Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES ir Japonija iš esmės susitarė dėl ekonominės partnerystės susitarimo

Briuselis, 2017 m. liepos 6 d.

Šiandien Europos Sąjunga ir Japonija iš esmės susitarė dėl pagrindinių ekonominės partnerystės susitarimo nuostatų.

Šis susitarimas svarbesnis už visus kitus kada nors ES sudarytus dvišalius prekybos susitarimus ir pirmasis prekybos susitarimas, į kurį įtraukiamas konkretus įsipareigojimas pagal Paryžiaus klimato susitarimą.

Remiantis ekonominės partnerystės susitarimu ES ir valstybių narių atžvilgiu bus panaikinta absoliuti dauguma muitų, kurių ES bendrovės kasmet sumoka iki 1 mlrd. EUR, į Japonijos rinką bus galima eksportuoti pagrindinius ES žemės ūkio produktus ir įvairiuose sektoriuose atsivers naujų galimybių. Susitarimu nustatomi aukščiausi darbo, saugos, aplinkosaugos ir vartotojų apsaugos standartai, visiškai užtikrinama viešųjų paslaugų apsauga; be to, jame yra specialus skyrius, kuriame reglamentuojamas darnus vystymasis. Jis taip pat grindžiamas aukšto lygio asmens duomenų apsaugos standartais, kuriuos tiek ES, tiek Japonija neseniai įtvirtino savo duomenų apsaugos teisės aktuose; negana to, jie yra ir sugriežtinami.

Šia proga, iš esmės pasiekus susitarimą, ES ir Japonijos aukščiausiojo lygio susitikimo metu Europos Komisijos pirmininkas Jean-Claude'as Junckeris, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas ir Japonijos ministras pirmininkas Shinzo Abe paskelbė savo pranešimus.

Pasak Komisijos pirmininko J.-C. Junckerio, „Šiandien pasiekėme esminį susitarimą dėl ekonominės partnerystės susitarimo, kurio akivaizdų poveikį pajus ir kitos šalys. Šiuo susitarimu ES ir Japonija puoselėja bendras vertybes ir įsipareigoja laikytis aukščiausių standartų tokiose srityse, kaip darbas, sauga, aplinkosauga ar vartotojų apsauga. Rengdami tarpusavio sprendimus dėl tinkamumo taip pat tvirtai įsipareigojame puoselėti pagrindinę teisę į duomenų apsaugą. Drauge siunčiame aiškią žinią pasauliui, kad remiame atvirą ir sąžiningą prekybą. Mūsų nuomone, protekcionizmas -– tai ne apsauga. Tik dirbdami kartu galėsime nustatyti plataus užmojo pasaulinius standartus. Šią žinią ES ir Japonija rytoj drauge paskelbs per G20 susitikimą.“

Už prekybą atsakinga Komisijos narė C. Malmström pridūrė: „Šio susitarimo svarba ekonomikai yra didžiulė, be to, jis mus suartina. Mūsų tikslas – parodyti, kad ES ir Japonija, dvi demokratiją ir atvirumą puoselėjančios pasaulinės partnerės, tiki laisvąja prekyba. Tikime tuo, kad tiesiame tiltus, o ne statome sienas. Japonija – ketvirtą pagal dydį ekonomiką turinti pasaulio šalis, kurios susidomėjimas Europos produkcija didžiulis, tad Europai šis susitarimas suteiks daugybę galimybių. Tikimės, kad daugelio ES ekonomikos sektorių eksporto apimtys pastebimai išaugs.“

Anot už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingo Europos Komisijos nario P. Hogano, „Šis susitarimas naudingas abiems pusėms, tačiau Europos ūkininkams – didelis pasiekimas. ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas yra reikšmingiausias ir plačiausio užmojo susitarimas žemės ūkio srityje. Šiandien nustatysime naujas prekybos ir žemės ūkio gaires. Įsigaliojus susitarimui, nuo pirmosios dienos bus panaikinti tarifai vyno eksportui. Tokiu būdu vyno gamintojai kasmet sutaupys 134 mln. EUR. Austriškam kumpiui „Tiroler Speck“, vokiškam „Münchener Bier“, belgiškam kumpiui „Jambon d'Ardenne“, degtinei „Polska Wódka“ ir daugiau kaip 200 kitų ES geografinių nuorodų Japonijoje bus užtikrintas toks pats apsaugos lygis kaip ir Europoje.“

Šis ekonominės partnerystės susitarimas skatins ES eksporto augimą ir didelėms bei mažoms Europos įmonėms, jų darbuotojams ir vartotojams teiks naujų galimybių. Eksporto iš ES vertė gali padidėti net 20 mlrd. EUR, o tai užtikrins didesnes galimybes ir užimtumą daugelyje ES sektorių, kaip antai žemės ūkio ir maisto produktų, odos, avalynės ir drabužių, vaistų, medicinos priemonių ir pan.

Kalbant apie ES žemės ūkio produktų eksportą, susitarimu:

– naikinami muitai, taikomi daugeliui sūrių, kaip antai gaudai ir čederiui (šiuo metu 29,8 proc.), ir eksportuojamam vynui (šiuo metu vidutiniškai 15  proc.);

– suteikiama galimybė gerokai padidinti ES jautienos eksportą į Japoniją, be to, prekybai perdirbta kiauliena nebus taikomi muitai, o prekybai šviežia mėsa taikomi muitai bus beveik panaikinti;

– Japonijoje bus užtikrinama 200 aukštos kokybės Europos žemės ūkio produktų, kuriems taikomos vadinamosios geografinės nuorodos, apsauga.

Be to, susitarimas:

– atveria paslaugų rinkas, visų pirma finansinių paslaugų, elektroninės prekybos, telekomunikacijų ir transporto;

– ES bendrovėms užtikrina galimybę patekti į dideles Japonijos viešųjų pirkimų rinkas 48 didžiuosiuose miestuose ir panaikina ekonominiu požiūriu svarbaus geležinkelių transporto sektoriaus viešiesiems pirkimams nacionaliniu lygiu keliamas kliūtis;

– gina jautrius ES ekonomikos sektorius, pvz., automobilių, tad prieš atveriant rinkas bus taikomi pereinamieji laikotarpiai.

Be to, susitarimas sustiprins pirmaujantį Europos vaidmenį formuojant globalizacijos procesus ir rengiant pasaulinės prekybos taisykles remiantis pagrindinėmis mūsų vertybėmis ir apsaugos ES interesus bei jautrias sritis. Tokiu būdu susitarimas padeda spręsti kai kurias problemas, nurodytas diskusijoms skirtame Komisijos dokumente dėl globalizacijos suvaldymo, kuris yra dalis baltosios knygos proceso.

Tolesni veiksmai

Šiandienos susitarimas apima daugelį ekonominės partnerystės susitarimo aspektų. Kai kuriuose skyriuose vis dar reikia patobulinti technines detales, o kai kurie skyriai nepatenka į esminio susitarimo taikymo sritį, pavyzdžiui, dėl investicijų apsaugos. ES pateikė savo pasiūlymą dėl investicinių teismų sistemos reformos ir kreipsis į visus partnerius, įskaitant Japoniją, kviesdama įsteigti daugiašalį investicinį teismą. Daugiau dėmesio reikia skirti tokioms sritims kaip bendradarbiavimas reguliavimo klausimais ir bendriesiems bei instituciniams reikalams skirti skyriai.

Remiantis šiandien iš esmės pasiektu susitarimu abiejų pusių derybininkai toliau dės visas pastangas, kad išspręstų visus likusius techninius klausimus iki šių metų pabaigos parengtų galutinį susitarimo tekstą. Tada Komisija atliks teisinį susitarimo patikrinimą ir vertimą į visas oficialias ES kalbas paslaugos ir galiausiai pateiks jį tvirtinti ES valstybėms narėms ir Europos Parlamentui.

Daugiau informacijos

24-ojo ES ir Japonijos aukščiausiojo lygio susitikimo pareiškimas

Bendra duomenų apsaugos deklaracija

Teminė apžvalga. Pagrindinės ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo nuostatos

Fotonuotraukos ir vaizdo medžiaga, parengta aukščiausiojo lygio susitikimo ir derybų metu (galima atsisiųsti)

Teminė informacijos ir infografikas apie ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimą suvestinė

Eksportuotojų istorijos. Europos eksportuotojai Japonijos rinkoje

Suderinti skyriai ir derybų dokumentai

Esminis susitarimas. Valstybėms narėms skirtas pranešimas

Komisijos narės C. Malmström tinklaraščio įrašas. Susitarimas su Japonija

Derybų skaidrumas. Posėdžiai ir dokumentai

Daugiau informacijos apie ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimą

Daugiau informacijos apie ES ir Japonijos prekybos ryšius

IP/17/1902

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar