Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan solidaarisuusjoukot: työ- ja harjoittelupaikat hyvällä mallilla

Bryssel 10. heinäkuuta 2017

Euroopan komissio käynnisti Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan puoli vuotta sitten, ja maaliskuussa 2017 alkoi hakijoiden ja paikkojen yhteensovittaminen vapaaehtoispalvelujaksoja varten. Sen jälkeen ollaan nyt käynnistämässä myös tuhansia työ- ja harjoittelujaksoja.

Tätä tarkoitusta varten Euroopan komissio tukee kahta Italian ja Ranskan julkisten työvoimapalvelujen vetämää hanketta, joissa tarjotaan solidaarisuustoimintaan liittyviä työ- ja harjoittelujaksoja kotimaan ulkopuolisessa EU-maassa jopa 6 000 nuorelle.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaavan komissaarin Marianne Thyssenin mukaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteena on luoda enemmän ja parempia mahdollisuuksia. ”Olen iloinen siitä, että tästä päivästä lähtien solidaarisuusjoukot voivat tarjota nuorille kaikkia aloitteeseen sisältyviä mahdollisuuksia, kun ammatillisen toiminnan osio nyt käynnistyy. Yhteistyössä julkisten työvoimapalvelujen ja kentällä toimivien kumppaneiden kanssa tarjoamme tuhansille nuorille konkreettisen työ- tai harjoittelumahdollisuuden Euroopassa jollakin solidaarisuuteen liittyvällä alalla. Siten nuoret voivat kehittää taitojaan ja parantaa työllistymisnäkymiään tulevaisuudessa.”

Myös koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista vastaava komissaari Tibor Navracsics totesi olevansa ilahtunut siitä, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminta laajenee. ”Ammatillisen osion myötä joukot toimivat nyt täydessä laajuudessaan. Tiedämme, että monet nuoret eurooppalaiset ovat innokkaita auttamaan muita ja että tällaisella sitoutumisella on positiivisia kerrannaisvaikutuksia heihin itseensä. Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistumisesta tulee arvokas kokemus eurooppalaisnuorille heidän uransa alkuvaiheessa.”

Mainituissa kahdessa hankkeessa, joiden vetäjinä toimivat Ranskan julkinen työvoimapalvelu (Pôle Emploi) ja Italian aktiivisten työmarkkinoiden kansallinen virasto (ANPAL), julkiset työvoimapalvelut ja eri EU-jäsenmaiden organisaatiot, kuten työnantajajärjestöt ja koulutuslaitokset, tarjoavat yhteistyössä työ- tai harjoittelujaksopaikkoja solidaarisuuteen liittyvillä aloilla 18–30-vuotiaille nuorille. Valituille osallistujille on tarjolla osallistumismahdollisuuksia toisessa EU-maassa useilla eri aloilla. Niitä ovat muun muassa terveydenhuolto, yhteiskuntaan integroituminen, ympäristönsuojelu, maahanmuuttajien ja pakolaisten avustaminen ja elintarvikeapu. Hankkeissa tiedotetaan solidaarisuusjoukoista työnantajille, huolehditaan hakijoiden ja paikkojen yhteensovittamisesta ja tarjotaan osallistujille taloudellista ja muunlaista tukea, kuten koulutusta. Hankkeet saavat rahoitusta yli 14 miljoonaa euroa työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta ohjelmasta.

Eteneminen

Kyseiset hankkeet päättyvät maaliskuussa 2019.

Samanaikaisesti Euroopan solidaarisuusjoukkoja kehitetään ja vahvistetaan edelleen. Tavoitteena on tarjota 100 000 solidaarisuusjaksoa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Alkavista kahdesta uudesta hankkeesta saatava kokemus auttaa vakaan perustan luomisessa Euroopan solidaarisuusjoukkojen laajamittaiselle toiminnalle vuoteen 2020 mennessä. Hankkeissa tuetaan kevääseen 2019 asti nuoria, jotka etsivät mahdollisuuksia solidaarisuusjakson suorittamiseen ulkomailla, ja tehdään yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa Euroopan solidaarisuusjoukkojen ammatillisten jaksojen järjestämiseksi.

Tausta

Komission puheenjohtaja Juncker ilmoitti unionin tilaa käsittelevässä puheessaan vuonna 2016 Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamisesta. Niiden tarkoituksena on tarjota 18–30-vuotiaille nuorille mahdollisuuksia osallistua moniin erilaisiin solidaarisuustoimiin eri puolilla EU:ta.

Yli 32 000 nuorta on liittynyt mukaan solidaarisuusjoukkoihin sen jälkeen, kun niiden toiminta käynnistettiin 7. joulukuuta 2016. Maaliskuussa 2017 alkoi yhteensovittaminen organisaatioiden kanssa. Siitä alkaen on otettu yhteyttä noin 11 500 osallistujaan ja hyväksytty 460 palvelujaksoa. Tavoitteena on, että vuoden 2020 loppuun mennessä Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan on osallistunut 100 000 nuorta.

Komissio esitti 30. toukokuuta 2017 ehdotuksen Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustan vahvistamiseksi. Ehdotukseen sisältyy 341,5 miljoonan euron talousarvio vuosiksi 2018–2020 ja solidaarisuusjoukkojen oma oikeusperusta. Lisäksi komissio ehdotti nuorille tarjottavien mahdollisuuksien laajentamista. Tulevaisuudessa Euroopan solidaarisuusjoukkojen kautta tarjotaan osallistujille vapaaehtois-, harjoittelu- ja työpaikkojen lisäksi myös mahdollisuus perustaa omia solidaarisuushankkeita tai tehdä vapaaehtoistyötä ryhmänä.

Ehdotuksen valmistelua varten komissio käynnisti avoimen verkkokyselyn ja kohdennettuja kuulemisia sidosryhmille. Niiden päätteeksi järjestettiin sidosryhmäfoorumi. Euroopan parlamentin ja neuvoston on nyt hyväksyttävä asetusluonnosta koskeva ehdotus, minkä jälkeen se voi tulla voimaan. EU:n toimielimet sitoutuivat yhteisessä julistuksessaan käsittelemään ehdotuksen tämän vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja

TIETOSIVU: Euroopan solidaarisuusjoukkojen työ- ja harjoittelujaksot: mistä on kyse ja miten voi osallistua?

Tietosivu: Euroopan solidaarisuusjoukkojen edistäminen

Tietosivu organisaatioille

Taustatiedote: Euroopan solidaarisuusjoukot – vastauksia kysymyksiin

Taustatiedote: Euroopan solidaarisuusjoukkojen edistäminen: kysymyksiä ja vastauksia

IP/17/1915

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar