Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

EU in Japonska dosegli načelni dogovor o sporazumu o gospodarskem partnerstvu

Bruselj, 6. julija 2017

Evropska unija in Japonska sta danes dosegli načelni dogovor o glavnih elementih sporazuma o gospodarskem partnerstvu.

To bo najpomembnejši dvostranski trgovinski sporazum, ki ga je EU kdaj koli sklenila in prvi te vrste, ki bo vključeval posebno zavezo Pariškemu sporazumu o podnebnih spremembah.

S sporazumom o gospodarskem partnerstvu bo za EU in njene države članice odpravljena velika večina dajatev, ki jih plačujejo podjetja EU in znašajo do 1 milijarde EUR letno, japonski trg se bo odprl za ključne izvoznike EU na področju kmetijstva, v mnogih sektorjih pa bo na voljo več priložnosti. Sporazum določa najvišje standarde na področju dela, varnosti ter varstva okolja in potrošnikov, v celoti ščiti javne službe, v enem od poglavij pa je obravnavan trajnostni razvoj. Prav tako temelji na visokih standardih za varstvo osebnih podatkov, ki sta jih tako EU kot tudi Japonska nedavno dodatno utrdili v svoji zakonodaji o varstvu podatkov, in jih krepi.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, predsednik Evropskega sveta Donald Tusk in predsednik vlade Japonske Shinzo Abe so javnost seznanili s sklenitvijo načelnega dogovora med vrhom EU-Japonska.

Predsednik Juncker je izjavil: Danes smo se načeloma dogovorili o sporazumu o gospodarskem partnerstvu, ki bo imel daljnosežne učinke. S tem sporazumom EU in Japonska ponovno potrjujeta svoje skupne vrednote in se zavezujeta najvišjim standardom na področjih, kot so delo, varnost ter varstvo okolja in potrošnikov. S prizadevanji za sprejetje vzajemnih sklepov o ustreznosti varstva se prav tako odločno zavezujemo spoštovanju temeljne pravice do varstva podatkov. Skupaj pošiljamo jasno sporočilo svetu, da se zavzemamo za odprto in pravično trgovino. Menimo, da protekcionizem ne nudi zaščite. Le s skupnimi prizadevanji bomo lahko določili ambiciozne standarde na svetovni ravni. To bo sporočilo, ki ga bosta EU in Japonska skupaj obelodanili na jutrišnjem srečanju G-20.

Komisarka za trgovino Cecilia Malmström je dodala: „Ta sporazum ima ogromen pomen za gospodarstvo, vendar nas bo tudi zbližal. Dokazali smo, da EU in Japonska, demokratični in odprti svetovni partnerici, verjameta v prosto trgovino. Verjameta, da je treba graditi mostove in ne zidov. Ker je Japonska četrto največje gospodarstvo na svetu, njen apetit po evropskih izdelkih pa narašča, ima ta trgovinski sporazum velik potencial za Evropo. Pričakujemo velik porast izvoza v mnogih sektorjih gospodarstva EU.“

Komisar Phil Hogan, pristojen za kmetijstvo in razvoj podeželja, je povedal: „Sporazum pomeni ugodnosti za obe partnerici, zlasti pa pomeni veliko zmago za evropsko podeželje. Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je najpomembnejši in najbolj daljnosežni sporazum, ki je bil kdaj koli sklenjen na področju kmetijstva. Danes določamo nova referenčna merila na področju trgovine in kmetijstva. Tarife za izvoz vina bodo odpravljene z dnevom začetka veljavnosti sporazuma. Za vinogradnike to pomeni prihranek v višini 134 milijonov EUR letno. Poleg tega bodo avstrijski pršut Tiroler Speck, nemško pivo Münchener Bier, belgijska šunka Jambon d'Ardenne in poljska vodka Polska Wódka ter več kot 200 drugih geografskih označb EU uživali enako raven zaščite na Japonskem, kot jo uživajo v Evropi.“

Sporazum o gospodarskem partnerstvu bo povečal izvoz EU in ustvaril nove priložnosti za evropska podjetja, velika in mala, njihove zaposlene in potrošnike. Vrednost izvoza iz EU bi se lahko povečala za 20 milijard eurov, kar bi lahko pomenilo več priložnosti in delovnih mest v mnogih sektorjih EU, kot so kmetijstvo in prehrambeni proizvodi, usnje, oblačila in čevlji, zdravila, medicinski pripomočki in drugo.

Kar zadeva izvoz kmetijskih proizvodov iz EU, sporazum:

– odpravlja dajatve na mnoge sire, kot sta gavda in cheddar (trenutno zanju veljajo dajatve v višini 29,8 %) ter na izvoz vina (trenutno dajatve v povprečju znašajo 15 %).

– bo EU omogočil, da bo bistveno povečala svoj izvoz govejega mesa na Japonsko, za svinjino pa bo uvedena brezcarinska trgovina s predelanim mesom in skoraj brezcarinska trgovina s svežim mesom.

– zagotavlja varstvo več kot 200 evropskih kmetijskih proizvodov visoke kakovosti, tako imenovanih geografskih označb.

Poleg tega sporazum:

– odpira trge storitev, zlasti finančnih storitev, storitev na področju elektronskega trgovanja, telekomunikacij in transporta;

– podjetjem EU zagotavlja dostop do obsežnih trgov javnih naročil v 48 velikih mestih na Japonskem ter odpravlja ovire za javno naročanje v gospodarsko pomembnem železniškem sektorju na nacionalni ravni;

– ščiti občutljive gospodarske sektorje EU, na primer avtomobilski sektor, s prehodnimi obdobji pred odprtjem trgov.

Sporazum bo okrepil tudi vodilno vlogo Evrope pri oblikovanju globalizacije in pravil svetovne trgovine v skladu z našimi temeljnimi vrednotami ter bo ščitil interese in občutljive točke EU. Pri tem bo prispeval k obravnavi nekaterih izzivov, opredeljenih v dokumentu z razmislekom o izkoriščanju globalizacije, ki ga je predstavila Komisija v okviru procesa iz bele knjige.

Nadaljnji koraki

Danes predstavljeni dogovor načeloma zajema večino vidikov sporazuma o gospodarskem partnerstvu. V nekaterih poglavjih je treba še doreči tehnične podrobnosti, medtem ko obstajajo tudi poglavja, ki so še vedno zunaj področja uporabe načelnega dogovora. Tako poglavje je na primer poglavje o zaščiti naložb. EU je med pogajanji predstavila svoj prenovljen sistem sodišč za naložbe in bo pozvala vse svoje partnerice, tudi Japonsko, naj si prizadevajo za ustanovitev večstranskega sodišča za naložbe. Druga področja, kjer so potrebna nadaljnja prizadevanja, vključujejo regulativno sodelovanje ter splošna in institucionalna poglavja.

Na podlagi današnjega načelnega dogovora bodo pogajalci na obeh straneh nadaljevali svoja prizadevanja, da se odpravijo preostala tehnična vprašanja in se do konca leta sprejme končno besedilo sporazuma. Komisija bo nato nadaljevala s pravnim preverjanjem in prevodom sporazuma v vse uradne jezike EU, sporazum pa bo naknadno predložila v odobritev državam članicam in Evropskemu parlamentu.

Več informacij

Skupna izjava na 24. vrhu EU-Japonska

Sporočilo za medije: Ključni elementi sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko

Skupna izjava o varstvu podatkov

Posvečena spletna stran s fotografijami in videoposnetki z vrha in pogajanj (prenesi)

Tematski informativni pregledi in infografika o sporazumu o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko

Zgodbe izvoznikov: Evropski izvozniki vstopajo na japonski trg

Dogovorjena poglavja in pogajalski dokumenti

Načelni dogovor – poročilo za države članice

Zapis na blogu komisarke Cecilie Malmström: Sporazum z Japonsko

Preglednost pogajanj: sestanki in dokumenti

Več o sporazumu o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko

Več o trgovinskih odnosih med EU in Japonsko

IP/17/1902

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar