Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia Europeană lansează o consultare publică privind viitorul politicii agricole comune

Bruxelles, 2 februarie 2017

Modernizarea și simplificarea politicii agricole comune (PAC), una dintre politicile pe termen lung ale Uniunii Europene, va permite acesteia să reacționeze mai bine la provocările sociale, politice, de mediu și economice actuale.

Comisia Europeană a lansat astăzi prima fază a modernizării și simplificării politicii agricole comune (PAC) prin deschiderea unei consultări publice cu o durată de trei luni. Contribuțiile primite vor sprijini activitățile Comisiei pentru a defini prioritățile pentru viitor ale politicii agricole. O politică agricolă comună modernizată și simplificată ar aborda principalele provocări cu care se confruntă agricultura și zonele rurale, contribuind în același timp la prioritățile de politică ale Comisiei (în special creșterea economică și ocuparea forței de muncă), la dezvoltarea durabilă, la un buget axat pe rezultate, pe simplificare și pe subsidiaritate.

În anunțul său privind procedura de consultare, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, a declarat: „Facem astăzi următorii pași către modernizarea și simplificarea politicii agricole comune pentru secolul 21. Prin lansarea acestei consultări publice, le solicităm tuturor părților interesate și celor preocupați de viitorul alimentelor și agriculturii în Europa să participe la conturarea unei politici pentru toți cetățenii Europei. Această consultare publică va contribui direct la foaia de parcurs pentru viitoarea politică agricolă comună anunțată de președintele Juncker în luna decembrie. Politica agricolă comună aduce deja beneficii majore pentru fiecare cetățean european din punctul de vedere al securității alimentare, al vitalității zonelor rurale, al mediului rural și al contribuției la soluționarea provocării reprezentate de schimbările climatice. Prin elaborarea unei foi de parcurs pentru viitor, sunt încrezător că această politică poate aduce și mai multe beneficii. Cu toate acestea, este nevoie să o perfecționăm și să o revitalizăm și, desigur, trebuie să o finanțăm în mod adecvat.”

Consultarea publică va dura 12 săptămâni și va oferi agricultorilor, cetățenilor, organizațiilor și altor părți interesate posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere cu privire la viitorul politicii agricole comune. Rezultatele consultării vor fi utilizate de Comisie la redactarea unei comunicări, prevăzută pentru sfârșitul anului 2017, care va cuprinde concluzii privind performanța actuală a politicii agricole comune, precum și opțiuni de politică potențiale pentru viitor bazate pe date fiabile.

Rezultatele consultării publice vor fi publicate online și vor fi prezentate de comisarul Hogan la o conferință la Bruxelles în iulie 2017.

Context

Lansată inițial în 1962, politica agricolă comună este una dintre politicile cu cea mai lungă durată a UE, care a evoluat de-a lungul anilor pentru a răspunde provocărilor în continuă schimbare ale piețelor agricole. Cu toate că reformele cele mai recente datează din anul 2013, au avut loc din acel moment mai multe evoluții fundamentale la care politica agricolă comună trebuie să reacționeze într-un mod mai eficace, cum ar fi, de exemplu, incertitudinea sporită a pieței și scăderea prețurilor, precum și noile angajamente internaționale privind schimbările climatice și dezvoltarea durabilă.

Confruntată cu aceste provocări, precum și cu altele, politica agricolă comună trebuie să fie modernizată și simplificată pentru a reduce și mai mult sarcina administrativă și pentru a fi și mai coerentă cu alte politici ale UE, cu scopul de a-și maximiza contribuția la cele zece priorități politice ale Comisiei, la obiectivele de dezvoltare durabilă și la Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

Pentru informații suplimentare

Linkuri la consultare:

Link către întrebări și răspunsuri privind DG AGRI

Informații suplimentare cu privire la politica agricolă comună

Europeni, agricultură și politica agricolă comună: Eurobarometru 2016

IP/17/187

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar