Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου: η Επιτροπή προτείνει σχέδιο δράσης για τη στήριξη της Ιταλίας, τη μείωση της πίεσης και την αύξηση της αλληλεγγύης

Στρασβούργο, 4 Ιουλίου 2017

Καθώς η κατάσταση καθίσταται όλο και πιο πιεστική κατά μήκος της διαδρομής της Κεντρικής Μεσογείου, η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα σειρά άμεσων μέτρων που μπορούν να ληφθούν από τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Επιτροπή και τους οργανισμούς της ΕΕ και από την ίδια την Ιταλία.

Σε συνέχεια των προσπαθειών των τελευταίων δύο ετών για τη διάσωση ζωών στη θάλασσα και για τη διαχείριση του αυξανόμενου αριθμού αφίξεων κατά μήκος της διαδρομής της Κεντρικής Μεσογείου, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει τώρα να εντείνουν και να επισπεύσουν τις προσπάθειές τους, ανταποκρινόμενοι στον ολοένα και πιο επιτακτικό χαρακτήρα της κατάστασης και στις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι ηγέτες της ΕΕ. Τα μέτρα που παρουσιάζονται σήμερα θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση των συζητήσεων κατά την άτυπη σύνοδο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Ταλίν.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε σχετικά: «Η κατάσταση στη Μεσόγειο ούτε καινούρια είναι ούτε αποτελεί παροδική κατάσταση. Έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο τα τελευταία δυόμισι χρόνια προς μια γνήσια ενωσιακή πολιτική μετανάστευσης, αλλά ο επείγων χαρακτήρας της κατάστασης μας υποχρεώνει τώρα να επιταχύνουμε σημαντικά το συλλογικό μας έργο και να μην αφήσουμε μόνη της την Ιταλία. Οι προσπάθειές μας πρέπει να επικεντρώνονται στην αλληλεγγύη – αλληλεγγύη με όσους προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τις διώξεις και με τα κράτη μέλη που υφίστανται τις μεγαλύτερες πιέσεις. Παράλληλα, θα πρέπει να αναλάβουμε δράση, στηρίζοντας τη Λιβύη, για να καταπολεμήσουμε τους διακινητές και να ενισχύσουμε τον έλεγχο των συνόρων ώστε να μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που επιχειρούν επικίνδυνα ταξίδια προς την Ευρώπη.»

Δράσεις για τη στήριξη της Ιταλίας και τη μείωση των ροών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σειρά μέτρων που πρέπει να ληφθούν τώρα για να επιταχυνθεί η συλλογική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά μήκος της διαδρομής της Κεντρικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των παρακάτω:

Η Επιτροπή:

 • Θα ενισχύσει περαιτέρω τις ικανότητες των λιβυκών αρχών μέσω έργου ύψους 46 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εκπονήθηκε από κοινού με την Ιταλία·
 • Θα στηρίξει τη συγκρότηση ενός πλήρως επιχειρησιακού Κέντρου Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης στη Λιβύη·
 • Θα αυξήσει τα κονδύλια για τη διαχείριση της μετανάστευσης στην Ιταλία, με πρόσθετο ποσό 35 εκατ. ευρώ, έτοιμο να κινητοποιηθεί αμέσως·
 • Θα εξασφαλίσει την πλήρη κινητοποίηση των οργανισμών της ΕΕ:
  • η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EΥΥΑ) είναι έτοιμη να αυξήσει τον αριθμό των κινητών ομάδων που βοηθούν στη διεκπεραίωση των αιτήσεων·
  • ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει να εξετάσει επειγόντως τις προτάσεις της Ιταλίας όσον αφορά την κοινή επιχείρηση «Τρίτων»·
  • και η εφεδρεία ταχείας αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, η οποία αποτελείται από 500 και πλέον εμπειρογνώμονες σε θέματα επιστροφής, είναι έτοιμη να αναλάβει δράση μόλις υποβάλει αίτημα η Ιταλία·
 • Θα δρομολογήσει και θα χρηματοδοτήσει, σήμερα κιόλας, νέα διαδικασία ανάληψης δεσμεύσεων για επανεγκατάσταση, ιδίως από τη Λιβύη, την Αίγυπτο, τον Νίγηρα, την Αιθιοπία και το Σουδάν, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τους Πρόσφυγες·
 • Θα συνεργαστεί με τη Λιβύη για να ενισχύσει τους ελέγχους στα νότια σύνορα, σε συνεργασία με τις χώρες της Σαχέλ G5 και τα κράτη μέλη με στήριξη από κονδύλια της ΕΕ·
 • Θα επιταχύνει τις εργασίες για τη σύναψη συμφωνιών επανεισδοχής (ή ισοδύναμων άτυπων ρυθμίσεων) με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης, με τη στήριξη των κρατών μελών·
 • Θα συνεργαστεί περαιτέρω με τον Νίγηρα και το Μάλι βάσει του πλαισίου εταιρικής σχέσης, ώστε να εμποδιστούν οι μετακινήσεις προς τη Λιβύη·
 • Θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) για να επιταχύνει τις υποβοηθούμενες εκούσιες επιστροφές από τη Λιβύη και τον Νίγηρα προς τις χώρες καταγωγής, μεταξύ άλλων με παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης·
 • Θα μεριμνήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, για την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου εταιρικής σχέσης, και πέραν των αρχικών πέντε χωρών προτεραιότητας, χρησιμοποιώντας τόσο θετικά όσο και αρνητικά κίνητρα·
 • Επιπλέον των 200 εκατ. ευρώ που κινητοποιήθηκαν το 2017 για τη θυρίδα Βόρειας Αφρικής του Καταπιστευματικού Ταμείου της ΕΕ για την Αφρική, θα εξασφαλίσει ισοδύναμη χρηματοδότηση για το 2018 και μετά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και των κρατών μελών (βλ. πίνακα).

Τα κράτη μέλη οφείλουν:

 • Να συνεισφέρουν σε πολύ σημαντικότερο βαθμό στο Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για την Αφρική, ώστε να συμπληρωθεί η συνεισφορά των 2,6 δισ. ευρώ από τον περιορισμένο προϋπολογισμό της ΕΕ, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν τον Νοέμβριο του 2015 (βλ. πίνακα
 • Να επιταχύνουν τη μετεγκατάσταση από την Ιταλία ανταποκρινόμενα ταχύτερα στα αιτήματα της Ιταλίας, αναλαμβάνοντας περισσότερες δεσμεύσεις και πιο τακτικά·
 • Να συμβάλουν, από κοινού με την Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στη συνεργασία με την Τυνησία, την Αίγυπτο και την Αλγερία, ώστε να τις ενθαρρύνουν να συμμετάσχουν στο δίκτυο «Seahorse Mediterraneo», και να καλέσουν την Τυνησία, τη Λιβύη και την Αίγυπτο να δηλώσουν τις οικείες περιοχές έρευνας και διάσωσης και να συγκροτήσουν επίσημο Κέντρο Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης·
 • Να επιταχύνουν τις συζητήσεις, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου για την κατανομή των αιτήσεων ασύλου στο εσωτερικό της ΕΕ προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σταθερό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών στο μέλλον·
 • Να κινητοποιήσουν τις ικανότητές τους, παράλληλα με τις ικανότητες της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, για τη στήριξη της επιστροφής παράτυπων μεταναστών από την Ιταλία.

Η Ιταλία θα πρέπει:

 • Να καταρτίσει, σε διαβούλευση με την Επιτροπή και στη βάση διαλόγου με τις ΜΚΟ, κώδικα δεοντολογίας για τις ΜΚΟ που ασκούν δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο·
 • Να υλοποιήσει ως εξής τις δεσμεύσεις που ανέλαβε σχετικά με τη μετεγκατάσταση:
  • προβαίνοντας επειγόντως στην καταχώριση όλων των Ερυθραίων που βρίσκονται στην Ιταλία·
  • εξασφαλίζοντας την κεντρική διαχείριση και την τυποποίηση της διαδικασίας μετεγκατάστασης·
  • επιτρέποντας τη μετεγκατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων·
  • και επιδεικνύοντας μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τους ελέγχους ασφάλειας που ρυθμίζονται διμερώς με άλλα κράτη μέλη.
 • Να θέσει ταχέως σε εφαρμογή τον νόμο Minniti, μεταξύ άλλων:
  • αυξάνοντας τη δυναμικότητα των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης·
  • ενισχύοντας την ικανότητα υποδοχής και αυξάνοντας σημαντικά την ικανότητα κράτησης ώστε να ανέλθει σε τουλάχιστον 3 000 θέσεις επειγόντως·
  • παρατείνοντας τη μέγιστη περίοδο κράτησης σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ·
  • και επιταχύνοντας σημαντικά την εξέταση των αιτήσεων ασύλου κατά το στάδιο της προσφυγής.
 • Να επιταχύνει τις επιστροφές:
  • εφαρμόζοντας ταχείες διαδικασίες επιστροφής·
  • κάνοντας ευρύτερη χρήση των ταχέων διαδικασιών και των λόγων απόρριψης μιας αίτησης ως απαράδεκτης·
  • καταρτίζοντας εθνικό κατάλογο των ασφαλών χωρών καταγωγής·
  • εκδίδοντας αποφάσεις επιστροφής παράλληλα και από κοινού με τις αποφάσεις επί αιτήσεων γασύλου·
  • εξετάζοντας την επιβολή περιορισμών διαμονής·
  • και μη εκδίδοντας ταξιδιωτικά έγγραφα σε αιτούντες άσυλο.

Βλ. εδώ το πλήρες σχέδιο δράσης της Επιτροπής.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή εργάζεται σε συντονισμό με την εσθονική Προεδρία του Συμβουλίου, και τα μέτρα που παρουσιάζονται σήμερα αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση των συζητήσεων για παροχή άμεσης στήριξης στην Ιταλία οι οποίες θα διεξαχθούν κατά την άτυπη σύνοδο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων την Πέμπτη στο Ταλίν.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν διαμορφώσει σταδιακά μια ισχυρότερη και καλύτερα αρθρωμένη πολιτική όσον αφορά τη διάσωση ζωών και την καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Κεντρική Μεσόγειο (βλ. εδώ).

Όμως οι απώλειες ανθρώπινων ζωών και η συνέχιση των μεταναστευτικών ροών οικονομικών κατά κύριο λόγο μεταναστών στην οδό της Κεντρικής Μεσογείου αποτελούν διαρθρωτική πρόκληση και παραμένουν επείγον ζήτημα που προκαλεί σοβαρή ανησυχία.

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας-23ης Ιουνίου 2017, οι ηγέτες δεσμεύτηκαν ότι θα αναλάβουν τώρα αποφασιστική δράση «εντείνοντας τον συντονισμό και την υλοποίηση όλων των στοιχείων που περιέχονται στη δήλωση της Μάλτας, στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης και στο κοινό σχέδιο δράσης της Βαλέτας, με την εξασφάλιση επαρκών χρηματοδοτικών πόρων

Σήμερα, η Επιτροπή δίνει συνέχεια στις δεσμεύσεις αυτές προσδιορίζοντας συγκεκριμένες δράσεις που κάθε πλευρά μπορεί και πρέπει να πραγματοποιήσει για την υλοποίησή τους.

Η Ιταλία λαμβάνει ήδη σημαντικά μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας με τη Λιβύη για τη διαχείριση της μετανάστευσης και την περαιτέρω βελτίωση της εφαρμογής της πολιτικής της ΕΕ για τη μετανάστευση εντός της Ιταλίας. Ο πρόσφατος νόμος Minniti έχει ως στόχο να καταστήσει το ιταλικό σύστημα ασύλου και επιστροφής πολύ πιο αποτελεσματικό από ό,τι σήμερα, εντοπίζοντας ταχέως τα άτομα που χρήζουν προστασίας και λαμβάνοντας συγχρόνως μέτρα που μπορούν να διευκολύνουν την ταχεία επιστροφή των οικονομικών μεταναστών.

Περισσότερες πληροφορίες

Σχέδιο δράσης της Επιτροπής

Ενημερωτικό δελτίο: Διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου: σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τη στήριξη της Ιταλίας και την ανακοπή των μεταναστευτικών ροών

Ενημερωτικό δελτίο: Συνεισφορές της ΕΕ και των κρατών μελών στο Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για την Αφρική

Ανακοίνωση του Ιανουαρίου 2017: Η μετανάστευση στη διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου: Διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, διάσωση ζωών

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Οι απώλειες ανθρώπινων ζωών και οι συνεχείς μεταναστευτικές ροές κυρίως οικονομικών μεταναστών στη διαδρομή της κεντρικής Μεσογείου συνιστούν διαρθρωτική πρόκληση και εξακολουθούν να είναι επείγον και σοβαρό πρόβλημα όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και για το σύνολο της αφρικανικής ηπείρου. Στις 30 Ιουνίου, ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών Marco Minniti απηύθυνε επιστολή προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Υπουργών, τον Εσθονό Υπουργό Εσωτερικών Andres Anvelt, και τον αρμόδιο Επίτροπο για τη Μετανάστευση και τις Εσωτερικές Υποθέσεις Δημήτρη Αβραμόπουλο προειδοποιώντας ότι η κατάσταση στην Ιταλία σύντομα δεν θα είναι πλέον βιώσιμη. Το ζήτημα της μετανάστευσης στην κεντρική Μεσόγειο θα συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της άτυπης συνόδου των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 6ης και 7ης Ιουλίου. Το παρόν έγγραφο αποτελεί τη συνεισφορά της Επιτροπής στη συζήτηση σ' αυτή τη συνεδρίαση και δεν αποκλείει περαιτέρω δράσεις υπό το φως της έκβασης των συζητήσεων και των επιτόπιων εξελίξεων.

 

I. Μέτρα για τη μείωση της μεταναστευτικής πίεσης στη διαδρομή της κεντρικής Μεσογείου και την αύξηση της αλληλεγγύης

·         Καλύτερος συντονισμός των δραστηριοτήτων έρευνας και διάσωσης (SAR) στην κεντρική Μεσόγειο:

o   Η Ιταλία θα πρέπει να συντάξει, κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή και βάσει διαλόγου με τις ΜΚΟ, έναν κώδικα δεοντολογίας για τις ΜΚΟ που συμμετέχουν στις δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης. Το Συμβούλιο θα μπορούσε ενδεχομένως να εγκρίνει έναν τέτοιο κώδικα δεοντολογίας.

o   Καλύτερη συνεργασία μεταξύ του ιταλικού Κέντρου Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης (ΚΣΘΔ) και αντίστοιχων γειτονικών κέντρων, εφόσον έχουν συγκροτηθεί, ή άλλων μορφών επιχειρησιακής συνεργασίας ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση.

o   Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής πρέπει να εξετάσει επειγόντως τις προτάσεις της Ιταλίας όσον αφορά την κοινή επιχείρηση «Τρίτων».

o   Θα πρέπει να ζητηθεί από τους εταίρους της Βορείου Αφρικής, ιδίως την Τυνησία, την Αίγυπτο και τη Λιβύη, να κοινοποιήσουν επισήμως τις ζώνες δραστηριοτήτων τους έρευνας και διάσωσης και να δημιουργήσουν Κέντρα Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης (ΚΣΘΔ). Για τον σκοπό αυτό, η Ιταλία θα πρέπει να εφαρμόσει άμεσα την τρέχουσα μελέτη σκοπιμότητας της ιταλικής ακτοφυλακής όσον αφορά την ικανότητα έρευνας και διάσωσης της Λιβύης με σκοπό να επιταχυνθεί η δημιουργία ενός πλήρως λειτουργικού ΚΣΘΔ στη Λιβύη, καθώς αυτό θα επιτρέψει στη Λιβύη να αναλάβει την ευθύνη της οργάνωσης/του συντονισμού ενός σημαντικά μεγαλύτερου από τα σημερινά επίπεδα αριθμού επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

o   Η Τυνησία, η Αίγυπτος και η Αλγερία θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στο δίκτυο «Seahorse Mediterraneo».

 

·         Εντατικοποίηση των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των Λίβυων να ελέγχουν τα σύνορα:

o   Οι τρέχουσες δράσεις εκπαίδευσης της λιβυκής ακτοφυλακής πρέπει να επιταχυνθούν περαιτέρω, ενώ πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία ιεράρχησης των προτεραιοτήτων εξοπλισμού και συντήρησης με τις λιβυκές αρχές.

o   Το διοικητικό συμβούλιο του Καταπιστευματικού Ταμείου της ΕΕ θα πρέπει να εγκρίνει μέχρι το τέλος Ιουλίου το έργο διαχείρισης των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων στη Λιβύη που έχει εκπονηθεί από κοινού από την Ιταλία και την Επιτροπή, για ποσό ύψους 46 εκατ. EUR.

 

·         Ενίσχυση των δράσεων για τη μείωση της μεταναστευτικής πίεσης στη Λιβύη και την καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης και της εμπορίας ανθρώπων:

o   Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των σχετικών αποστολών της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και της Ευρωπόλ θα πρέπει να ενισχυθεί και αυτό θα πρέπει να προβλέπεται ρητά στην αναθεωρημένη εντολή.

o   Η υποβοηθούμενη εκούσια επιστροφή από τη Λιβύη και τον Νίγηρα στις χώρες καταγωγής μέσω της κοινής πρωτοβουλίας με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) θα πρέπει να επιταχυνθεί με τη διάθεση περαιτέρω πόρων, εάν χρειάζεται.

o   Η Επιτροπή θα δρομολογήσει μια νέα δράση για «δέσμευση επανεγκατάστασης» σε συνδυασμό με την UNHCR, αρχίζοντας από τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας από τη Λιβύη, την Αίγυπτο, την Αιθιοπία, τον Νίγηρα και το Σουδάν.

o   Η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα εντείνουν τη συνεργασία τους με τον Νίγηρα και το Μάλι ώστε να αποτρέπονται οι κινήσεις προς τη Λιβύη.

o   Η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν με τη Λιβύη ώστε να ενισχυθούν σημαντικά και γρήγορα οι συνοριακοί έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα της Λιβύης (ιδίως του Νότου) για την αναχαίτιση περαιτέρω ροών προς τη Λιβύη. Αυτό περιλαμβάνει την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ομάδα των Πέντε χωρών του Σαχέλ και τη δημιουργία, με χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ ύψους 50 εκατ. EUR, της κοινής δύναμης που αποφασίστηκε στην τελευταία σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Πέντε, η οποία αποσκοπεί στην επαναφορά του ελέγχου στα σύνορα στις ζώνες διέλευσης του Μάλι, της Μπουρκίνα Φάσο και του Νίγηρα.

o   Η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιταχύνουν την υλοποίηση των πλαισίων εταιρικής σχέσης, μεταξύ άλλων και πέραν της τρέχουσας εταιρικής σχέσης πέντε χωρών, χρησιμοποιώντας τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά μέσα μόχλευσης, κυρίως όσον αφορά τις κυριότερες χώρες καταγωγής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των θεωρήσεων ως μοχλού, κατά περίπτωση.

 

·         Επίτευξη πραγματικής προόδου όσον αφορά την επιστροφή των παράτυπων μεταναστών

o   Η ΕΕ θα πρέπει:

§  να θέσει σε εφαρμογή, με την πλήρη υποστήριξη των κρατών μελών, τις συμφωνίες επανεισδοχής και πρακτικές ρυθμίσεις με τρίτες χώρες χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και με τη χρήση όλων των δυνατών μηχανισμών και κινήτρων·

§  να κινητοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, κατόπιν αιτήματος της Ιταλίας, να στηρίξουν την επιστροφή των παράτυπων μεταναστών, ιδίως μέσω της ανάπτυξης ευρωπαϊκών ομάδων επέμβασης επιστροφής από τις διαθέσιμες εφεδρείες και την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής, που θα καλύπτουν ναυλωμένες και εμπορικές πτήσεις.

o   Η Ιταλία θα πρέπει:

§  να εφαρμόζει ταχείες διαδικασίες επιστροφής·

§  να εκδίδει αμέσως, μαζί με την απόφαση χορήγησης ασύλου, αποφάσεις επιστροφής για ορισμένες κατηγορίες αιτούντων άσυλο των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε·

§  να αυξήσει τη χρήση των διαδικασιών υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών και επανένταξης από κοινού με τον ΔΟΜ.

 

·         Πλήρης τήρηση των υφιστάμενων δεσμεύσεων μετεγκατάστασης

o   Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τις μετεγκαταστάσεις από την Ιταλία, επιδεικνύοντας μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την αποδοχή των αιτούντων που προτείνει η Ιταλία για μετεγκατάσταση, ανταποκρινόμενα ταχύτερα στα ιταλικά αιτήματα, αυξάνοντας τις δεσμεύσεις τους και αναλαμβάνοντας πιο τακτικά δεσμεύσεις.

o   Η Ιταλία θα πρέπει να καταγράψει επειγόντως όλους τους Ερυθραίους που βρίσκονται στην Ιταλία, να συγκεντρώσει τη διαδικασία σε ειδικά κέντρα μετεγκατάστασης και να τυποποιήσει τη διαδικασία, ώστε να είναι δυνατή η μετεγκατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων. Επιπλέον, η Ιταλία θα πρέπει να παραμείνει ευέλικτη και να συμφωνήσει με ορισμένα κράτη μέλη διμερείς ρυθμίσεις για επιπλέον ελέγχους ασφαλείας. Η Ιταλία θα πρέπει να διευκολύνει την εφαρμογή της εκστρατείας προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ώστε να εντοπίζονται και να καταγράφονται προς μετεγκατάσταση όλοι οι πιθανοί υποψήφιοι που αφίχθησαν το 2016 και 2017 και βρίσκονται ακόμη στην Ιταλία.

 

·         Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παράσχουν κατεπειγόντως πρόσθετη χρηματοδότηση για το Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ και ιδίως της θυρίδας του για τη Βόρεια Αφρική, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του για το 2018 και μετέπειτα, σύμφωνα με τις αναληφθείσες δεσμεύσεις τους. Από την πλευρά της, η ΕΕ κινητοποίησε συμπληρωματικό ποσό 200 εκατ. EUR για το 2017, το οποίο σύντομα θα διατεθεί και θα ανατεθεί με σύμβαση. Η ΕΕ διερευνά τώρα ενεργά τις δυνατότητες περαιτέρω χρηματοδότησης για το 2018 από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

 

ΙΙ. Επιτάχυνση της υλοποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ με την Ιταλία

Πέραν των μέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης των ροών κατά μήκος της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου, υπάρχουν μέτρα που μπορούν να ληφθούν με στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ στην Ιταλία. Ο πρόσφατος νόμος Minniti έχει ως στόχο να καταστήσει το ιταλικό σύστημα ασύλου και επιστροφής πολύ πιο αποτελεσματικό από ό, τι σήμερα, εντοπίζοντας ταχέως τα άτομα που χρήζουν προστασίας και θεσπίζοντας, παράλληλα, μέτρα που μπορούν να διευκολύνουν την ταχεία επιστροφή των οικονομικών μεταναστών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τη μεγάλη πλειονότητα των μεταναστών που φθάνουν στην Ιταλία και βρίσκονται ακόμη εκεί.

 

·         Η Ιταλία θα πρέπει να εντείνει την πλήρη εφαρμογή του νόμου Minniti, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων τα εξής μέτρα:

o   Σημαντική αύξηση της υφιστάμενης ικανότητας των σταθερών κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης (οι σημερινές 1.600 θέσεις θα πρέπει, τουλάχιστον, να διπλασιαστούν). Η επιπλέον ικανότητα των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης θα πρέπει επίσης να διευκολύνει την 100 % διασφάλιση της ταυτοποίησης, καταγραφής και λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων όλων των μεταναστών. Αυτό θα επιτρέψει να πραγματοποιούνται η αποβίβαση, ο αρχικός έλεγχος και η διοχέτευση μέσω της διαδικασίας ασύλου ή επιστροφής κατά κύριο λόγο στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (διαλογή των αιτούντων και διοχέτευση). Σε κάθε κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς τερματικοί σταθμοί για το Eurodac, το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις και το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων.

o   Η συνολική διαρθρωτική ικανότητα υποδοχής πρέπει να αυξηθεί σημαντικά.

o   Η ικανότητα κράτησης θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά για να φθάσει επειγόντως τουλάχιστον τις 3.000 θέσεις. Σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας περί επιστροφής, πρέπει να παραταθεί η τρέχουσα μέγιστη διάρκεια κράτησης με την πλήρη αξιοποίηση της επιτρεπόμενης βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας περιόδου.

o   Πρέπει να διασφαλιστεί επαρκής ικανότητα των δικαστικών αρχών και να επιταχυνθεί σημαντικά η εξέταση των αιτήσεων τόσο σε πρώτο βαθμό όσο και στο στάδιο της προσφυγής.

 

·         Η ΕΕ πρέπει να αυξήσει τη χρηματοδότησή της για τη διαχείριση της μετανάστευσης στην Ιταλία

o   Ως βραχυπρόθεσμη δράση, μπορεί να κινητοποιηθεί άμεσα αρχικό επιπλέον ποσό ύψους 35 εκατ. EUR για την υποστήριξη της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων Minniti.

 

·         Επιπλέον, η Ιταλία πρέπει να λάβει τα ακόλουθα μέτρα:

o   Να χρησιμοποιήσει ταχείες διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων η αίτηση εξετάζεται ενόσω ο αιτών κρατείται σε κλειστά κέντρα, προκειμένου να αποτρέπεται η διαφυγή των μεταναστών και να διευκολύνεται η επιστροφή των μεταναστών με απαράδεκτες ή προδήλως αβάσιμες αιτήσεις.

o   Να διευκολύνει την ευρύτερη χρήση των λόγων απαράδεκτου σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις, κυρίως για να κρίνει απαράδεκτες τις αιτήσεις με βάση τις έννοιες της πρώτης χώρας ασύλου/ασφαλούς τρίτης χώρας, και να κάνει μεγαλύτερη χρήση ταχειών διαδικασιών, ιδίως όταν ο αιτών προέρχεται από μία «ασφαλή χώρα καταγωγής», ή έχει παραπλανήσει τις αρχές. Να εξετάσει τη δυνατότητα κατάρτισης ενός εθνικού καταλόγου «ασφαλών χωρών καταγωγής», εντάσσοντας κατά προτεραιότητα σε αυτόν τις πλέον κοινές χώρες καταγωγής μεταναστών που φθάνουν στην Ιταλία. Προκειμένου να δοθεί ευρωπαϊκή κάλυψη, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τον προσδιορισμό ασφαλών χωρών καταγωγής θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα.

o   Να κάνει χρήση των περιορισμών κατοικίας/ελεύθερης κυκλοφορίας και να αποφεύγει τη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων στους αιτούντες άσυλο, ώστε να αποτρέπονται οι δευτερογενείς μετακινήσεις, εκτός για «σοβαρούς ανθρωπιστικούς λόγους», όταν χρειάζεται.

 

·         Θα μπορούσε να καταστεί διαθέσιμη περαιτέρω στήριξη της EASO για τις συμπληρωματικές δράσεις, ιδίως για τη χρήση ταχειών διαδικασιών.

 

ΙΙΙ. Προς τη βιώσιμη διαχείριση κρίσεων

Για να τεθούν οι ρυθμίσεις για τον χειρισμό των καταστάσεων κρίσης σε πιο στέρεη βάση, είναι επιτακτική ανάγκη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να σημειώσουν επειγόντως πρόοδο στις διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση για το σύστημα του Δουβλίνου. Η μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου, στο πλαίσιο μιας σφαιρικής προσέγγισης, όπου θα συμπεριλαμβάνονται μέτρα του είδους που εκτίθενται στο παρόν έγγραφο, αποτελεί τη λύση για την επίδειξη αλληλεγγύης προς την Ιταλία και άλλα κράτη μέλη υπό πίεση, με παράλληλη αποσαφήνιση των ευθυνών.

IP/17/1882

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar