Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia lansează o nouă etichetă paneuropeană de pensii personale pentru a-i ajuta pe consumatori să facă economii pentru pensie

Bruxelles, 29 iunie 2017

Consumatorii europeni vor beneficia în curând de mai multe opțiuni în ceea ce privește economiile pentru pensie, ca urmare a planurilor Comisiei de a crea o nouă categorie de produse de pensii.

Propunerea de astăzi va oferi furnizorilor de pensii posibilitatea de a pune la dispoziția clienților un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) simplu și inovator. Acest nou tip de produs de pensii personale pe bază voluntară este menit să le ofere titularilor de conturi de economii, pe de o parte, mai multe opțiuni atunci când pun bani deoparte pentru bătrânețe și, pe de altă parte, o gamă de produse mai competitive.

PEPP va avea aceleași caracteristici standard indiferent unde este vândut în UE și va putea fi procurat de la o multitudine de furnizori, de exemplu, societăți de asigurări, bănci, fonduri de pensii ocupaționale, firme de investiții și societăți de administrare a activelor. Acest produs va veni în completarea pensiilor personale de stat, ocupaționale și naționale existente, dar nu va înlocui sau armoniza regimurile naționale de pensii personale. Tot astăzi, Comisia adresează statelor membre recomandarea de a acorda PEPP același tratament fiscal ca și cel acordat produselor naționale similare existente, astfel încât să i se asigure acestui nou produs o intrare în forță pe piață. Noile produse vor susține, de asemenea, în ultimă instanță, Planul de acțiune al Comisiei privind edificarea unei uniuni a piețelor de capital, permițând canalizarea unui număr mai mare de economii către investiții pe termen lung în UE.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele Comisiei responsabil pentru stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Produsul paneuropean de pensii personale reprezintă un pas important înainte în direcția finalizării uniunii piețelor de capital. Potențialul acestuia este enorm, dat fiind că le va oferi titularilor de conturi de economii din întreaga UE un evantai mai larg de opțiuni atunci când vor pune bani deoparte pentru pensie. PEPP va stimula concurența, permițând unui număr mai mare de furnizori să ofere acest produs în afara piețelor naționale. PEPP va fi și o etichetă de garanție a calității și va stimula, totodată, sunt convins de acest lucru, investițiile pe termen lung în piețele de capital.”

Jyrki Katainen, vicepreședintele Comisiei responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Propunerea de astăzi ilustrează încă o dată beneficiile care se pot obține punând în aplicare Planul de acțiune al Comisiei privind uniunea piețelor de capital și finalizând piața unică de capital în UE. Produsele paneuropene de pensii personale vor contribui la stimularea concurenței între furnizorii de pensii, oferind consumatorilor mai multe opțiuni în ceea ce privește produsele în care își pot plasa economiile. Finalizarea uniunii piețelor de capital este, de asemenea, un element important al Planului de investiții pentru Europa. Mă bucură faptul că prezenta propunere va permite, de asemenea, direcționarea economiilor către investiții pe termen lung, contribuind astfel la realizarea obiectivelor Planului de investiții referitoare la modernizarea infrastructurii, stimularea creșterii economice și crearea de locuri de muncă.”

Principalele beneficii

În prezent, piața europeană a pensiilor personale este fragmentată și neuniformă. Ofertele se concentrează într-un număr restrâns de state membre, în vreme ce în altele sunt aproape inexistente. Această variație a ofertei este legată de existența unui mozaic de norme la nivelul UE și la nivel național, care împiedică dezvoltarea unei piețe extinse și competitive a pensiilor personale la nivelul UE. PEPP va permite consumatorilor să își completeze în mod voluntar economiile pentru pensie, beneficiind în același timp de o protecție solidă:

  • titularii de PEPP vor avea la dispoziție mai multe opțiuni, de la o gamă largă de furnizori de PEPP, și vor avea de câștigat de pe urma unui nivel sporit de concurență pe piața acestor produse.

  • Consumatorii vor beneficia de existența unor cerințe stricte în materie de furnizare de informații și a unor norme de distribuție solide, inclusiv în mediul online. Furnizorii vor trebui să fie autorizați de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) pentru a putea deveni furnizori de PEPP.

  • PEPP le va oferi titularilor un nivel ridicat de protecție a consumatorilor printr-o simplă opțiune de investiții implicită.

  • Titularii de PEPP vor avea dreptul de a schimba furnizorii — atât pe piața internă, cât și la nivel transfrontalier — la un cost forfetar, la fiecare cinci ani.

  • PEPP va fi un instrument portabil între statele membre, în sensul că titularii de PEPP vor putea să contribuie în continuare la PEPP și în cazul în care se mută într-un alt stat membru.

Cadrul de reglementare propus astăzi de Comisie va oferi unei game largi de furnizori oportunitatea de a fi activi pe piața pensiilor personale:

  • furnizorii vor putea să dezvolte PEPP-uri în diferite state membre, să pună în comun active într-un mod mai eficient și să realizeze economii de scară.

  • Furnizorii de PEPP vor putea să se adreseze consumatorilor din întreaga UE prin intermediul canalelor de distribuție electronică.

  • Furnizorii și titularii de PEPP vor avea la dispoziție diferite opțiuni pentru plățile efectuate la sfârșitul duratei de viață a produsului.

  • Furnizorii de PEPP vor beneficia de un pașaport UE, astfel încât să se faciliteze distribuția transfrontalieră.

Propunerea de regulament privind PEPP este însoțită de o recomandare a Comisiei cu privire la tratamentul fiscal al produselor de pensii personale, inclusiv al PEPP. Comisia încurajează statele membre să acorde același tratament fiscal PEPP-urilor ca și cel de care beneficiază produsele naționale similare existente, chiar dacă PEPP nu îndeplinește integral criteriile naționale pentru acordarea de facilități fiscale. Statele membre sunt, de asemenea, invitate să facă schimb de bune practici cu privire la tratamentul fiscal al produselor lor actuale de pensii personale, ceea ce ar trebui să asigure o mai mare convergență a regimurilor fiscale.

Context

PEPP este una dintre măsurile-cheie anunțate luna trecută în cadrul evaluării la jumătatea perioadei a uniunii piețelor de capital - proiectul Comisiei de a crea în UE o piață unică de capital. PEPP sprijină obiectivul uniunii piețelor de capital, acela de a crea condiții propice pentru deblocarea de fonduri, astfel încât acestea să poată fi direcționate de la titularii de conturi de economii din Europa către întreprinderile europene.

În prezent, doar 27 % dintre europenii cu vârste între 25 și 59 de ani cotizează pentru un produs de pensii. PEPP ar contribui la deblocarea acestui potențial considerabil și ar stimula investițiile în economia europeană.

Propunerea de regulament de astăzi se bazează pe aproape 600 de contribuții primite ca răspuns la consultarea publică a Comisiei cu privire la produsele de pensii personale, lansată în luna în octombrie 2016. Mulți respondenți au declarat că oferta actuală de produse de pensii personale din UE este insuficientă. Propunerea de regulament a ținut seama și de două rapoarte elaborate de EIOPA în 2014 și în 2016 și de un studiu extern realizat de un contractant extern.

Propunerea privind PEPP urmează să fie acum discutată de către Parlamentul European și Consiliu. După ce va fi adoptat, regulamentul va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Pentru informații suplimentare

Notă de informare

Fișă informativă

Site-ul internet al DG FISMA referitor la produsele de pensii personale

Evaluarea la jumătatea perioadei a Planului de acțiune privind uniunea piețelor de capital

Documentul CESP privind produsul paneuropean de pensii

IP/17/1800

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar