Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES un Japāna panāk principiālu vienošanos par ekonomisko partnerattiecību nolīgumu

Briselē, 2017. gada 6. jūlijā

Eiropas Savienība un Japāna šodien panāca principiālu vienošanos par ekonomisko partnerattiecību nolīguma galvenajiem elementiem.

Tas būs visnozīmīgākais divpusējās tirdzniecības nolīgums, kādu ES jebkad noslēgusi, un tajā pirmo reizi būs iekļauta īpaša apņemšanās īstenot Parīzes klimata nolīgumu.

Ar ekonomisko partnerattiecību nolīgumu ES un tās dalībvalstīm tiks atcelta lielākā daļa muitas nodokļu, ko maksā ES uzņēmumi un kas gadā sasniedz 1 miljardu eiro, Japānas tirgus tiks atvērts svarīgu ES lauksaimniecības produktu eksportam, un tiks pavērtas iespējas virknē nozaru. Nolīgumā tiek noteikti visaugstākie nodarbinātības, drošuma, vides un patērētāju aizsardzības standarti, pilnībā aizsargāti sabiedriskie pakalpojumi un iekļauta atsevišķa nodaļa par ilgtspējīgu attīstību. Tas arī pamatojas uz personas datu aizsardzības augstajiem standartiem, kurus gan ES, gan Japāna ir nesen iekļāvušas savos personas datu aizsardzības tiesību aktos, un šos standartus pastiprina.

Par principiālo vienošanos ES un Japānas augstākā līmeņa sanāksmē paziņoja Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers, Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks un Japānas premjerministrs Šinzo Abe.

Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers sacīja: “Šodien mēs principā vienojāmies par ekonomisko partnerattiecību nolīgumu, kura ietekme sniedzas tālu ārpus mūsu robežām. Ar šo nolīgumu ES un Japāna aizstāv savas kopīgās vērtības un apņemas ievērot visaugstākos standartus tādās jomās kā nodarbinātība, drošums, vides un patērētāju aizsardzība. Strādājot pie savstarpējiem lēmumiem par aizsardzības līmeņa pietiekamību mēs arī paužam stingru apņemšanos ievērot pamattiesības uz datu aizsardzību. Kopīgi mēs sūtām skaidru vēstījumu pasaulei, ka esam par brīvu un taisnīgu tirdzniecību. Uzskatām, ka protekcionisms nesniedz aizsardzību. Tikai strādājot kopā, mēs spēsim noteikt tālejošus globālus standartus. Ar tādu vēstījumu ES un Japāna kopīgi nāks klajā rīt G20 sanāksmē.”

Tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma piebilda: “Šim nolīgumam ir milzīga ekonomiska nozīme, bet tas ir arī savstarpējas tuvināšanās līdzeklis. Mēs parādām, ka ES un Japāna, demokrātiski un atvērti globālie partneri, tic brīvai tirdzniecībai un tic, ka ir jāceļ tilti, nevis sienas. Japāna ir ceturtā lielākā ekonomika pasaulē ar lielu pieprasījumu pēc Eiropas produktiem, tādēļ Eiropai šis nolīgums nozīmē milzīgu potenciālu. Mēs sagaidām būtisku eksporta pieaugumu daudzās ES ekonomikas nozarēs.”

Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans sacīja: “Šis nolīgums ir izdevīgs abām pusēm, bet tas ir īpaši izdevīgs Eiropas lauku apgabaliem. ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgums ir svarīgākais un plašākais nolīgums, kāds jebkad noslēgts lauksaimniecības jomā. Šodien mēs nosakām jaunu etalonu lauksaimniecības produktu tirdzniecībā. Tarifi vīna eksportam tiks atcelti jau no nolīguma spēkā stāšanās dienas. Vīndariem tas nozīmē ietaupījumus 134 miljonu eiro apmērā gadā. Tāpat Austrijas Tiroler Speck, Vācijas Münchener Bier, Beļģijas Jambon d'Ardenne, Polska Wódka, kā arī vairāk nekā 200 citu ES ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu Japānā būs tāds pats aizsardzības līmenis, kāds tām jau ir Eiropā.”

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums palielinās ES eksportu un radīs jaunas iespējas lieliem un maziem Eiropas uzņēmumiem, to darbiniekiem un patērētājiem. ES eksporta vērtība varētu pieaugt pat par 20 miljardiem eiro, un tas nozīmē vairāk iespēju un darbvietu daudzās ES nozarēs, piemēram, lauksaimniecības un pārtikas produktu, ādas, apģērbu un apavu, zāļu, medicīnisko ierīču un citās nozarēs.

ES lauksaimniecības produktu eksportā ar nolīgumu:

- tiek likvidēti muitas nodokļi daudzām tādām siera šķirnēm kā Gaudas un Čedaras sieram (patlaban nodoklis ir 29,8 %), kā arī vīna eksportam (patlaban vidēji 15 %);

- ES varēs būtiski palielināt liellopu gaļas eksportu uz Japānu, bet pārstrādātai cūkgaļai tiks piemērota beznodokļu tirdzniecība un svaigai cūkgaļai – gandrīz beznodokļu tirdzniecība;

- tiek nodrošināta aizsardzība Japānā vairāk nekā 200 augstas kvalitātes Eiropas lauksaimniecības produktiem (t. s. ģeogrāfiskās izcelsmes norādes).

Nolīgums arī:

- atver pakalpojumu tirgus, jo īpaši finanšu pakalpojumu, e-komercijas, telesakaru un transporta jomā;

- garantē ES uzņēmumiem piekļuvi milzīgiem iepirkuma tirgiem 48 lielās Japānas pilsētās un valsts līmenī novērš šķēršļus attiecībā uz iepirkumu ekonomiski nozīmīgajā dzelzceļa nozarē;

- ar pārejas periodiem pirms tirgu atvēršanas aizsargā ES jutīgās ekonomikas nozares, piemēram, autobūvi.

Nolīgums arī stiprinās Eiropas vadošo lomu globalizācijas un globālās tirdzniecības noteikumu veidošanā saskaņā ar mūsu pamatvērtībām un aizsargās ES intereses un jutīgos jautājumus. Tādējādi tas palīdz risināt dažas problēmas, kuras noteiktas pārdomu dokumentā par globalizācijas iespēju izmantošanu, ko Komisija iesniegusi baltās grāmatas procesā.

Turpmākie pasākumi

Šodienas principiālā vienošanās attiecas uz lielāko daļu ekonomisko partnerattiecību nolīguma aspektu. Dažās nodaļās vēl ir jāizstrādā tehniskas detaļas, un ir arī nodaļas, uz kurām principiālā vienošanās neattiecas. Tā neattiecas, piemēram, uz ieguldījumu aizsardzību. ES ir nākusi klajā ar pārstrādātu priekšlikumu par ieguldījumu tiesu sistēmu un strādās ar visiem mūsu partneriem, tostarp Japānu, pie tā, lai izveidotu daudzpusēju ieguldījumu tiesu. Starp citām jomām, pie kurām vēl jāstrādā, ir sadarbība regulējuma jomā un vispārīgo un institucionālo jautājumu nodaļas.

Pamatojoties uz šīsdienas principiālo vienošanos, abu pušu sarunu dalībnieki turpinās darbu, lai līdz gada beigām atrisinātu atlikušos tehniskos jautājumus un vienotos par galīgo nolīguma tekstu. Pēc tam Komisija veiks nolīguma juridisko pārbaudi un tulkošanu visās ES oficiālajās valodās un tad iesniegs to apstiprināšanai ES dalībvalstīm un Eiropas Parlamentam.

Papildinformācija

24. ES un Japānas samita kopīgais paziņojums

Informatīvs paziņojums: ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīguma būtiskie elementi

Kopīgā deklarācija par datu aizsardzību

Lapa ar foto un video materiālu no samita un sarunām (lejuplādēšanai)

Tematiskās faktu lapas un infografika par ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgumu

Eksportētāju stāsti: Eiropas eksportētāji ienāk Japānas tirgū

Nodaļas, par kurām ir panākta vienošanās, un sarunu dokumenti

Principiāla vienošanās – ziņojums, kas iesniegts dalībvalstīm

Komisāres Malmstrēmas bloga ieraksts: Nolīgums ar Japānu

Pārredzamība sarunās: sanāksmes un dokumenti

Plašāka informācija par ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgumu

Plašāka informācija par ES un Japānas tirdzniecības attiecībām

IP/17/1902

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar