Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Commissie lanceert openbare raadpleging over de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Brussel, 2 februari 2017

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), een van de gevestigde beleidsgebieden van de Europese Unie, moet worden gemoderniseerd en vereenvoudigd met het oog op de huidige uitdagingen op sociaal, politiek, economisch en milieugebied.

De Europese Commissie lanceert vandaag een drie maanden durende openbare raadpleging, die de eerste fase vormt in de modernisering en vereenvoudiging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De ontvangen bijdragen worden door de Commissie gebruikt om de toekomstige prioriteiten in het landbouwbeleid te bepalen. Een gemoderniseerd en vereenvoudigd gemeenschappelijk landbouwbeleid kan een aanpak bieden voor de belangrijkste uitdagingen in de landbouw en op het platteland en tegelijkertijd bijdragen aan de beleidsprioriteiten van de Commissie (met name werkgelegenheid en groei), duurzame ontwikkeling, een resultaatgerichte begroting, vereenvoudiging en subsidiariteit.

EU-commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Phil Hogan, verklaarde bij de aankondiging van de raadpleging: "Vandaag zetten we een nieuwe stap in de richting van een gemoderniseerd en vereenvoudigd gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de 21e eeuw. Met deze openbare raadpleging roepen we alle belanghebbenden en geïnteresseerden in de toekomst van de voedselproductie en de landbouw in Europa op om mee vorm te geven aan een beleid voor alle Europeanen. De resultaten van de openbare raadpleging zullen worden meegenomen in de routekaart voor het toekomstig gemeenschappelijk landbouwbeleid, die Commissievoorzitter Juncker in december heeft aangekondigd. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid biedt de Europese burgers al veel voordelen op het vlak van voedselzekerheid en de levensvatbaarheid van plattelandsgebieden. Ook levert het een aanzienlijke bijdrage in de strijd tegen de klimaatverandering. Ik ben ervan overtuigd dat de routekaart voor de toekomst zal leiden tot een nog beter presterend gemeenschappelijk landbouwbeleid. We moet het wel verfijnen en een nieuwe impuls geven én er moeten uiteraard voldoende middelen voor worden uitgetrokken."

Met de publieke raadpleging, die 12 weken zal lopen, kunnen landbouwers, burgers, organisaties en andere belanghebbenden hun visie geven op de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Vervolgens komt de Commissie eind 2017 met een mededeling, waarin de resultaten van de raadpleging zijn meegenomen en waarin ook conclusies over de huidige prestaties van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en mogelijke toekomstige beleidsopties op basis van betrouwbare en gefundeerde informatie zijn opgenomen.

De resultaten van de openbare raadpleging zullen online worden bekendgemaakt en door commissaris Hogan worden gepresenteerd tijdens een conferentie in Brussel in juli 2017.

Achtergrond

Al sinds 1962 wordt een gemeenschappelijk landbouwbeleid gevoerd. Daarmee is het een van de langst bestaande beleidsgebieden van de EU. In de loop der jaren is het mee geëvolueerd met de veranderende uitdagingen op de landbouwmarkten. De laatste hervormingen dateren van 2013, maar sindsdien hebben er zich verschillende fundamentele ontwikkelingen voorgedaan (zoals de grotere onzekerheid op de markt, de daling van de prijzen, en de nieuwe internationale verbintenissen die zijn aangegaan op het gebied van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling) die om een doeltreffende reactie vragen.

Gelet op deze en andere uitdagingen moet het gemeenschappelijk landbouwbeleid worden gemoderniseerd en ook worden vereenvoudigd om de administratieve lasten verder terug te dringen, en moet het nog nauwer worden afgestemd op ander EU-beleid, zodat het optimaal kan bijdragen aan de 10 politieke prioriteiten van de Commissie, de duurzameontwikkelingsdoelen en de klimaatovereenkomst van Parijs.

Voor meer informatie

Link naar de raadpleging

Link naar de Q&A over DG AGRI

Nadere informatie over het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Europeanen, landbouw en het gemeenschappelijk landbouwbeleid: Eurobarometer 2016

IP/17/187

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar