Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Trasa cez centrálne Stredozemie: Komisia navrhla akčný plán na podporu Talianska, zníženie tlaku a zvýšenie solidarity

Strasburg 4. júl 2017

Keďže je situácia na trase cez centrálne Stredozemie čoraz akútnejšia, Komisia dnes navrhla rad okamžitých opatrení, ktoré môžu prijať členské štáty, Komisia, agentúry EÚ a samotné Taliansko.

Vychádzajúc z práce počas posledných dvoch rokov, ktorej cieľom bolo zachraňovať životy na mori a riadiť zvyšujúci sa počet príchodov po trase cez centrálne Stredozemie, všetky zainteresované strany teraz musia zvýšiť a zrýchliť svoje úsilie v súlade sú zvyšujúcou sa naliehavosťou situácie a záväzkami prijatými vedúcimi predstaviteľmi EÚ. Dnešné opatrenia by mali predstavovať základ diskusií na neformálnom zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci vo štvrtok v Tallinne.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker povedal: „Zúfalá situácia v Stredozemí nie je ani novinkou, ani prechodným javom. V priebehu posledného dva a pol roka sme dosiahli obrovský pokrok smerom ku skutočnej migračnej politike EÚ, ale naliehavosť situácie si teraz vyžaduje, aby sme seriózne zrýchlili našu spoločnú prácu a nenechali Taliansko opustené. Cieľom nášho úsilia musí byť solidarita, pretože najväčšiemu tlaku sú vystavení tí, ktorí utekajú pred vojnou a prenasledovaním, a naše členské štáty. Súčasne musíme konať tak, aby sme podporovali Líbyu v boji proti prevádzačom a posilnili kontrolu hraníc, aby sme znížili počet ľudí, ktorí podstupujú nebezpečné cesty do Európy.“

Kroky na podporu Talianska a obmedzenie tokov

Európska komisia navrhuje množinu opatrení, ktoré sa majú prijať teraz, aby sa zrýchlila spoločná práca Európskej únie na trase cez centrálne Stredozemie, predovšetkým aj to, že:

Komisia:

 • bude ďalej zvyšovať kapacitu líbyjských orgánov prostredníctvom projektu s hodnotou 46 miliónov EUR pripraveného spoločne s Talianskom,
 • podporovať vytvorenie úplne funkčného námorného záchranného a koordinačného strediska v Líbyi,
 • zvýši financovanie migračného manažmentu v Taliansku prostredníctvom 35 miliónov EUR pripravených na okamžitú mobilizáciu,
 • zaručí úplnú mobilizáciu agentúr EÚ:
  • Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) je pripravený zvýšiť počet mobilných tímov podporujúcich spracovávanie žiadostí,
  • Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by mala bezodkladne preskúmať návrhy Talianska súvisiace s operáciou Triton
  • a rezerva rýchleho zásahu európskej pohraničnej a pobrežnej stráže s viac ako 500 odborníkmi v oblasti návratu je pripravená na nasadenie na žiadosť Talianska,
 • oddnes začne a bude financovať nový presídľovací prísľub predovšetkým z Líbye, Egypta, Nigeru, Etiópie a Sudánu v spolupráci s Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov,
 • bude spolupracovať s Líbyou na posilnení kontrol na južnej hranici, a to v spolupráci s krajinami skupiny G5 Sahel a členskými štátmi s finančnou podporou EÚ,
 • s podporou členských štátov posilní úsilie na zabezpečenie readmisných dohôd (alebo ekvivalentných neformálnych dohôd) s krajinami pôvodu a tranzitu,
 • bude ďalej spolupracovať s Nigerom a Mali v rámci pre partnerstvo pri prevencii migrácie smerom do Líbye,
 • bude naďalej spolupracovať s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) na zrýchlení asistovaných dobrovoľných návratov z Líbye a Nigeru do krajín pôvodu, a to vrátane poskytnutia ďalších finančných prostriedkov,
 • spoločne s členskými štátmi zaručí úplné vykonávanie rámca pre partnerstvo, a to aj nad rámec pôvodných 5 prioritných krajín, s využitím kladných a záporných pák,
 • navyše k 200 miliónom EUR zmobilizovaným v roku 2017 pre severoafrickú časť trustového fondu EÚ – Afrika zabezpečí ekvivalentné financovanie na rok 2018 a ďalšie roky z rozpočtu EÚ a od členských štátov (pozri tabuľku).

Členské štáty by mali:

 • podstatnejším spôsobom prispievať do trustového fondu EÚ – Afrika, aby sa doplnil príspevok 2,6 miliardy EUR z obmedzeného rozpočtu EÚ, a to v súlade s ich záväzkami datovanými ešte do novembra 2015 (pozri tabuľku),
 • zrýchliť premiestňovanie z Talianska rýchlejšou reakciou na talianske požiadavky, zvýšiť záväzky a pravidelnejšie ponúkať finančné záväzky,
 • spoločne s Komisiou a Európskou službou pre vonkajšiu činnosť pomôcť spolupracovať s Tuniskom, Egyptom a Alžírskom a povzbudiť ich, aby vstúpili do stredozemskej siete Seahorse, a vyzvať Tunisko, Líbyu a Egypt, aby vyhlásili svoje oblasti pre vyhľadávanie a vytvorili formálne námorné záchranné a koordinačné stredisko,
 • zrýchliť diskusie v spolupráci s Európskym parlamentom o reforme dublinského systému v oblasti rozdeľovania žiadostí o azyl v rámci EÚ, aby sa zabezpečila stabilnejšia sieť na riešenie týchto výzev v budúcnosti,
 • zmobilizovať svoje možnosti spoločne s európskou pohraničnou a pobrežnou strážou na podporu návratu neregulárnych migrantov z Talianska.

Taliansko by malo:

 • v spolupráci s Komisiou a na základe dialógu s mimovládnymi organizáciami navrhnúť kódex správania pre mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú vyhľadávanie a záchranu v Stredozemí,
 • splniť si svoje záväzky v súvislosti s premiestňovaním:
  • urgentným zaregistrovaním všetkých Eritrejčanov prítomných v Taliansku,
  • centralizovaním a štandardizovaním postupu premiestňovania,
  • umožnením relokácie maloletých osôb bez sprievodu
  • a preukázaním väčšej flexibility v prípade bezpečnostných kontrol dvojstranne dohodnutých s inými členskými štátmi,
 • urýchlene začať vykonávať Minnitiho zákon, a to aj:
  • vytvorením ďalšej kapacity hotspotov,
  • zvýšením prijímacej kapacity a udržateľným zvýšením kapacity na zaistenie tak, aby bezodkladne dosiahla aspoň 3 000 miest,
  • predĺžením maximálnej lehoty zaistenia v súlade s právnymi predpismi EÚ
  • a výrazným zrýchlením preskúmavania žiadostí o azyl v štádiu odvolania,
 • urýchliť návraty prostredníctvom:
  • uplatňovania zrýchlených konaní o návrate,
  • väčšieho využitia zrýchlených konaní a dôvodov neprípustnosti,
  • vytvorenia vnútroštátneho zoznamu bezpečných krajín pôvodu,
  • vydávania rozhodnutí o návrate súbežne a spoločne s rozhodnutiami o azyle,
  • zváženia využitia obmedzení pobytu
  • a zdržania sa poskytovania cestovných dokladov žiadateľom o azyl.

Celý akčný plán Komisie nájdete tu.

Ďalšie kroky

Komisia úzko spolupracuje s estónskym predsedníctvo Rady a opatrenia predstavené dnes by mali vytvárať základ diskusií o okamžitej podpore pre Taliansko, ktoré sa odohrajú na neformálnom zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci vo štvrtok v Tallinne.

Základné informácie

Európska únia a jej členské štáty postupne vypracovali silnejšiu a konkrétnejšiu politickú reakciu na záchranu životov a lepšie riadenie migračných tokov v centrálnom Stredozemí (pozri tu).

Strata životov a pokračujúce migračné toky predovšetkým ekonomických migrantov po trase cez centrálne Stredozemie však predstavujú štrukturálnu výzvu a sú naďalej naliehavým problémom spôsobujúcim vážne obavy.

Na zasadnutí Európskej rady v dňoch 22. – 23. júna 2017 sa vedúci predstavitelia zaviazali teraz rázne konať „a zintenzívniť koordináciu a realizáciu všetkých prvkov uvedených v Maltskom vyhlásení, rámci pre partnerstvo a spoločnom akčnom pláne z Valletty, ktoré bude treba podporiť dostatočnými finančnými zdrojmi.“

Komisia dnes nadväzuje tým, že pomenováva konkrétne kroky, ktoré každá zainteresovaná strana môže podniknúť a mala by podniknúť, aby tieto záväzky naplnila.

Taliansko už podniká dôležité kroky na podporu spolupráce s Líbyou v oblasti migračného manažmentu a na ďalšie zlepšenie vykonávania migračnej politiky EÚ v rámci Talianska. Cieľom nového Minnitiho zákona je výrazné zefektívnenie talianskeho azylového systému a systému vracania osôb v porovnaní s dneškom, pričom sa majú rýchlo identifikovať osoby, ktoré potrebujú ochranu, a súčasne podnikať kroky na uľahčenie rýchleho návratu ekonomických migrantov.

Ďalšie informácie

Akčný plán Komisie

Prehľad: Trasa cez centrálne Stredozemie: Akčný plán Komisie na podporu Talianska a zastavenie migračných tokov

Prehľad: Príspevky EÚ a členských štátov do trustového fondu EÚ – Afrika

Oznámenie z januára 2017: Migrácia na trase cez centrálne Stredozemie: Riadenie tokov, záchrana životov

 

 

 

 

PRÍLOHA: AKČNÝ PLÁN EURÓPSKEJ KOMISIE TÝKAJÚCI SA OPATRENÍ NA PODPORU TALIANSKA, ZNÍŽENIE TLAKU NA TRASE CEZ CENTRÁLNE STREDOZEMIE A ZVÝŠENIE SOLIDARITY

Straty na životoch a pokračujúce migračné toky prevažne ekonomických migrantov na trase cez centrálne Stredozemie je štrukturálnou výzvou a aj naďalej predstavujú naliehavé a vážne problémy, a to nielen pre Európu, ale aj pre celý africký kontinent. Taliansky minister vnútra Marco Minniti zaslal 30. júna list predsedovi Rady ministrov, estónskemu ministrovi vnútra Andresovi Anveltovi, a komisárovi pre migráciu a vnútorné záležitosti Dimitrisovi Avramopoulosovi s varovaním, že situácia v Taliansku sa čoskoro stane neudržateľnou. Otázky migrácie v centrálnom Stredozemí budú na programe rokovania na neformálnom zasadnutí ministrov pre spravodlivosť a vnútorné veci 6. a 7. júla. Toto je príspevok Komisie k diskusii počas uvedeného stretnutia a nevylučuje ďalšie kroky vzhľadom na výsledok diskusií a vývoj v teréne.

 

I. Opatrenia na zníženie migračného tlaku na trase cez centrálne Stredozemie a zvýšenie solidarity

 

·         Lepšia koordinácia pátracích a záchranných činností (SAR) v centrálnom Stredozemí:

o   Taliansko by malo v spolupráci s Komisiou a na základe dialógu s mimovládnymi organizáciami vypracovať kódex správania pre MVO, ktoré sa angažujú v oblasti pátracích a záchranných činností. Takýto kódex správania by Rada mohla schváliť.

o   Lepšia spolupráca medzi talianskym námorným záchranným a koordinačným strediskom (NZKS) a existujúcimi NZKS susedných štátov alebo iné druhy operačnej spolupráce s cieľom zabezpečiť včasný a účinný zásah.

o   Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by mala urýchlene preskúmať návrhy Talianska týkajúce sa spoločnej operácie Triton.

o   Partneri v severnej Afrike, najmä Tunisko, Egypt a Líbya, by sa mali nabádať k tomu, aby oficiálne nahlásili svoje oblasti SAR a zriadili NZKS. Na tento účel by Taliansko malo urýchlene vykonať prebiehajúcu štúdiu uskutočniteľnosti talianskej pobrežnej stráže týkajúcu sa pátracích a záchranných kapacít Líbye s cieľom urýchliť vytvorenie plne funkčného NZKS v Líbyi, keďže to by umožnilo Líbyi prevziať zodpovednosť za organizáciu/koordináciu výrazne vyššieho počtu pátracích a záchranných operácií, ako je tomu v súčasnosti.

o   Tunisko, Egypt a Alžírsko by mali byť povzbudené k tomu, aby sa zapojili do stredozemskej siete Seahorse.

 

·         Zintenzívnenie opatrení na zvýšenie schopnosti Líbye kontrolovať hranice:

o   Prebiehajúce činnosti odbornej prípravy líbyjskej pobrežnej stráže sa musia zintenzívniť a s líbyjskými orgánmi treba dohodnúť prioritné opatrenia v oblasti vybavenia a údržby.

o   Správna rada trustového fondu EÚ by mala do konca júla schváliť projekt týkajúci sa riadenia námorných a pozemných hraníc v Líbyi, ktorý vypracovalo Taliansko spoločne s Komisiou, a to v sume 46 mil. EUR.

 

·         Posilnenie opatrení na zníženie migračného tlaku na Líbyu a boj proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi:

o   Mala by sa zlepšiť výmena informácií medzi príslušnými misiami spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky a európskou pohraničnou a pobrežnou strážou a Europolom a malo by to byť výslovne uvedené v revidovanom mandáte.

o   Mali by sa urýchliť asistované dobrovoľné návraty z Líbye a Nigeru do krajín pôvodu prostredníctvom spoločnej iniciatívy s IOM, v prípade potreby s navýšením finančných prostriedkov.

o   Komisia začne prijímať nové presídľovacie prísľuby spolu s UNHCR, pričom prioritou budú osoby z Líbye, Egypta, Nigeru, Etiópie a Sudánu, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu.

o   EÚ a členské štáty zintenzívnia svoju spoluprácu s Nigerom a Mali, aby sa zabránilo presunom obyvateľstva smerom k Líbyi.

o   EÚ a členské štáty by mali spolupracovať s Líbyou, aby v podstatnej miere a rýchlo posilnili hraničné kontroly na vonkajších hraniciach Líbye (najmä na juhu) s cieľom zastaviť ďalšie toky do Líbye. To zahŕňa lepšiu spoluprácu s krajinami G5 Sahel a zriadenie spoločnej zásahovej jednotky s finančnou podporou EÚ vo výške 50 mil. EUR, o ktorej sa rozhodlo na poslednom samite G5 a ktorej cieľom má byť obnovenie kontroly na hraniciach v tranzitných oblastiach Mali, Burkiny Faso a Nigeru.

o   EÚ a členské štáty by mali zintenzívniť vykonávanie partnerských rámcov, a to aj nad rámec súčasných piatich partnerských krajín na základe pozitívnych aj negatívnych stimulov, najmä vo vzťahu k hlavným krajinám pôvodu vrátane využívania pákového efektu víz.

 

·         Dosiahnutie skutočného pokroku v oblasti návratu neregulárnych migrantov

o   EÚ by mala:

§  s plnou podporou členských štátov bezodkladne a s využitím všetkých dostupných pák a stimulov uzatvoriť dobre fungujúce dohody EÚ o readmisii a praktické dojednania s tretími krajinami;

§  na žiadosť Talianska v plnej miere mobilizovať možnosti členských štátov, ako aj Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže na podporu návratov neregulárnych migrantov, a to najmä prostredníctvom nasadenia európskych intervenčných tímov pre návrat z dostupných rezerv a organizovania návratových operácií s využitím charterových, ako aj linkových letov.

o   Taliansko by malo:

§  uplatňovať zrýchlené konania o návrate;

§  bezodkladne spolu s rozhodnutím o azyle pri určitých kategóriách odmietnutých žiadateľov o azyl vydať aj rozhodnutie o návrate;

§  rozšíriť používanie asistovaných dobrovoľných návratov a postupov reintegrácie spolu s IOM.

 

·         Plnenie existujúcich záväzkov týkajúcich sa premiestnenia v plnom rozsahu

o   Členské štáty musia zintenzívniť premiestňovanie z Talianska a preukázať väčšiu pružnosť pri prijímaní žiadateľov, ktorých Taliansko navrhlo na premiestnenie, rýchlejšie reagovať na žiadosti Talianska, zvýšiť svoje prísľuby a pravidelnejšie ich plniť.

o   Taliansko by malo čo najskôr zaregistrovať všetkých Eritrejčanov v Taliansku, centralizovať postup premiestnenia do špecializovaných centrál premiestnenia a štandardizovať postup s cieľom umožniť premiestnenie maloletých osôb bez sprievodu. Okrem toho by Taliansko malo zostať pružné a uzatvoriť s určitými členskými štátmi bilaterálne dohody pre dodatočné bezpečnostné kontroly. Taliansko by malo uľahčiť vykonávanie kampane EASO s cieľom identifikovať a zaregistrovať na účely premiestnenia všetkých potenciálnych žiadateľov, ktorí prišli v rokoch 2016 a 2017, a ktorí sú stále v Taliansku.

·         Členské štáty by mali v súlade so svojimi deklarovanými záväzkami súrne poskytnúť dodatočné finančné prostriedky pre trustový fond EÚ, a najmä pre jeho zložku pre severnú Afriku, na zabezpečenie jeho udržateľnosti pre rok 2018 a ďalšie roky. EÚ mobilizovala na rok 2017 dodatočných 200 mil. EUR, ktoré budú čoskoro v plnej sume pridelené a zazmluvnené. EÚ v súčasnosti v rámci svojho rozpočtu aktívne vyhľadáva ďalšie finančné prostriedky na rok 2018.

 

II. Zintenzívnenie vykonávania migračnej politiky EÚ s Talianskom

Okrem opatrení na zlepšenie riadenia tokov na trase cez centrálne Stredozemie existujú aj ďalšie opatrenia, ktoré by sa mohli prijať na zlepšenie vykonávania migračnej politiky EÚ v Taliansku. Cieľom nedávno prijatého zákona Minniti je zefektívnenie talianskeho azylového systému a systému návratu v porovnaní so súčasnou situáciou, rýchla identifikácia osôb, ktoré potrebujú ochranu, a súčasne prijímanie opatrení, ktoré by mohli uľahčiť urýchlený návrat ekonomických migrantov, ktorí predstavujú veľkú väčšinu migrantov prichádzajúcich do Talianska a nachádzajúcich sa v Taliansku.

 

·         Taliansko by malo urýchliť plné vykonávanie zákona Minniti vrátane:

o   Výrazného zvýšenia existujúcej kapacity stacionárnych hotspotov (počet 1 600 miest, ktoré sú k dispozícii v súčasnosti, by sa mal prinajmenšom zdvojnásobiť). Takýmto zvýšením kapacity hotspotov by sa tiež malo uľahčiť zabezpečenie 100 % identifikácie, registrácie a odobratia odtlačkov prstov všetkých migrantov. To by umožňovalo vyloďovanie, počiatočný skríning a presmerovanie prostredníctvom azylového postupu alebo konania o návrate, ktoré by sa uskutočňovali predovšetkým v hotspotoch (skríning žiadateľov a presmerovanie). V každom hotspote musí byť dostatočný počet terminálov pre Eurodac, vízový informačný systém a automatizovaný systém na identifikáciu odtlačkov prstov.

o   Je potrebné výrazne zvýšiť celkovú štrukturálnu kapacitu pre prijímanie.

o   Kapacita na zaistenie sa má výrazne a súrne zvýšiť tak, aby predstavovala aspoň 3 000 miest. V súlade s odporúčaním Komisie o vykonávaní smernice o návrate predĺžiť súčasné maximálne trvanie zaistenia plným využitím obdobia povoleného na základe právnych predpisov EÚ.

o   Zabezpečenia dostatočnej kapacity justičných orgánov a výrazného urýchlenia preskúmavania žiadostí v prvostupňovom konaní a v odvolacom konaní.

 

·         EÚ by malo zvýšiť financovanie riadenia migrácie v Taliansku

o   Ako krátkodobé opatrenie by okamžite mohla byť mobilizovaná počiatočná dodatočná suma 35 mil. EUR s cieľom podporiť vykonávanie reforiem Minniti.

 

·         Okrem toho, Taliansko by malo podniknúť tieto kroky

o   Využívať rýchle postupy, pri ktorých sa žiadosť posudzuje počas pobytu žiadateľa v uzatvorenom stredisku s cieľom zabrániť úteku migrantov a uľahčiť návrat osôb s neprípustnými alebo zjavne neodôvodnenými nárokmi na azyl.

o   Vo vhodných prípadoch viac využívať možné dôvody neprípustnosti, najmä s cieľom vyhlásiť za neprípustné žiadosti na základe prvej krajiny azylu/koncepcie bezpečnej tretej krajiny, a viac využívať zrýchlené postupy, najmä ak žiadateľ pochádza z „bezpečnej krajiny pôvodu“ alebo sa snaží úrady zavádzať. Zvážiť možnosť vypracovania vnútroštátneho zoznamu „bezpečných krajín pôvodu“, pričom prioritou by bolo začlenenie najbežnejších krajín pôvodu migrantov prichádzajúcich do Talianska. Aby bol uvedený zoznam považovaný za schválený EÚ, odporúča sa prijať závery Rady s cieľom určiť bezpečné krajiny pôvodu.

o   Využívať obmedzenia trvalého pobytu/slobody pohybu a predchádzať poskytovaniu cestovných dokladov žiadateľom o azyl s cieľom zabrániť sekundárnym pohybom s výnimkou prípadných „vážnych humanitárnych dôvodov“.

 

·         Sprístupniť by sa mala ďalšia podpora EASO, pokiaľ ide o dodatočné opatrenia, najmä v súvislosti s využívaním rýchlych konaní.

 

III. Smerom k udržateľnému krízovému riadeniu

Aby mali opatrenia na riešenie krízových situácií pevnejší základ, je nevyhnutné, aby Európsky parlament a Rada pokročili v rokovaniach o dublinskom návrhu čo najskôr. Reformovaný dublinský systém ako súčasť komplexného prístupu vrátane druhu opatrení, ktoré sú načrtnuté v tomto oznámení, sú riešením na preukázanie solidarity voči Taliansku a ostatným členským štátom čeliacim migračným tlakom, ako aj objasnenie povinností.

IP/17/1882

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar