Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie lanceert een nieuw pan-Europees label voor persoonlijke pensioenen om consumenten te helpen sparen voor het pensioen

Brussel, 29 juni 2017

Europese consumenten zullen binnenkort hun voordeel doen met meer keuze bij het sparen voor het pensioen, dankzij de plannen van de Commissie om een nieuwe klasse pensioenproducten te creëren.

Het voorstel van vandaag zal pensioenaanbieders de instrumenten aan de hand doen om een eenvoudig en innovatief pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) aan te bieden. Dit nieuwe type vrijwillig persoonlijk pensioen is bedoeld om spaarders meer keuze te geven wanneer zij geld opzij zetten voor de oude dag en hen meer concurrerende producten aan te bieden.

PEPP's zullen dezelfde standaardattributen hebben, waar zij in de EU ook verkocht worden, en kunnen worden aangeboden door een breed scala van aanbieders, zoals verzekeringsmaatschappijen, banken, bedrijfspensioenfondsen, beleggingsondernemingen en vermogensbeheerders. Zij zullen bestaande staats-, bedrijfs- en nationale persoonlijke pensioenen aanvullen, maar nationale stelsels van persoonlijke pensioenen niet vervangen of harmoniseren. De Commissie beveelt vandaag ook aan dat de lidstaten dit product fiscaal behandelen zoals vergelijkbare bestaande nationale producten om ervoor te zorgen dat het PEPP een vliegende start kent. De nieuwe producten zullen uiteindelijk ook het plan van de Commissie voor een kapitaalmarktenunie versterken door ertoe bij te dragen meer besparingen naar langetermijninvesteringen te kanaliseren in de EU.

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Commissie, bevoegd voor Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie, verklaarde in dit verband: “Het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct is een belangrijke mijlpaal richting voltooiing van de kapitaalmarktenunie. Het heeft een enorm potentieel, omdat het spaarders overal in de EU meer keuze biedt wanneer zij geld opzij zetten voor het pensioen. Het zal de concurrentie stimuleren doordat meer aanbieders dit product buiten hun nationale markten kunnen aanbieden. Het zal als een kwaliteitslabel werken en ik heb er vertrouwen in dat het PEPP ook langetermijninvesteringen zal stimuleren op de kapitaalmarkten."

Vicevoorzitter Jyrki Katainen, bevoegd voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen, verklaarde in dit verband: “Het voorstel van vandaag is nog een voorbeeld van de voordelen die kunnen worden gehaald uit het realiseren van het Actieplan voor de kapitaalmarktenunie van de Commissie en het voltooien van de eengemaakte markt voor kapitaal in de EU. Pan-Europese persoonlijke pensioenproducten zullen er van invloed op zijn dat de concurrentie tussen pensioenaanbieders wordt bevorderd en consumenten meer keuzemogelijkheden krijgen om hun spaargeld te beleggen. De voltooiing van de kapitaalmarktenunie is ook een belangrijk onderdeel van het investeringsplan voor Europa. Ik ben verheugd dat dit voorstel er ook van invloed op zal zijn besparingen naar langetermijninvesteringen te kanaliseren, wat zal bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen van het investeringsplan om infrastructuur te verbeteren, groei te stimuleren en banen te ondersteunen. "

Belangrijkste voordelen

Momenteel is de Europese markt voor persoonlijke pensioenen gefragmenteerd en ongelijk. Het aanbod is geconcentreerd in enkele lidstaten, terwijl het in sommige andere lidstaten vrijwel onbestaande is. Deze variatie in het aanbod houdt verband met een lappendeken van regels op EU-niveau en nationaal niveau, waardoor de ontwikkeling van een grote en concurrerende EU-markt voor persoonlijke pensioenen wordt belemmerd. Met het PEPP zullen consumenten hun spaargeld voor het pensioen vrijwillig kunnen aanvullen, terwijl zij hun voordeel doen met solide consumentenbescherming:

  • PEPP-spaarders zullen meer keuze hebben uit een breed scala aan PEPP-aanbieders en zullen hun voordeel doen met meer concurrentie.

  • Consumenten zullen hun voordeel doen met strenge informatievereisten en distributieregels, ook online. Aanbieders zullen over een vergunning van de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (EIOPA) moeten beschikken om het PEPP aan te bieden.

  • PEPP zal spaarders een hoog niveau van consumentenbescherming bieden onder een eenvoudige standaardbeleggingsoptie.

  • Spaarders zullen het recht hebben om tegen geplafonneerde kosten om de vijf jaar zowel binnenlands als grensoverschrijdend van aanbieder te veranderen.

  • Het PEPP is meeneembaar in de lidstaten, dat wil zeggen dat PEPP-spaarders in hun PEPP geld zullen kunnen blijven storten wanneer zij naar een andere lidstaat verhuizen.

Het regelgevingskader dat de Commissie vandaag voorstelt, creëert mogelijkheden voor een brede waaier van aanbieders om actief te zijn op de persoonlijke- pensioenenmarkt:

  • Aanbieders zullen PEPP's in verschillende lidstaten kunnen ontwikkelen, om activa effectiever te poolen en schaalvoordelen te realiseren.

  • PEPP-aanbieders zullen via elektronische distributiekanalen consumenten over heel de EU kunnen bereiken.

  • PEPP aanbieders en spaarders zullen verschillende opties voor betalingen hebben aan het einde van de levensduur van het product.

  • PEPP-aanbieders zullen hun voordeel doen met een EU-paspoort om grensoverschrijdende distributie te vergemakkelijken.

Het voorstel voor de PEPP-verordening gaat vergezeld van een Aanbeveling van de Commissie over de fiscale behandeling van persoonlijke pensioenproducten, inclusief het PEPP. De Commissie moedigt de lidstaten aan om PEPP's fiscaal te behandelen zoals vergelijkbare bestaande nationale producten, ook al voldoet het PEPP niet volledig aan de nationale criteria voor belastingvermindering. De lidstaten wordt ook verzocht om best practices uit te wisselen over de belasting van hun huidige persoonlijke pensioenproducten die de convergentie van fiscale stelsels moeten bevorderen.

Achtergrond

Het PEPP is een van de belangrijkste maatregelen die zijn aangekondigd in de midterm review van de kapitaalmarktenunie van vorige maand, het project van de Commissie om een eengemaakte markt voor kapitaal in de EU te creëren. Het PEPP ondersteunt het doel van de kapitaalmarktenunie, namelijk het creëren van de juiste voorwaarden om financiering te ontsluiten zodat deze van Europa's spaarders naar Europa's bedrijven kan stromen.

Momenteel neemt slechts 27 % van de Europeanen tussen 25 en 59 jaar deel aan een pensioenproduct. Het PEPP zou bijdragen tot de ontsluiting van dit enorme potentieel en de investeringen stimuleren in onze economie.

De vandaag voorgestelde verordening steunt op bijna 600 bijdragen aan de publieke raadpleging van de Commissie over persoonlijke pensioenen in oktober 2016. Veel ondervraagden stelden dat het huidige aanbod van persoonlijke pensioenproducten in de EU onvoldoende was. Voor de verordening is ook rekening gehouden met twee verslagen van EIOPA in 2014 en 2016 en een externe studie door een externe contractant.

Het PEPP-voorstel zal nu worden besproken door het Europees Parlement en de Raad. Eens aangenomen, treedt de verordening in werking 20 dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Meer informatie

MEMO

Factsheet

DG FISMA website on Personal Pensions Products

CMU Action Plan Mid-Term Review

EPSC-paper over het pan-Europees pensioenproduct

IP/17/1800

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar