Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Det europæiske solidaritetskorps: job og praktikophold på vej

Bruxelles, den 10. juli 2017

Et halvt år efter at Kommissionen lancerede det europæiske solidaritetskorps, og efter matchningen af frivillige praktikophold, der begyndte i marts 2017, er der nu også tusinder af job og praktikpladser på vej.

I den sammenhæng støtter Europa-Kommissionen to projekter ledet af de offentlige arbejdsformidlinger i Italien og Frankrig, hvor op til 6 000 unge vil få tilbudt et solidaritetsrelateret job eller praktikophold i et andet EU-land.

Marianne Thyssen, kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, udtalte: "Det europæiske solidaritetskorps handler om et skabe flere og bedre muligheder. Jeg er glad for, at vores unge fra i dag, hvor startskuddet lyder til den beskæftigelsesmæssige del, kan få fuldt udbytte af korpset. I samarbejde med de offentlige arbejdsformidlinger og partnere i marken vil vi tilbyde tusinder af unge en konkret mulighed for at få et job eller et praktikophold på solidaritetsrelaterede områder i hele Europa. Dette vil give dem mulighed for at udvikle deres færdigheder og forbedre deres fremtidsudsigter på arbejdsmarkedet.

Tibor Navracsics, der er kommissær for uddannelse, kultur, unge og sport, udtalte: "Jeg glæder mig over at se, at det europæiske solidaritetskorps vokser. Den beskæftigelsesmæssige del gør det nu fuldendt. Vi ved, at mange unge i Europa er ivrige efter at hjælpe andre, og at dette engagement vil smitte positivt af på dem selv. Deltagelse i det europæiske solidaritetskorps vil vise sig at være en værdifuld erfaring for unge europæere i begyndelsen af deres karriere.

De to projekter ledet af French Public Employment Service (Pôle Emploi) og Italian National Agency for active labour policies (ANPAL) samler offentlige arbejdsformidlinger og organisationer fra forskellige EU-lande, som for eksempel arbejdsgiverorganisationer og uddannelsesinstitutioner, for at tilbyde unge mellem 18 og 30 år job eller praktikophold på solidaritetsrelaterede områder. Udvalgte deltagere vil få mulighed for at engagere sig i en lang række aktiviteter som for eksempel sundhedspleje, social integration, miljøbeskyttelse, bistand til migranter og flygtninge eller fødevarehjælp i et andet EU-land. Med projekterne vil der blive rakt ud mod arbejdsgiverne, matchingen af kandidaterne vil blive sikret, og der vil blive ydet økonomisk og andre former for støtte, som for eksempel uddannelse, til deltagerne. Projekterne er finansieret ved hjælp af over 14 mio. EUR fra Programmet for beskæftigelse og social innovation.

Tidsplan og de næste skridt

De to projekter vil køre indtil marts 2019.

Sideløbende vil det europæiske solidaritetskorps blive videreudviklet og konsolideret. Målet er at skaffe 100 000 job og praktikpladser inden udgangen af 2020.

Erfaringerne med de to nye projekter, der bliver lanceret, vil bidrage til at lægge grunden til udrulningen af det europæiske solidaritetskorps i 2020. Med projekterne vil unge indtil foråret 2019 fortsat få støtte til at finde job og praktikpladser på tværs af grænserne, og de vil blive koordineret med andre projekter vedrørende job og praktikpladser til det europæiske solidaritetskorps.

Baggrund

I sin tale om Unionens tilstand i 2016 bekendtgjorde Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, at man ville oprette et europæisk solidaritetskorps, der giver unge mellem 18 og 30 år mulighed for at deltage i en lang række solidaritetsaktiviteter i hele EU.

Siden lanceringen den 7. december 2016 har mere end 32 000 unge tilsluttet sig det europæiske solidaritetskorps. I marts 2017 begyndte matchningen med organisationer, og siden da er omkring 11 500 deltagere blevet kontaktet og 460 job og praktikpladser taget imod. Målsætningen er, at 100 000 unge skal engagere sig i det europæiske solidaritetskorps inden udgangen af 2020.

Den 30. maj 2017 fremlagde Kommissionen et forslag om at give det europæiske solidaritetskorps et solidt finansielt grundlag med et budget på 341,5 mio. EUR for perioden 2018-2020 samt et særligt lovgrundlag. Desuden foreslog Kommissionen at udvide mulighederne for unge. Ud over at tilbyde muligheder for frivilligt arbejde og praktik- og jobophold vil det europæiske solidaritetskorps også give deltagerne mulighed for at iværksætte deres egne solidaritetsprojekter eller udføre frivilligt arbejde i grupper.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget har Kommissionen iværksat både en åben onlineundersøgelse og målrettede høringer af interessenterne, og disse blev afsluttet med et interessentforum. Forslaget til udkast til forordning skal nu vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet, før forordningen kan træde i kraft. I en fælles erklæring har EU-institutionerne forpligtet sig til at færdigbehandle forslaget inden årets udgang.

Yderligere oplysninger

FAKTABLAD: Job og praktikpladser i det europæiske solidaritetskorps: Hvordan det fungerer, og hvordan man deltager

Faktablad: Næste skridt for det europæiske solidaritetskorps

Faktaark for organisationer

Pressemeddelelse: Spørgsmål og svar om det europæiske solidaritetskorps

Pressemeddelelse: Næste skridt for det europæiske solidaritetskorps: Spørgsmål og svar

IP/17/1915

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar