiuos projektus bus užmezgamas ryšys su darbdaviais, tarpininkaujama atrenkant tinkamus kandidatus, o jų dalyviams teikiama finansinė ir kitokia parama, kaip antai mokymai. Projektams finansuoti skirta daugiau kaip 14 mln. EUR iš Užimtumo ir socialinių inovacijų programos.

Tvarkaraštis ir tolesni veiksmai

Šie du projektai bus vykdomi iki 2019 m. kovo mėn.

Be to, bus toliau plėtojamas ir konsoliduojamas Europos solidarumo korpusas. Mūsų tikslas – iki 2020 m. pasiūlyti 100 000 darbo ir mokomosios praktikos vietų.

Patirtis, kurios įgysime vykdydami dabar pradedamus du naujus projektus, pravers stiprinant Europos solidarumo korpusą, kurio darbas iki 2020 m. turėtų galutinai nusistovėti. Iki 2019 m. pavasario pagal šiuos du projektus jaunuoliams bus toliau teikiama parama susirandant vietas kitose šalyse, taip pat bus bendradarbiaujama su kitais projektais, padedančiais susirasti darbo ar mokomosios praktikos vietas per Europos solidarumo korpuso sistemą.

Pagrindiniai faktai

Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris apie Europos solidarumo korpuso kūrimą pranešė 2016 m. pranešime apie Sąjungos padėtį. Korpusas jaunimui nuo 18 iki 30 metų suteikia galimybę vykdyti įvairią solidarumo veiklą visoje ES.

Iniciatyva pradėta 2016 m. gruodžio 7 d., nuo tada prie Europos solidarumo korpuso prisijungė daugiau nei 32 000 jaunuolių. 2017 m. kovo mėn. pradėtas derinimas su organizacijomis. Nuo tada susisiekta su maždaug 11 500 dalyvių, surasti kandidatai į 460 vietas. Tikslas – pasiekti, kad iki 2020 m. pabaigos prie Europos solidarumo korpuso prisijungtų 100 000 jaunuolių.

2017 m. gegužės 30 d. Komisija užtikrino tvirtą Europos solidarumo korpuso pagrindą – pasiūlė 341,5 mln. EUR biudžetą 2018–2020 m. ir atskirą teisinį pagrindą. Be to, Komisija pasiūlė išplėsti jaunimo galimybes. Ateityje Europos solidarumo korpusas teiks ne tik galimybių būti savanoriais, stažuotis ir dirbti – dalyviai galės kurti savo solidarumo projektus ar užsiimti savanoriška veikla kaip grupės nariai.

Rengdama pasiūlymą Komisija pradėjo viešą internetinę apklausą ir tikslines konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais, taip pat sukurtas suinteresuotųjų subjektų forumas. Kad pasiūlytas reglamento projektas įsigaliotų, jį dabar turi priimti Europos Parlamentas ir Taryba. Bendroje deklaracijoje ES institucijos įsipareigojo teisėkūros procedūrą baigti dar iki šių metų pabaigos.

Daugiau informacijos

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. Darbo ir mokomosios praktikos vietos per Europos solidarumo korpusą Kai jis veikia ir kaip dalyvauti

Informacijos suvestinė. Europos solidarumo korpuso stiprinimas

Informacijos suvestinė organizacijoms

Teminė apžvalga „Klausimai ir atsakymai apie Europos solidarumo korpusą“

Teminė apžvalga Europos solidarumo korpuso stiprinimas. Klausimai ir atsakymai

IP/17/1915

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar