Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Trasa přes centrální Středomoří: Komise navrhuje akční plán na podporu Itálie, zmírnění tlaku a zvýšení solidarity

Štrasburk 4. července 2017

Jelikož je situace na trase přes centrální Středomoří stále naléhavější, Komise dnes předložila řadu okamžitých opatření, která mohou členské státy EU, Komise a agentury EU i samotná Itálie přijmout.

V návaznosti na práci v posledních dvou letech, která se zaměřovala na záchranu životů na moři a řízení rostoucího počtu příchozích migrantů na trase přes centrální Středomoří, musí nyní všechny zúčastněné subjekty zintenzivnit a urychlit své úsilí souběžně s rostoucí naléhavostí situace a v souladu se závazky, které přijali vedoucí představitelé EU. Dnešní opatření by měla být základem pro diskuse na neformálním zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, které proběhne ve čtvrtek v Tallinu.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker k tomu uvedl: „Zoufalá situace ve Středomoří není novým ani přechodným jevem. V uplynulých dvou a půl letech jsme dosáhli obrovského pokroku na cestě ke skutečné migrační politice EU, avšak naléhavost situace nyní vyžaduje, abychom výrazně urychlili naši společnou práci a nenechali Itálii o samotě. Naše úsilí se musí zaměřit na solidaritu s těmi, kteří prchají před válkou a pronásledováním, a s členskými státy, které jsou vystaveny nejsilnějšímu tlaku. Zároveň musíme jednat a s podporou Libye bojovat proti převaděčství a posilovat hraniční kontroly, aby se snížil počet osob, které se vydávají na nebezpečnou cestu do Evropy.“

Opatření na podporu Itálie a snížení migračních toků

Evropská komise navrhuje soubor opatření, která se musí nyní přijmout, aby se urychlila společná práce Evropské unie podél trasy přes centrální Středomoří. Jedná se především o tato opatření:

Komise:

 • bude dále posilovat kapacitu libyjských orgánů pomocí projektu v hodnotě 46 milionů EUR připraveného společně s Itálií,
 • podpoří vytvoření plně funkčního centra pro koordinaci záchranných akcí na moři v Libyi,
 • navýší financování určené na řízení migrace v Itálii o dalších 35 milionů EUR, které mohou být okamžitě uvolněny,
 • zajistí maximální využití agentur EU:
  • Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) je připraven zvýšit počet mobilních týmů na podporu vyřizování žádostí,
  • Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž by měla urychleně posoudit návrhy Itálie ohledně společné operace Triton,
  • rezervní tým pro rychlé nasazení v rámci evropské pohraniční a pobřežní stráže s více než 500 odborníky na problematiku navracení je připraven na nasazení, jakmile o to Itálie požádá,
 • již dnes ve spojení s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky zahájí a začne financovat nové závazky týkající se přesídlení osob především z Libye, Egypta, Nigeru, Etiopie a Súdánu,
 • spolu s Libyí bude pracovat na posílení kontrol na jižní hranici, a to ve spolupráci se zeměmi skupiny G5 Sahel a členskými státy a s finanční podporou EU,
 • posílí snahy o dosažení dohod o zpětném přebírání (nebo rovnocenných neformálních ujednání) se zeměmi původu a tranzitu, a to s podporou členských států,
 • v rámci pro partnerství prohloubí spolupráci s Nigerem a Mali s cílem znemožnit pohyb směrem k Libyi,
 • bude pokračovat ve spolupráci s Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) s cílem urychlit asistované dobrovolné návraty z Libye a Nigeru do zemí původu, mimo jiné poskytnutím dodatečného financování,
 • spolu s členskými státy zajistí úplné provedení rámce pro partnerství, a to i nad rámec původních pěti prioritních zemí, s využitím jak pozitivních, tak negativních pákových efektů,
 • dodatečně k 200 milionům EUR – uvolněným v roce 2017 pro část svěřenského fondu EU-Afrika určenou severní Africe – zajistí odpovídající financování pro rok 2018 a na další roky z rozpočtu EU a členských států (viz tabulka).

Členské státy by měly:

 • mnohem více přispívat do svěřenského fondu EU-Afrika s cílem doplnit příspěvek ve výši 2,6 miliard EUR z omezeného rozpočtu EU, a to v souladu se svými závazky z listopadu 2015 (viz tabulka),
 • urychlit relokaci z Itálie tím, že budou mnohem rychleji reagovat na italské žádosti, navýší své závazky, které budou přijímat pravidelněji,
 • spolu s Komisí a službou pro vnější činnost napomáhat spolupráci s Tuniskem, Egyptem a Alžírskem a povzbuzovat je k účasti ve středomořské síti Seahorse. Dále vyzvat Tunisko, Libyi a Egypt, aby oznámily své oblasti pátrání a záchrany a zřídily formální centrum pro koordinaci záchranných akcí na moři,
 • spolu s Evropským parlamentem urychlit jednání o reformě dublinského systému rozdělování žádostí o azyl v rámci EU s cílem poskytnout stabilnější rámec pro řešení těchto problémů v budoucnosti,
 • vedle kapacit Evropské pohraniční a pobřežní stráže mobilizovat své kapacity na podporu navracení nelegálních migrantů z Itálie.

Itálie by měla:

 • v konzultaci s Komisí a na základě dialogu s nevládními organizacemi navrhnout kodex chování pro nevládní organizace, které provádějí pátrací a záchranné činnosti ve Středomoří,
 • plnit své vlastní závazky ohledně relokace:
  • urychlenou registrací všech Eritrejců přítomných v Itálii,
  • centralizací a standardizací relokačního řízení,
  • umožněním relokace nezletilých osob bez doprovodu
  • a větší flexibilitou při bezpečnostních kontrolách dohodnutých na dvoustranné úrovni s dalšími členskými státy,
 • urychleně provést Minnitiho zákon, mimo jiné:
  • vytvořením dodatečné kapacity hotspotů,
  • rozšířením přijímací kapacity a podstatným zvýšením zajišťovací kapacity s cílem dosáhnout co nejrychleji alespoň 3 000 míst,
  • prodloužením maximální doby zajištění v souladu s právem EU
  • a výrazným urychlením posuzování žádostí o azyl ve fázi odvolání,
 • urychlit navracení:
  • uplatňováním zrychlených řízení o navrácení,
  • širším využíváním rychlých postupů a důvodů nepřípustnosti,
  • vypracováním vnitrostátního seznamu bezpečných zemí původu,
  • vydáváním rozhodnutí o navrácení souběžně a spolu s rozhodnutími o azylu,
  • zvážením uplatňování omezení týkajících se bydliště
  • a neposkytováním cestovních dokladů žadatelům o azyl.

Plné znění akčního plánu Komise najdete zde.

Další kroky

Komise pracuje v součinnosti s estonským předsednictvím Rady a opatření, která byla dnes předložena, by měla být základem pro diskuse o okamžité podpoře pro Itálii, které proběhnou na neformálním zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ve čtvrtek v Tallinu.

Souvislosti

Evropská unie a její členské státy postupně vypracovaly silnější a konkrétnější politickou reakci zaměřenou na záchranu životů a lepší řízení migračních toků v centrálním Středomoří (viz zde).

Avšak ztráty na lidských životech a pokračující migrační toky převážně ekonomických migrantů na trase přes centrální Středomoří představují strukturální výzvu a zůstávají i nadále naléhavým a závažným problémem.

Na zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. června 2017 se vedoucí představitelé zavázali nyní jednat rázně a zintenzivnit koordinaci a naplňování všech aspektů Maltského prohlášení, rámce pro partnerství a společného Vallettského akčního plánu s využitím dostatečných finančních zdrojů.“

V návaznosti dnes Komise předkládá konkrétní opatření, která každý aktér může a má přijmout, aby byly tyto závazky splněny.

Itálie již podnikla významné kroky na podporu spolupráce s Libyí ohledně řízení migrace a k dalšímu zlepšení provádění migrační politiky EU v Itálii. Cílem nedávného Minnitiho zákona je učinit italský systém pro azyl a navracení mnohem efektivnějším, než je dnes, určit rychle ty osoby, které potřebují ochranu, a přijmout opatření, která mohou usnadnit rychlé navracení ekonomických migrantů.

Další informace

Akční plán Komise

Informační přehled: Trasa přes centrální Středomoří: Akční plán Komise na podporu Itálie a zastavení migračních toků

Informační přehled: Příspěvky EU a členských států do svěřenského fondu EU-Afrika

Sdělení z ledna 2017: Migrace na trase přes centrální Středomoří: Řízení toků, záchrana životů

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN EVROPSKÉ KOMISE TÝKAJÍCÍ SE OPATŘENÍ NA PODPORU ITÁLIE, SNÍŽENÍ TLAKU NA TRASE PŘES CENTRÁLNÍ STŘEDOMOŘÍ A ZVÝŠENÍ SOLIDARITY

Ztráty na životech a pokračující migrační toky převážně ekonomických migrantů na trase přes centrální Středomoří mají strukturální povahu a jsou i nadále naléhavým a závažným problémem nejen pro Evropu, ale i pro africký kontinent jako celek. Dne 30. června zaslal italský ministr vnitra Marco Minniti předsedovi Rady ministrů, estonskému ministru vnitra Andresi Anveltovi a komisaři pro migraci a vnitřní věci Dimitrisi Avramopoulosovi dopis, v němž upozornil na to, že situace v Itálii se v brzké době stane neudržitelnou. Otázka migrace v centrálním Středomoří bude na pořadu jednání neformálního zasedání ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí ve dnech 6. a 7. července. Tento dokument je příspěvkem Komise k jednání na tomto zasedání a nevylučuje další opatření s ohledem na výsledek diskusí a vývoj situace na místě.

 

I. Opatření, která mají snížit migrační tlak na trase přes centrální Středomoří a zvýšit solidaritu

·         Lepší koordinace pátracích a záchranných činností v centrálním Středomoří:

o   Itálie by měla po konzultaci s Komisí a na základě dialogu s nevládními organizacemi vypracovat kodex chování pro nevládní organizace zapojené do pátracích a záchranných činností. Rada by případně mohla takový kodex chování odsouhlasit.

o   Měla by existovat lepší spolupráce mezi italským Koordinačním střediskem pro záchranné akce na moři (MRCC) a sousedními MRCC tam, kde existují, nebo jiné druhy operativní spolupráce pro zajištění včasného a účinného zásahu.

o   Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž by měla bezodkladně prověřit návrhy Itálie týkající se společné operace Triton.

o   Partneři v severní Africe, zejména Tunisko, Egypt a Libye, by měli být vyzváni, aby formálně oznámili své oblasti pátracích a záchranných činností a vytvořili MRCC. Za tímto účelem by Itálie měla urychleně dokončit probíhající studii proveditelnosti italské pobřežní stráže, pokud jde o libyjskou kapacitu pátracích a záchranných činností, s cílem urychlit vytvoření plně funkčního MRCC v Libyi, což by umožnilo Libyi převzít odpovědnost za organizaci a koordinaci výrazně vyššího počtu pátracích a záchranných operací, než tomu bylo dosud.

o   Tunisko, Egypt a Alžírsko by měly být vyzvány, aby se připojily ke středomořské síti „Seahorse“.

 

·         Urychlit opatření ke zvýšení kapacity Libye pro kontrolu hranic:

o   Probíhající školení libyjské pobřežní stráže je třeba zintenzivnit a s libyjskými orgány je třeba stanovit priority, pokud jde o zařízení a údržbu.

o   Správní rada svěřenského fondu EU by měla do konce července přijmout projekt týkající se správy námořních a pozemních hranic v Libyi, který vypracovala Itálie společně s Komisí a jehož hodnota činí 46 milionů EUR.

 

·         Posílit opatření pro snížení migračních tlaků na Libyi a pro boj proti převaděčství a obchodování s lidmi:

o   Měla by být posílena výměna informací mezi příslušnými misemi v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky a evropskou pohraniční a pobřežní stráží a Europolem, což bylo výslovně uvedeno v revidovaném mandátu.

o   Měly by se urychlit asistované dobrovolné návraty z Libye a Nigeru do zemí původu prostřednictvím společné iniciativy s Mezinárodní organizací pro migraci, v případě potřeby i s využitím dalších finančních prostředků.

o   Komise začne ve spolupráci s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky znovu přijímat závazky pro znovuusídlování osob, počínaje osobami, které potřebují mezinárodní ochranu, z Libye, Egypta, Nigeru, Etiopie a Súdánu. 

o   EU a členské státy zintenzivní svou spolupráci s Nigerem a Mali, aby se zabránilo přesunům migrantů do Libye.

o   EU a členské státy by měly spolupracovat s Libyí na výrazném a urychleném posílení hraničních kontrol na vnějších hranicích Libye (zejména na jihu), které mají zastavit další toky do Libye. To zahrnuje posílenou spolupráci se zeměmi skupiny G5 Sahel a vytvoření (s finanční podporou EU ve výši 50 milionů EUR) „společných sil“, jak bylo rozhodnuto na posledním summitu skupiny G5; cílem je obnovení kontrol na hranicích v tranzitních oblastech Mali, Burkiny Faso a Nigeru.

o   EU a členské státy by měly urychlit provádění rámců pro partnerství, a to i s jinými zeměmi, než je stávajících pět partnerských zemí, za použití pozitivní i negativní motivace, zejména pokud jde o hlavní země původu, a v případě potřeby včetně využití pákového efektu víz.

 

·         Dosáhnout skutečného pokroku v oblasti navracení nelegálních migrantů

o   EU by měla:

§  s plnou podporou členských států uzavřít dobře fungující dohody o zpětném přebírání osob a praktická ujednání se třetími zeměmi, a to bez dalšího odkladu a s využitím veškerých možných pák a pobídek,

§  na žádost Itálie o podporu při navracení nelegálních migrantů plně mobilizovat kapacity členských států, jakož i evropské pohraniční a pobřežní stráže, a to zejména vysláním evropských jednotek pro návratové zásahy z dostupných rezerv a organizací návratových operací zahrnujících charterové i komerční lety.

o   Itálie by měla:

§  uplatňovat zrychlená řízení o navracení osob,

§  spolu s rozhodnutími o azylu neprodleně vydávat i rozhodnutí o navracení pro určité kategorie odmítnutých žadatelů o azyl,

§  spolu s Mezinárodní organizací pro migraci rozšířit používání asistovaných dobrovolných návratů a postupů opětovného začlenění.

 

·         V plném rozsahu splnit stávající relokační závazky

o   Členské státy musí urychlit relokace z Itálie, prokázat větší flexibilitu při přijímání žadatelů, které Itálie navrhla pro relokaci, reagovat rychleji na žádosti z Itálie a zvýšit své přísliby a činit je pravidelněji.

o   Itálie by měla co nejrychleji zaregistrovat všechny Eritrejce přítomné v Itálii, soustředit řízení o relokaci do specializovaných relokačních center a standardizovat postup, který umožní relokaci nezletilých osob bez doprovodu. Kromě toho by Itálie měla zůstat flexibilní a uzavřít s některými členskými státy dvoustranné dohody o dodatečných bezpečnostních kontrolách. Itálie by měla usnadnit provádění kampaně Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO), jejímž cílem je identifikace a registrace k relokaci všech potenciálních žadatelů, kteří přicestovali v letech 2016 a 2017 a stále se nacházejí v Itálii.

 

·         Členské státy by měly urychleně poskytnout další finanční prostředky do svěřenského fondu EU, a zejména do jeho složky pro severní Afriku, aby se zajistila jeho udržitelnost do roku 2018 a na další období, v souladu s jejich deklarovanými závazky. Samotná EU uvolnila na rok 2017 dalších 200 milionů EUR, které budou v brzké době přiděleny a nasmlouvány. EU v současné době aktivně hledá další finanční prostředky z rozpočtu EU na rok 2018.

 

II. Intenzivnější provádění migrační politiky EU s Itálií

Kromě opatření na zlepšení řízení toků na trase přes centrální Středomoří existují opatření, jejichž přijetím by se mohlo zlepšit provádění migrační politiky EU v Itálii. Cílem nového zákona Minniti je natolik zefektivnit italský systém pro azyl a navracení, aby byly rychle identifikovány osoby, které potřebují ochranu, a zároveň aby byla přijata opatření, která usnadní rychlé navracení ekonomických migrantů, kteří představují převážnou většinu všech migrantů přicházejících do Itálie a pobývajících v Itálii.

 

·         Itálie by měla urychlit plné provedení zákona Minniti, včetně těchto opatření:

o   Podstatné zvýšení stávající kapacity stacionárních hotspotů (současných 1 600 míst by mělo být přinejmenším zdvojnásobeno). Dodatečná kapacita hotspotů, která by měla rovněž usnadnit zajištění 100% identifikace, registrace a snímání otisků prstů všech migrantů.Vyloďování, počáteční kontroly a nasměrování prostřednictvím azylového řízení nebo řízení o navrácení by tak mohly probíhat především v hotspotech (prověřování žadatelů a směrování). V každém hotspotu musí být k dispozici dostatečné množství terminálů pro systém Eurodac, Vízový informační systém a systém automatizované identifikace otisků prstů.

o   Celková strukturální kapacita pro přijímání musí být významně posílena.

o   Zajišťovací kapacita musí být podstatně navýšena, aby co nejdříve činila alespoň 3 000 míst. V souladu s doporučením Komise o provádění směrnice o navracení osob by se měla prodloužit stávající maximální délka zajištění tím, že budou plně využity lhůty povolené podle právních předpisů EU.

o   Měla by být zajištěna dostatečná kapacita justičních orgánů a mělo by se výrazně urychlit posuzování žádostí v prvním stupni i ve fázi odvolání.

 

·         EU by měla navýšit financování určené na řízení migrace v Itálii

o   Jako krátkodobé opatření by mohlo být na podporu provádění reforem Minnitiho okamžitě uvolněno dalších 35 milionů EUR.

 

·         Kromě toho by Itálie měla podniknout následující kroky

o   Používat zrychlené postupy, kdy je žádost posuzována, zatímco žadatel je držen v uzavřeném středisku, aby se zabránilo útěkům migrantů a aby se usnadnilo navracení migrantů s nepřípustnými nebo zjevně neopodstatněnými nároky.

o   Ve vhodných případech více využívat důvodů nepřípustnosti, zejména tam, kde lze na základě pojmu první země azylu nebo bezpečné třetí země prohlásit žádost za nepřípustnou, a více využívat zrychlených řízení, zejména pokud žadatel pochází z „bezpečné země původu“ nebo uvedl orgány v omyl. Zvážit vytvoření vnitrostátního seznamu „bezpečných zemí původu“, přičemž prioritně by do něj byly začleněny nejčastější země původu migrantů přicházejících do Itálie. Z celoevropského hlediska by mohly být přínosné závěry Rady, v nichž by se určily bezpečné země původu.

o   Používat omezení povolení k pobytu / omezení volného pohybu a nevydávat cestovní doklady žadatelům o azyl, aby se zabránilo druhotnému pohybu, s výjimkou případných „závažných humanitárních důvodů“.

 

·         Úřad EASO by měl poskytnout podporu pro další opatření, zejména pro používání rychlých postupů.

 

III. Směrem k udržitelnému řízení krize

Aby bylo možné opatření pro řešení krizových situací realizovat na pevnějším základě, je zásadní, aby Evropský parlament a Rada urychleně pokročily v jednáních o návrhu dublinského nařízení. Reformovaný dublinský systém jako součást komplexního přístupu, včetně typu opatření uvedených v tomto sdělení, obsahuje řešení k prokázání solidarity vůči Itálii a jiným členským státům, které jsou pod tlakem, a zároveň jasněji vymezí odpovědnosti.

IP/17/1882

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar