Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa solidaarsuskorpus: töö- ja praktikakohtade vahendamine sujub plaanipäraselt

Brüssel, 10. juuli 2017

Pärast poolt aastat, mil Euroopa Komisjon pani aluse Euroopa solidaarsuskorpusele, ning selle tulemusena käesoleva aasta märtsist alanud vabatahtlike vahendamisest solidaarsusprojektidesse, on nüüdsest alustatud ka tuhandete töö- ja praktikakohtade vahendamist.

Sellega seoses toetab Euroopa Komisjon kahte Itaalia ja Prantsusmaa riiklike tööhõiveteenistuste juhitavat projekti, mille raames pakutakse teises Euroopa liidu riigis töö- või praktikakohta solidaarsusega seotud valdkonnas kuni 6 000 noorele inimesele.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen märkis selle kohta järgmist: „Euroopa solidaarsuskorpuse raames luuakse rohkem ja paremaid võimalusi. Suur rõõm on sellest, et alates tänasest on sotsiaalkorpuse vahendusel meie noorte jaoks saadaval uued kutsesuunitlusega võimalused eneseteostuseks. Koostöös riiklike tõõhõiveteenistuste ja kohapealsete partneritega tahame pakkuda tuhandetele noortele konkreetset võimalust leida kogu Euroopas töö- või praktikakoht, mille puhul solidaarsus on esmatähtis. Sellega võimaldatakse noortel arendada oma oskusi ja parandada edasisi väljavaateid tööturul.“

Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics ütles: „Mul on hea meel näha Euroopa solidaarsuskorpuse arenemist. Tänu kutsesuunitlusega harule on see nüüd terviklik. Me teame, et paljud noored inimesed Euroopas on valmis teisi aitama ning et sellisel osalemisel on positiivne mõju neile endalegi. Euroopa solidaarsuskorpuses osalemisega saavad nad koguda väärtuslikke kogemusi oma tööalase karjääri alguses.“

Prantsusmaa riikliku tööhõiveteenistuse (French Public Employment Service (Pôle Emploi)) ja Itaalia aktiivse tööturupoliitika riikliku agentuuri (Italian National Agency for active labour policies (ANPAL)) juhitud kahe projekti raames viiakse kokku riiklikud tööhõiveteenistused ja ELi liikmesriikide sellised organisatsioonid nagu tööandjate ühendused ja praktikabaasid, et 18–30aastased noored leiaksid solidaarsusega seotud valdkondades töö- või praktikakoha. Valitud osalejad saavad end mõnes teises ELi liikmesriigis teostada mitmel alal: tervishoid, sotsiaalne lõimumine, keskkonnakaitse, rändajate ja pagulaste abistamine, või toiduabi. Projektide abil tahetakse jõuda tööandjateni, tagada kandidaatide vastavus ning anda osalejatele finants- ja muud liiki abi (nt koolitus). Projekte rahastatakse rohkem kui 14 miljoni euro ulatuses tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi kaudu.

Ajakava ja järgmised sammud

Mõlemad projektid kestavad kuni 2019. aasta märtsini.

Samal ajal täiustatakse ja kindlustatakse Euroopa solidaarsuskorpust edasi. Eesmärgi kohaselt peaks 2020. aasta lõpuks olema tööle või praktikale vahendatud 100 000 noort.

Käivitatud kahe uue projekti elluviimisel saadud kogemusi kasutatakse Euroopa solidaarsuskorpuse kindla positsiooni saavutamisel aastaks 2020. Kuni 2019. aasta kevadeni toetatakse kahe projekti kaudu noori inimesi piiriüleste töö- või praktikakohtade leidmisel ning tehakse koostööd muude hõivealaste projektide raames, mis täiendavad Euroopa solidaarsuskorpuse tegevust.

Taustteave

Oma 2016. aasta kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus teatas Euroopa Komisjoni president Juncker Euroopa solidaarsuskorpuse loomisest, mis pakub 18–30aastastele noortele võimalust osaleda mitmesuguses solidaarsustegevuses kogu ELis.

Alates selle käivitamisest 7. detsembril 2016 on Euroopa solidaarsuskorpusega liitunud üle 32 000 noore. Käesoleva aasta märtsis alustati sobivate organisatsioonide otsingut ning praeguseks on ühendust võetud ligikaudu 11 500 osalejaga ning vastuvõetavaks tunnistatud 460 töö- ja praktikakohta. Eesmärgi kohaselt peaks 2020. aasta lõpuks olema Euroopa solidaarsuskorpusega liitunud 100 000 noort.

Komisjon esitas 30. mail 2017 ettepaneku luua solidaarsuskorpusele kindel alus: ajavahemikuks 2018–2020 eraldati algatuse eelarveks 341,5 miljonit eurot ja nähti ette asjakohane õiguslik alus. Komisjon tegi ka ettepaneku noortele mõeldud võimalusi laiendada. Lisaks Euroopa solidaarsuskorpuse raames pakutavale vabatahtliku tööle, praktikale ning töövahendusele saavad osalejad edaspidi algatada ka ise solidaarsusprojekti või osaleda rühmana vabatahtlikus tegevuses.

Ettepaneku ettevalmistamisel algatas komisjon avatud veebipõhise uuringu ja suunatud konsultatsioonid sidusrühmadega, millele toetudes loodi sidusrühmade foorum. Jõustumiseks peavad määruse eelnõu ettepaneku vastu võtma Euroopa Parlament ja nõukogu. Oma ühisavalduses võtsid ELi institutsioonid kohustuse võtta õigusakti ettepanek vastu enne käesoleva aasta lõppu.

Lisateave

TEABELEHT: Töö- ja praktikakohad Euroopa solidaarsuskorpuse kaudu: kuidas see käib ja kuidas liituda

Teabeleht: Täiendav samm Euroopa solidaarsuskorpuse arendamisel

Teabeleht organisatsioonidele

PRESSITEADE: Küsimused ja vastused Euroopa solidaarsuskorpuse kohta

PRESSITEADE: Täiendav samm Euroopa solidaarsuskorpuse arendamisel. Küsimused ja vastused

IP/17/1915

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar