Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija pristato naują visos Europos asmeninės pensijos ženklą, kuris padės vartotojams kaupti pensiją

Briuselis, 2017 m. birželio 29 d.

Komisijos planai padės sukurti naują pensijos produktų klasę ir Europos vartotojai turės didesnį pasirinkimą kaupti pensijai.

Šiandieninis pasiūlymas pensijų teikėjams suteiks priemonių paprastam ir novatoriškam visos Europos asmeninės pensijos produktui siūlyti. Tai yra naujos rūšies pensija, kurios konkurencingesni produktai suteiks santaupų turėtojams daugiau pasirinkimo kaupti lėšas senatvei.

Visos Europos asmeninės pensijos produktų savybės bus standartinės, kad ir kur Europos Sąjungoje jie bus parduodami. Be to, juos gali siūlyti įvairūs teikėjai, pvz., draudimo įmonės, bankai, profesinių pensijų fondai, investicinės įmonės ir turto valdytojai. Šie produktai papildys esamas valstybines, profesines ir nacionalines asmenines pensijas, bet jų atsiradimas nepakeis ir nesuvienodins nacionalinių asmeninių pensijų sistemų. Kad visos Europos asmeninės pensijos produkto iniciatyva būtų sėkminga, šiandien Komisija valstybėms narėms taip pat rekomenduoja jam taikyti tokią pačią apmokestinimo tvarką, kaip ir panašiems esamiems nacionaliniams produktams. Naujieji produktai galiausiai padės ir Komisijos kapitalo rinkų sąjungos planui, nes daugiau santaupų bus skirta ilgalaikėms investicijoms ES.

Už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Visos Europos asmeninės pensijos produktas – svarbus žingsnis baigiant kurti kapitalo rinkų sąjungą. Jo potencialas yra didelis, nes visos ES santaupų turėtojai turės didesnį pasirinkimą kaupti lėšas pensijai. Jis skatins konkurenciją, nes daugiau teikėjų šį produktą galės siūlyti už savo nacionalinių rinkų ribų. Jis bus kaip kokybės ženklas ir, mano įsitikinimu, paskatins ilgalaikes investicijas į kapitalo rinkas.“

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas sakė: „Šiandienos pasiūlymas – dar vienas pavyzdys, kuo gali būti naudingas Komisijos kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano įgyvendinimas ir bendrosios kapitalo rinkos sukūrimas ES. Visos Europos asmeninės pensijos produktai skatins pensijų teikėjų konkurenciją ir dėl to vartotojai turės daugiau galimybių pasirinkti, kaip taupyti. Be to, kapitalo rinkų sąjungos sukūrimas – vienas iš svarbių Investicijų plano Europai elementų. Džiaugiuosi, kad šis pasiūlymas taip pat padės santaupas nukreipti į ilgalaikes investicijas ir taip pasiekti Investicijų plano tikslus, t. y. atnaujinti infrastruktūrą, skatinti augimą ir remti darbo vietų kūrimą.“

Pagrindiniai privalumai

Šiuo metu Europos asmeninių pensijų rinka yra fragmentiška ir netolygi. Keliose valstybėse narėse galimybių rinktis daug, o kai kuriose jų beveik nėra. Toks pasiūlos netolygumas yra susijęs su ES ir nacionalinių taisyklių skirtumais ir dėl to sunku plėtoti didelę ir konkurencingą asmeninių pensijų ES rinką. Visos Europos asmeninės pensijos produktas vartotojams sudarys sąlygas savanoriškai papildyti santaupas pensijai ir kartu naudotis patikima vartotojų apsauga:

  • visos Europos asmeninės pensijos produkto santaupų turėtojai turės daugiau galimybių rinktis iš įvairių šio produkto teikėjų, be to, jiems bus naudinga didesnė konkurencija;

  • vartotojams bus naudingi griežti informacijos teikimo reikalavimai ir platinimo (taip pat ir internetu) taisyklės. Teikėjai, norintys platinti visos Europos asmeninės pensijos produktus, turės gauti Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos leidimą;

  • paprasto standartizuoto investavimo galimybė visos Europos asmeninės pensijos produkto santaupų turėtojams užtikrins aukšto lygio vartotojų apsaugą;

  • santaupų turėtojai turės teisę už nustatytos ribos neviršijantį mokestį kas penkerius metus keisti teikėjus tiek savo šalyje, tiek tarpvalstybiniu mastu;

  • visos Europos asmeninės pensijos produktą bus galima perkelti iš vienos valstybės narės į kitą, t. y. šio produkto santaupų turėtojai, persikėlę į kitą valstybę narę, galės toliau mokėti jo įmokas.

Šiandien Komisijos siūloma reguliavimo sistema įvairiems teikėjams suteiks galimybių dalyvauti asmeninių pensijų rinkoje:

  • visos Europos asmeninės pensijos produktus teikėjai galės plėtoti keliose valstybėse narėse ir tai padės veiksmingiau sutelkti lėšas ir pasiekti masto ekonomiją;

  • šių produktų teikėjai vartotojus visoje ES galės pasiekti naudodamiesi elektroniniais platinimo kanalais;

  • suėjus produkto terminui produktų teikėjai ir santaupų turėtojai turės įvairių mokėjimų galimybių;

  • šių produktų teikėjams naudos teiks ES pasas, kuris palengvins platinimą tarpvalstybiniu mastu.

Prie visos Europos asmeninės pensijos produkto reglamento pasiūlymo pridedama Komisijos rekomendacija dėl asmeninės pensijos produktų, tarp jų ir visos Europos asmeninės pensijos produkto, apmokestinimo tvarkos. Komisija valstybes nares skatina visos Europos asmeninės pensijos produktams taikyti tą pačią apmokestinimo tvarką, kuri šiuo metu taikoma panašiems esamiems nacionaliniams produktams, net jei visos Europos produktas ne visiškai atitinka nacionalinius mokesčių lengvatų taikymo kriterijus. Be to, valstybės narės raginamos keistis geriausia esamų asmeninės pensijos produktų apmokestinimo patirtimi – tai turėtų skatinti mokesčių režimų konvergenciją.

Pagrindiniai faktai

Visos Europos asmeninės pensijos produktas – viena iš pagrindinių priemonių, apie kurias praeitą mėnesį paskelbta per Kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano (t. y. Komisijos projekto, skirto ES bendrajai kapitalo rinkai sukurti) laikotarpio vidurio peržiūrą. Šis produktas padeda siekti kapitalo rinkų sąjungos tikslo – sudaryti tinkamas sąlygas finansavimui pritraukti, kad iš Europos santaupų turėtojų jis galėtų pasiekti Europos įmones.

Šiuo metu pensijos produktų sutartis yra sudarę tik 27 proc. 25–59 m. amžiaus europiečių. Visos Europos asmeninės pensijos produktas padės išnaudoti šį didžiulį potencialą ir paskatins investicijas į mūsų ekonomiką.

Šiandien pasiūlyto reglamento pagrindą sudaro beveik 600 atsakymų į 2016 m. spalio mėn. Komisijos surengtų viešų konsultacijų dėl asmeninių pensijų klausimus. Daugelis respondentų teigė, kad dabartinė asmeninės pensijos produktų pasiūla Europos Sąjungoje nėra pakankama. Be to, atsižvelgta į dvi Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2014 ir 2016 m. ataskaitas ir išorės rangovo atliktą išorės tyrimą.

Pasiūlymas dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto perduodamas svarstyti Europos Parlamentui ir Tarybai. Priimtas reglamentas įsigalios praėjus 20 dienų po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Daugiau informacijos

Teminė apžvalga

Informacijos suvestinė

GD FISMA asmeninės pensijos produktų svetainė

Kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano laikotarpio vidurio peržiūra

Europos politinės strategijos centro dokumentas dėl visos Europos pensijos produkto

IP/17/1800

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar