Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

ЕС и Япония постигат принципна договореност по споразумение за икономическо партньорство

Брюксел, 6 юли 2017 r.

Европейският съюз и Япония постигнаха днес принципна договореност по основните елементи на споразумение за икономическо партньорство.

Това ще бъде най-важното двустранно търговско споразумение, сключвано някога от ЕС, и първото такова, включващо конкретен ангажимент по Парижкото споразумение относно изменението на климата.

За ЕС и неговите държави членки споразумението за икономическо партньорство ще означава премахване на много голяма част от плащаните от дружества от ЕС мита, възлизащи общо на 1 милиард евро годишно, отваряне на японския пазар за вноса на ключови селскостопански продукти от ЕС и увеличаване на благоприятните възможности в редица сектори. Споразумението задава най-високите стандарти в областта на труда, безопасността, опазването на околната среда и защитата на потребителите, включва пълнообхватни защитни мерки по отношение на обществените услуги и съдържа специална глава относно устойчивото развитие. Освен това то се основава на и затвърждава високите стандарти за защита на личните данни, въведени напоследък както от ЕС, така и от Япония в техните закони за защита на данните.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, председателят на Европейския съвет Доналд Туск и министър-председателят на Япония Шиндзо Абе обявиха сключването на принципната договореност по време на срещата на високо равнище ЕС—Япония.

Председателят Юнкер заяви: Днес постигнахме принципна договореност по споразумение за икономическо партньорство, чието въздействие се простира далеч отвъд нашите брегове. Чрез това споразумение ЕС и Япония потвърждават споделените си ценности и се ангажират да спазват най-високите стандарти в области като труд, безопасност, опазване на околната среда и защита на потребителите. Като работим за постигането на взаимни решения относно адекватността, ние също така поемаме твърд ангажимент да зачитаме основното право на защита на данните. Заедно отправяме силно послание към света, че подкрепяме свободната и справедлива търговия. Доколкото се отнася за нас, протекционизмът не дава защита. Само с общи усилия ще успеем да зададем амбициозни глобални стандарти. Това ще бъде посланието, което ЕС Япония ще отправят заедно на срещата на Г-20 утре.

Комисарят на ЕС по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом добави: Настоящото споразумение е от огромно икономическо значение, но е и начин да се сближим. Ние показваме, че ЕС и Япония — демократични и отворени глобални партньори, вярват в свободната търговия. Ние вярваме в изграждането на мостове, а не на стени. Като се има предвид, че Япония е четвъртата по големина икономика в света с голям интерес към европейските продукти, това е споразумение с огромен потенциал за Европа. Очакваме силен тласък за износа в много сектори на европейската икономика.

Фил Хоган, комисар на ЕС по въпросите на земеделието и развитието на селските райони, заяви: Това е от полза и за двете страни, но от особено голяма полза за селските райони на Европа. Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония е най-значителното и всеобхватно споразумение, сключвано някога в областта на селското стопанство. Днес задаваме нов референтен показател за търговията в областта на селското стопанство. Митата върху износа на вино ще бъдат премахнати от първия ден на влизането на споразумението в сила. За винопроизводителите това означава икономии в размер на 134 милиона евро годишно. Също и австрийската сланина Tiroler Speck, германската бира Münchener, белгийската шунка Jambon d'Ardenne, Polska Wódka, както и повече от 200 други продукти от ЕС с географски означения ще се ползват в Япония от същата степен на защита, която им е предоставена в Европа.

Споразумението за икономическо партньорство ще увеличи износа от ЕС и ще създаде нови благоприятни възможности за европейските дружества — големи и малки, за техните служители и за потребителите. Стойността на износа от ЕС може да се увеличи с до 20 милиарда евро, а това означава повече възможности и работни места в много сектори на икономиката на ЕС, като например в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, кожарската, шивашката и обувната промишленост, фармацевтичния сектор, производството на медицински изделия и др.

По отношение на износа на земеделски продукти от ЕС, споразумението:

— премахва митото за много сирена, като например Gouda и Cheddar (което понастоящем е 29,8 %), както и върху износа на вино (което сега е средно 15 %);

— ще позволи на ЕС значително да увеличи износа си на говеждо месо за Япония, а за свинското месо ще бъде въведена безмитна търговия за преработеното месо и почти безмитна — за прясното;

— гарантира закрилата в Япония на повече от 200 висококачествени европейски селскостопански продукта, носители на така наречените географски означения.

Споразумението също така:

— отваря пазарите на услуги, по-специално в областта на финансовите услуги, електронната търговия, далекосъобщенията и транспорта;

— гарантира на предприятията от ЕС достъп до големите пазари на обществени поръчки в 48 големи града в Япония и премахва пречките пред обществените поръчки в икономически важния железопътен сектор на национално равнище;

— защитава чувствителни икономически сектори на ЕС — например автомобилния сектор, с преходни периоди преди отварянето на пазарите.

Споразумението също така ще затвърди водещата роля на Европа в направляването на глобализацията и определянето на правилата на световната търговия съобразно нашите основни ценности и ще защитава интересите и чувствителните сектори на ЕС. По този начин то допринася за справяне с някои от предизвикателствата, посочени в документа за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията, представен от Комисията като част от процеса по Бялата книга.

Следващи стъпки

Днешната принципна договореност обхваща повечето аспекти на споразумението за икономическо партньорство. Все още трябва да се доуточнят технически подробности по някои глави, а има и глави, които остават извън обхвата на принципната договореност. Това се отнася например за защитата на инвестициите. ЕС представи своята реформирана инвестиционна съдебна система и ще протегне ръка на всички наши партньори, включително Япония, за напредък в създаването на многостранен инвестиционен съд. Други области, в които е необходима допълнителна работа, са регулаторното сътрудничество, общите и институционалните въпроси.

Въз основа на постигнатата днес принципна договореност преговарящите от двете страни ще продължат да търсят решение на всички оставащи технически проблеми и ще приключат изготвянето на окончателния текст на споразумението до края на годината. Тогава Комисията ще пристъпи към правна проверка и превод на споразумението на всички официални езици на ЕС, след което ще го представи на държавите — членки на ЕС, и на Европейския парламент за одобрение.

За повече информация

Съвместно изявление от 24-тата среща на върха ЕС—Япония

Съвместна декларация за защита на данните

Информационна бележка: основни елементи на споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония

Страница със снимки и видеоматериали за срещата на върха и преговорите (за изтегляне)

Тематични информационни документи относно споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония

Инфографики относно споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония

През погледа на износителите: европейските износители навлизат на японския пазар

Договорени глави и преговорни документи

Принципната договореност — доклад, представен на държавите членки

Публикация в блога на комисар Малмстрьом: споразумение с Япония

Прозрачност при воденето на преговорите: срещи и документи

Още информация относно споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония

Още информация относно търговските отношения между ЕС и Япония

IP/17/1902

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar