Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen indleder offentlig høring om den fælles landbrugspolitiks fremtid

Bruxelles, den 2. februar 2017

En modernisering og forenkling vil gøre Den Europæiske Unions mangeårige fælles landbrugspolitik i stand til bedre at kunne tackle de sociale, politiske, miljømæssige og økonomiske udfordringer, som vi står over for i dag

Europa-Kommissionen tog i dag hul på den første etape af moderniseringen og forenklingen af den fælles landbrugspolitik ved at indlede en tre måneder lang offentlig høring. Bidragene skal understøtte Kommissionens arbejde med at fastlægge de fremtidige politiske prioriteter. En moderniseret og forenklet fælles landbrugspolitik ville kunne tackle de største udfordringer, som landbruget og landdistrikterne står over for, og på samme tid bidrage til at opnå Kommissionens politiske prioriteter (især beskæftigelse og vækst), bæredygtig udvikling og et budget med fokus på resultater, forenkling og nærhed.

Phil Hogan, der er kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter, annoncerede høringsprocessen og udtalte i den forbindelse: "I dag tager vi endnu et skridt mod at modernisere, forenkle og fremtidssikre den fælles landbrugspolitik. Med denne offentlige høring opfordrer vi alle, der har en interesse i at sikre fremtidens fødevarer og landbrug i Europa, om at være med til at udforme en politik, der vedrører os alle. Den offentlige høring er en del af den køreplan for fremtidens fælles landbrugspolitik, som Kommissionens formand Jean-Claude Juncker fremlagde i december. Vi europæere har allerede stor gavn af den fælles landbrugspolitik, idet den sikrer, at vi har mad på bordet, at landområderne og miljøet i disse områder trives, og desuden bidrager den til at bekæmpe klimaforandringer. Jeg er overbevist om, at den kan gøre endnu mere nytte, hvis vi har en køreplan for fremtiden. Men den skal forbedres og have en saltvandsindsprøjtning, og så skal vi selvfølgelig sørge for, at der er tilstrækkelige midler til rådighed."

Den offentlige høring løber over 12 uger og giver landbrugere, borgere, organisationer og alle andre interesserede parter mulighed for at give deres mening om den fælles landbrugspolitiks fremtid til kende. Kommissionen vil med udgangspunkt i bidragene fra høringen inden udgangen af 2017 udarbejde en meddelelse, der skal sammenfatte den nuværende landbrugspolitiks resultater og mulige fremtidige politiske løsningsmodeller på baggrund af et pålideligt videngrundlag.

Resultaterne af den offentlige høring bliver offentliggjort online og præsenteres af Phil Hogan på en konference i Bruxelles i juli 2017.

Baggrund

Den fælles landbrugspolitik blev indført i 1962 og er et af EU's ældste politikområder. Den er gennem årene løbende blevet tilpasset for at imødegå de konstant nye udfordringer på landbrugsmarkederne. Den blev senest ændret i 2013, men i mellemtiden er der sket en væsentlig udvikling, som den fælles landbrugspolitik er nødt til at reagere mere effektivt på, såsom en større usikkerhed på markederne og faldende priser, nye internationale forpligtelser vedrørende klimaændringer og bæredygtig udvikling.

På baggrund af disse og andre udfordringer er det derfor nødvendigt at modernisere den fælles landbrugspolitik, forenkle den, gøre den mindre bureaukratisk og bringe den mere på linje med andre EU-politikker, så den kan bidrage mest muligt til Kommissionens ti politiske prioriteter, målene for bæredygtig udvikling og klimaaftalen fra Paris.

Yderligere oplysninger

Link til høringen

Link til Q&A om GD AGRI

Yderligere oplysninger om den fælles landbrugspolitik

Europeans, agriculture and the Common Agricultural Policy: Eurobarometer 2016

IP/17/187

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar