Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija predstavlja novo oznako kakovosti za vseevropske osebne pokojnine, da bi potrošnikom pomagala varčevati za upokojitev

Bruselj, 29. junija 2017

Evropski potrošniki bodo kmalu imeli večjo izbiro pri varčevanju za upokojitev, saj Komisija načrtuje oblikovanje novega razreda pokojninskih proizvodov.

Današnji predlog bo ponudnikom pokojninskih zavarovanj omogočil, da bodo lahko ponudili enostaven in inovativen vseevropski produkt osebnega pokojninskega zavarovanja. S to novo obliko prostovoljne osebne pokojnine bodo varčevalci imeli več izbire pri varčevanju za čas po upokojitvi, na voljo pa jim bodo bolj konkurenčni produkti.

Vseevropski produkti osebnega pokojninskega zavarovanja bodo imeli enake standardne lastnosti ne glede na to, kje v EU se bodo prodajali, kupiti pa jih bo mogoče pri široki paleti ponudnikov, kot so zavarovalnice, banke, poklicni pokojninski skladi, investicijska podjetja in upravitelji premoženja. Dopolnili bodo obstoječe državne, poklicne in nacionalne osebne pokojnine, vendar niso namenjeni nadomestitvi ali uskladitvi nacionalnih ureditev osebnih pokojninskih zavarovanj. Da bi vseevropskim produktom osebnega pokojninskega zavarovanja zagotovila dober začetek, Komisija danes državam članicam predlaga tudi, naj te produkte z davčnega vidika obravnavajo enako kot podobne obstoječe nacionalne produkte. Nenazadnje bodo novi produkti pripomogli k temu, da se bo v EU več prihrankov preusmerilo v dolgoročne naložbe, s čimer bodo okrepili načrt Komisije za unijo kapitalskih trgov.

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je dejal: „Vseevropski produkt osebnega pokojninskega zavarovanja je pomemben mejnik na poti do dokončanja unije kapitalskih trgov. Ima ogromen potencial, saj bo varčevalcem po EU omogočil več izbire, ko se odločajo za varčevanje za čas po upokojitvi. Spodbudil bo konkurenco, saj bo več ponudnikom omogočil, da ta produkt ponujajo izven svojih nacionalnih trgov. Deloval bo kot oznaka kakovosti in prepričan sem, da bo spodbudil tudi dolgoročne naložbe v kapitalske trge.“

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen, ki je pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je povedal: „Današnji predlog je še en primer, kakšne prednosti prinaša uresničevanje akcijskega načrta Komisije o uniji kapitalskih trgov in dokončanja enotnega trga za kapital v EU. Vseevropski produkti osebnega pokojninskega zavarovanja bodo spodbujali konkurenco med ponudniki pokojninskih zavarovanj ter tako potrošnikom zagotovili več izbire pri nalaganju prihrankov. Dokončanje unije kapitalskih trgov je pomemben element naložbenega načrta za Evropo. Zadovoljen sem, da bo ta predlog spodbudil tudi preusmeritev prihrankov v dolgoročne naložbe in tako pripomogel k doseganju ciljev naložbenega načrta v zvezi s posodobitvijo infrastrukture, spodbujanjem rasti in podpiranjem delovnih mest.“

Ključne prednosti

Evropski trg za osebna pokojninska zavarovanja je trenutno razdrobljen in neuravnotežen. Ponudbe so skoncentrirane v nekaj državah članicah, v drugih pa praktično ne obstajajo. Te razlike v ponudbi so povezane s celim kupom predpisov na ravni EU in nacionalnih ravneh, kar ovira razvoj velikega in konkurenčnega trga za osebna pokojninska zavarovanja v EU. Vseevropski produkt osebnega pokojninskega zavarovanja bo potrošnikom omogočil, da prostovoljno dopolnijo svoje varčevanje za upokojitev, pri tem pa jim bo zagotovljeno ustrezno varstvo potrošnikov:

  • varčevalci, ki se bodo odločili za vseevropski produkt osebnega pokojninskega zavarovanja, bodo imeli več izbire pri široki paleti ponudnikov teh produktov in bodo lahko izkoristili prednosti večje konkurence;

  • potrošniki bodo imeli koristi od strogih zahtev po informacijah in pravil o distribuciji, tudi prek spleta; ponudniki bodo morali za ponujanje vseevropskih produktov osebnega pokojninskega zavarovanja imeti dovoljenje Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA);

  • produkt bo varčevalcem zagotovil visoko raven varstva potrošnikov s preprosto standardno naložbeno možnostjo;

  • varčevalci bodo imeli pravico, da vsakih pet let zamenjajo ponudnika – na domači in čezmejni ravni – po določenih najvišjih stroških;

  • vseevropski produkt osebnega pokojninskega zavarovanja po prenosljiv med državami članicami, kar pomeni, da bodo varčevalci lahko še naprej vplačevali v svoj produkt, tudi če se bodo preselili v drugo državo članico.

Regulativni okvir, ki ga danes predlaga Komisija, bo dejavnosti na trgu osebnih pokojninskih zavarovanj omogočil široki paleti ponudnikov:

  • vseevropske produkte osebnega pokojninskega zavarovanja bodo lahko ponujali po več državah članicah, da bodo tako učinkoviteje združevali sredstva in dosegli ekonomije obsega;

  • prek elektronskih distribucijskih kanalov bodo lahko dosegli potrošnike po vsej EU;

  • ponudniki in varčevalci bodo imeli različne možnosti izplačila ob koncu izteku življenjske dobe produkta;

  • ponudniki vseevropskih produktov osebnega pokojninskega zavarovanja bodo imeli dovoljenje EU za čezmejno opravljanje storitev, da se olajša čezmejna distribucija.

Predlog uredbe o vseevropskem produktu osebnega pokojninskega zavarovanja spremlja Priporočilo Komisije o davčni obravnavi produktov osebnega pokojninskega zavarovanja, vključno z vseevropskimi produkti osebnega pokojninskega zavarovanja. Komisija poziva države članice, naj vseevropskim produktom osebnega pokojninskega zavarovanja priznajo enako davčno obravnavo, kot zdaj velja za podobne obstoječe nacionalne produkte, tudi če vseevropski produkti osebnega pokojninskega zavarovanja ne izpolnjujejo v celoti nacionalnih meril za davčno olajšavo. Države članice poziva tudi k izmenjavi dobrih praks o obdavčitvi njihovih obstoječih produktov osebnega pokojninskega zavarovanja, s čimer naj bi spodbudili približevanje davčnih ureditev.

Ozadje

Vseevropski produkt osebnega pokojninskega zavarovanja je en od ključnih ukrepov, najavljenih prejšnji mesec v vmesnem pregledu unije kapitalskih trgov, tj. projektu Komisije za oblikovanje enotnega trga za kapital v EU. Produkt podpira cilj unije kapitalskih trgov v zvezi z ustvarjanjem pravih pogojev za sprostitev sredstev, da bi ta lahko tekla od evropskih varčevalcev v evropska podjetja.

Trenutno le 27 % Evropejcev med 25. in 59. letom starosti varčuje v obliki nakupa produkta pokojninskega zavarovanja. Vseevropski produkt osebnega pokojninskega zavarovanja bi prispeval k sprostitvi tega ogromnega potenciala in spodbudil naložbe v naše gospodarstvo.

Danes predlagana uredba temelji na skoraj 600 prispevkih v okviru javnega posvetovanja Komisije o osebnih pokojninah oktobra 2016. Številni udeleženci so menili, da je trenutna ponudba produktov osebnega pokojninskega zavarovanja v EU nezadostna. Pri pripravi predloga sta se upoštevali tudi dve poročili EIOPA iz leta 2014 in 2016 ter študija zunanjega pogodbenika.

O predlogu o vseevropskem produktu osebnega pokojninskega zavarovanja bosta zdaj razpravljala Evropski parlament in Svet. Nova uredba bo po sprejetju začela veljati 20 dni po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Več informacij

MEMO

Informativni pregled

Spletišče GD FISMA o produktih osebnega pokojninskega zavarovanja

Vmesni pregled akcijskega načrta o uniji kapitalskih trgov

Dokument Evropskega središča za politično strategijo o vseevropskem produktu osebnega pokojninskega zavarovanja

IP/17/1800

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar