Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan komissio kerää mielipiteitä EU:n maatalouspolitiikan tulevista linjauksista

Bryssel 2. helmikuuta 2017

Euroopan komissio on käynnistänyt EU:n maatalouspolitiikan tulevaisuutta käsittelevän julkisen kuulemisen.

Kolme kuukautta kestävä kuuleminen on osa menettelyä, jolla komission on määrä uudistaa ja yksinkertaistaa EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa. Tavoitteena on vastata paremmin ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin, poliittisiin sekä ympäristöön ja talouteen liittyviin haasteisiin. Komissio aikoo hyödyntää kuulemisvastauksia tulevissa maatalouspolitiikan linjauksissaan. Niissä on otettava huomioon paitsi maatalouden ja maaseudun tarpeet myös komission poliittiset painopisteet, ennen muuta työllisyyden ja kasvun edistäminen. Lisäksi halutaan edistää kestävän kehityksen tavoitteita, talousarvion tulossuuntautuneisuutta, säännösten yksinkertaistamista ja toissijaisuusperiaatetta.

”Tämä kuuleminen on askel eteenpäin prosessissa, jolla yhteistä maatalouspolitiikkaa uudistetaan ja yksinkertaistetaan 2000-luvun vaatimusten mukaiseksi. Toivomme, että siihen vastaavat kaikki EU:n elintarviketuotannon ja maatalouden tulevaisuudesta kiinnostuneet, jotta alan politiikka palvelee vastaisuudessakin koko yhteiskuntaa”, toteaa EU:n maatalouskomissaari Phil Hogan. ”Kuuleminen on osa tulevan yhteisen maatalouspolitiikan toteutussuunnitelmaa, jonka komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker esitteli joulukuussa 2016. EU:n maatalouspolitiikasta on ollut monenlaista hyötyä kaikille EU-kansalaisille. Se on muun muassa parantanut elintarviketurvaa, maaseudun elinvoimaisuutta ja maaseudun ympäristön tilaa sekä edistänyt ilmastonmuutoksen torjuntaa. Silti olen vakuuttunut, että sillä voidaan päästä vielä parempiin tuloksiin. Politiikkaa on kehitettävä ja tehostettava, ja luonnollisesti sille on varmistettava myös riittävät määrärahat”, Hogan jatkaa.

Kuulemiseen vastaamalla viljelijät, kansalaiset, järjestöt ja muut toimijat, joilla on yhteyksiä maatalousalaan, voivat vaikuttaa EU:n tulevaan maatalouspolitiikkaan. Vastauksia hyödynnetään vuoden 2017 lopulla annettavassa komission tiedonannossa, jossa arvioidaan yhteisen maatalouspolitiikan tähänastisia tuloksia ja esitetään tulevia kehitysvaihtoehtoja. Kuulemiseen voi vastata 12 viikon ajan.

Maatalouskomissaari Phil Hogan esittelee julkisen kuulemisen tulokset Brysselissä pidettävässä konferenssissa heinäkuussa 2017. Tulokset julkaistaan myös verkossa.

Tausta

EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP, CAP) on harjoitettu vuodesta 1962. Politiikkaa on kehitetty vuosien mittaan maatalousmarkkinoiden muuttuneiden haasteiden mukaan. Tuoreimmat uudistukset tehtiin vuonna 2013. Sen jälkeen on kuitenkin tapahtunut monia muutoksia: epävarmuus markkinoilla on lisääntynyt, hinnat ovat laskeneet ja kansainvälinen yhteisö on sitoutunut uusiin kestävän kehityksen ja ilmastoalan tavoitteisiin.

Jotta EU:n maatalouspolitiikka voi vastata näihin haasteisiin, tarvitaan uudistuksia. Säännöksiä on yksinkertaistettava, jotta maatalouden toimijoiden hallinnollinen rasite vähenee. Maatalouspolitiikan johdonmukaisuutta muiden alojen EU-politiikan kanssa on lisättävä, jotta se tukee paremmin komission tavoitteita 10 poliittisella painopistealueella. Uuden politiikan on myös tuettava YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita.

Lisätietoa

Kuulemiskysely

Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto – usein kysyttyä

Lisätietoa yhteisestä maatalouspolitiikasta

Eurobarometri 2016: Eurooppalaiset, maatalous ja yhteinen maatalouspolitiikka

IP/17/187

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar