Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Samråd om EU:s framtida jordbrukspolitik

Bryssel den 2 februari 2017

Genom att modernisera och förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken – ett av EU:s äldsta politikområden – kan vi bättre klara nya sociala, politiska, miljömässiga och ekonomiska utmaningar.

EU-kommissionen tar i dag det första steget för att modernisera och förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken genom att inleda ett samråd som ska pågå i tre månader. Svaren ska hjälpa kommissionen att ringa in jordbrukspolitikens prioriteringar för framtiden. En modernare och enklare jordbrukspolitik ska klara viktiga utmaningar för jordbruket och landsbygden och samtidigt bidra till kommissionens politiska prioriteringar (särskilt jobb och tillväxt), hållbar utveckling, en resultatinriktad budget, enklare lagstiftning och närhetsprincipen.

– I dag tar vi ett nytt steg för att modernisera, förenkla och framtidssäkra jordbrukspolitiken, säger kommissionären för jordbruk och landsbygdsutveckling Phil Hogan. I det här samrådet uppmanar vi alla som är intresserade av mat och jordbruk att hjälpa oss att utforma en politik för alla i EU. Samrådet ingår i den färdplan för den framtida jordbrukspolitiken som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker aviserade i december. Jordbrukspolitiken medför redan stora fördelar för oss alla och ger oss säker mat, en levande landsbygd och bättre miljö och klimat. Jag är övertygad om att den kan göra ännu mer nytta. Men vi måste förbättra och förstärka den, och – förstås – se till att det finns pengar.

Samrådet pågår i tolv veckor och vänder sig till lantbrukare, allmänheten, organisationer och andra som har synpunkter på hur EU:s jordbrukspolitik ska utformas i framtiden. Synpunkterna kommer att användas som underlag till ett meddelande som kommissionen ska lägga fram i slutet av 2017 och där man ska sammanfatta den nuvarande jordbrukspolitikens resultat och möjliga policyalternativ för framtiden.

Resultaten av samrådet kommer att publiceras på nätet och presenteras av kommissionär Phil Hogan på en konferens i Bryssel i juli 2017.

Bakgrund

Jordbrukspolitiken infördes redan 1962 och är ett av EU:s äldsta politikområden. Under årens lopp har politiken utvecklats för att klara nya utmaningar. Trots att det bara har gått några år sedan den senaste reformen 2013 har mycket förändrats, med en ökad osäkerhet på marknaden, sjunkande priser och nya internationella åtaganden för klimat och hållbar utveckling. Därför måste jordbrukspolitiken ses över igen.

Politiken måste moderniseras, förenklas och bli mindre betungande och göras mer samstämmig med annan EU-politik för att maximera dess bidrag till kommissionens tio politiska prioriteringar, målen för hållbar utveckling och klimatavtalet från Paris.

Läs mer

Länk till samrådet

Frågor och svar om EU:s jordbrukspolitik

Läs mer om EU:s jordbrukspolitik

Européer, jordbruket och den gemensamma jordbrukspolitiken: Eurobarometer 2016

IP/17/187

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar