Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropský sbor solidarity již nabízí práci a stáže

Brusel 10. července 2017

Před půlrokem zahájila Evropská komise činnost Evropského sboru solidarity. V březnu 2017 začal výběr uchazečů na dobrovolnické pozice a nyní začínají být k dispozici tisíce pracovních míst a stáží.

Evropská komise v souvislosti s tím podporuje dva projekty italských a francouzských služeb zaměstnanosti. Tyto projekty nabídnou mladým lidem až 6 000 pracovních míst nebo stáží, jež jsou založeny na myšlence solidarity, v jiné zemi EU.

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová uvedla: „Úkolem Evropského sboru solidarity je vytvářet četnější a kvalitnější příležitosti. S radostí mohu oznámit, že dnes spouštíme profesní složku sboru, a mladí lidé tak mohou využívat jeho plného potenciálu. Ve spolupráci s úřady práce a partnery v praxi nabídneme tisícům mladých lidí konkrétní pracovní příležitosti a stáže v oblasti solidarity v celé Evropě, aby mohli rozvíjet své dovednosti a zlepšit vyhlídky na trhu práce.“

Komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics dodal: „Jsem rád, že mohu sledovat, jak se Evropský sbor solidarity vyvíjí, a že začíná fungovat jeho profesní složka, díky které je konečně kompletní. Víme, že mnoho mladých lidí v Evropě je připraveno pomáhat ostatním a že takováto angažovanost bude mít značný přínos i pro ně samé. Účast v Evropském sboru solidarity bude pro mladé Evropany na počátku pracovní dráhy cennou zkušeností.“

Zmiňované dva projekty, které řídí francouzský úřad práce (Pôle Emploi) a italská státní agentura pro aktivní politiku zaměstnanosti (ANPAL), sdružují veřejné služby zaměstnanosti a organizace z různých členských států, např. organizace zaměstnavatelů a vzdělávací zařízení, a jejich cílem je nabídnout práci nebo stáž v oblasti solidarity mladým lidem ve věku od 18 do 30 let. Vybraní účastníci se mohou v jiné zemi EU zapojit do nejrůznějších činností v doménách, jako je zdravotnictví, sociální integrace, ochrana životního prostředí, pomoc migrantům a uprchlíkům či poskytování potravinové pomoci. Cílem projektů je navázat kontakty se zaměstnavateli, zajistit výběr zájemců a poskytovat účastníkům finanční i jinou podporu (např. školení). Projekty jsou financovány více než 14 miliony eur z programu pro zaměstnanost a sociální inovace.

Harmonogram a další kroky

Oba projekty budou probíhat do března 2019.

Souběžně s tím se bude Evropský sbor solidarity dále rozvíjet a konsolidovat. Cílem je do konce roku 2020 umístit 100 000 lidí.

Zkušenosti nabyté v těchto dvou nově zahájených projektech pomohou k tomu, aby Evropský sbor solidarity získal do roku 2020 konečnou podobu. V rámci obou projektů bude až do jara 2019 poskytována podpora mladým lidem při hledání umístění v zahraničí a ve spolupráci s jinými projekty budou pod hlavičkou Evropského sboru solidarity zprostředkovávána profesní umístění.

Souvislosti

Ve svém projevu o stavu Unie v roce 2016 předseda Komise Juncker oznámil vytvoření Evropského sboru solidarity, který mladým lidem ve věku od 18 do 30 let nabídne příležitost zapojit se do rozmanité škály solidárních činností v celé EU.

Činnost Evropského sboru solidarity byla zahájena 7. prosince 2016 a od té doby se do něj přihlásilo více než 32 000 mladých lidí. V březnu 2017 začalo hledání vhodných míst v organizacích a následně byl navázán kontakt přibližně s 11 500 zájemci a přijato 460 nabídek na umístění. Cílem je, aby se do konce roku 2020 k tomuto sboru připojilo 100 000 mladých lidí.

Dne 30. května 2017 předložila Komise návrh nařízení, jenž dává Evropskému sboru solidarity pevný právní základ a v němž se na sbor vyčleňuje 341,5 milionu eur na období 2018 až 2020. Komise také navrhla poskytnout mladým lidem více příležitostí. Kromě toho, že zprostředkovává dobrovolnické činnosti, stáže a pracovní umístění, bude Evropský sbor solidarity napříště také poskytovat prostor k tomu, aby účastníci realizovali vlastní solidární projekty nebo aby se k dobrovolnické činnosti (v rámci sboru) přihlásili jako skupina.

Před přípravou návrhu zahájila Komise otevřený online průzkum a cílené konzultace se zúčastněnými stranami, které byly zakončeny setkáním na fóru zúčastněných stran. Než návrh nařízení vstoupí v platnost, musí jej nejprve přijmout Evropský parlament a Rada. Ve společném prohlášení se obě unijní instituce zavázaly, že jej schválí do konce letošního roku.

Další informace

INFORMATIVNÍ PŘEHLED: Pracovní místa a stáže v rámci Evropského sboru solidarity: jak to funguje a jak se přihlásit

Informativní přehled: Rozvoj Evropského sboru solidarity

Informativní přehled pro organizace

ZPRÁVA: Otázky a odpovědi týkající se Evropského sboru solidarity

ZPRÁVA: Rozvoj Evropského sboru solidarity: otázky a odpovědi

IP/17/1915

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar