Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija začenja javno posvetovanje o prihodnosti skupne kmetijske politike

Bruselj, 2. februarja 2017

S posodobitvijo in poenostavitvijo skupne kmetijske politike (SKP), ene od najstarejših politik Evropske unije, se bo omogočilo boljše odzivanje na današnje družbene, politične, okoljske in gospodarske izzive.

Evropska komisija z začetkom trimesečnega javnega posvetovanja danes začenja prvo fazo posodobitve in poenostavitve skupne kmetijske politike (SKP). Prejeti prispevki bodo Komisiji v pomoč pri opredelitvi prihodnjih prednostnih nalog na področju kmetijske politike. Posodobljena in poenostavljena skupna kmetijska politika bi obravnavala ključne izzive, s katerimi se soočajo kmetijstvo in podeželska območja, in hkrati prispevala k prednostnim nalogam politik Komisije (zlasti k delovnim mestom in rasti), trajnostnemu razvoju, proračunu, usmerjenemu v rezultate, pa tudi poenostavitvi in subsidiarnosti.

Komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan je ob najavi posvetovanja povedal: „Danes smo storili naslednji korak proti posodobitvi in poenostavitvi skupne kmetijske politike, da bo ta kos izzivom 21. stoletja. Z javnim posvetovanjem deležnike in vse, ki jih zanima prihodnost hrane in kmetijstva v Evropi, vabimo, da sodelujejo pri oblikovanju politike za vse Evropejce. Rezultati javnega posvetovanja bodo neposredno vključeni v načrt za prihodnjo skupno kmetijsko politiko, ki jo je decembra najavil predsednik Jean-Claude Juncker. Skupna kmetijska politika že prinaša velike prednosti vsem evropskim državljanom, in sicer glede prehranske varnosti, vitalnosti podeželja, podeželskega okolja in prispevka k spopadanju s podnebnimi spremembami. Prepričan sem, da bi z oblikovanjem načrta za prihodnost njen prispevek lahko bil še večji. Vendar jo moramo izpopolniti in ji dati nov zagon ter zanjo seveda zagotoviti ustrezna sredstva.“

Javno posvetovanje, ki bo potekalo 12 tednov, bo kmetom, državljanom, organizacijam in vsem zainteresiranim stranem omogočilo, da povedo svoje mnenje o prihodnosti skupne kmetijske politike. Komisija bo rezultate posvetovanja upoštevala pri pripravi sporočila, ki ga bo objavila do konca leta 2017. To bo vsebovalo zaključke o trenutnem stanju skupne kmetijske politike in možnih ciljih politike, s čimer bo zagotovljeno, da bodo načrti za prihodnost temeljili na zanesljivih dokazih.

Rezultati javnega posvetovanja bodo objavljeni na spletu, predstavil pa jih bo komisar Phil Hogan na konferenci julija 2017 v Bruslju.

Ozadje

Skupna kmetijska politika se je začela izvajati leta 1962 in je ena od politik EU z najdaljšo tradicijo. Skozi leta se je razvijala skupaj s spreminjajočimi se izzivi kmetijskih trgov. Čeprav so bile zadnje reforme izvedene leta 2013, pa se je od takrat razvrstilo več pomembnih dogodkov, kot so večja negotovost na trgu, padajoče cene ter nove mednarodne zaveze o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju, na katere se mora skupna kmetijska politika odzvati učinkoviteje.

Skupno kmetijsko politiko je treba zaradi teh in drugih izzivov posodobiti in poenostaviti, da se dodatno zmanjša upravno breme, ter jo še bolj uskladiti z drugimi politikami EU, da bi se kar najbolj povečal njen prispevek k 10 političnim prednostnim nalogam Komisije, ciljem trajnostnega razvoja in k Pariškemu sporazumu o podnebnih spremembah.

Več informacij

Povezave na posvetovanje

Povezava na vprašanja in odgovore na spletišču GD za kmetijstvo in razvoj podeželja

Dodatne informacije o skupni kmetijski politiki

Evropejci, kmetijstvo in skupna kmetijska politika: Eurobarometer 2016

IP/17/187

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar