Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság új páneurópai magánnyugdíjterméket vezet be a nyugdíjcélú megtakarítások megkönnyítéséhez

Brüsszel, 2017. június 29.

A Bizottság új nyugdíjterméktípus kidolgozására irányuló terveinek köszönhetően hamarosan szélesebb kínálat áll az európai fogyasztók rendelkezésére nyugdíjcélú megtakarításaikhoz.

A mai javaslat olyan eszközöket biztosít a nyugdíjszolgáltatók számára, amelyek által a jövőben Európa-szerte egy egyszerű és innovatív magánnyugdíjterméket kínálhatnak. Ezen új típusú önkéntes magánnyugdíjtermék kialakításának a célja, hogy bővítse a megtakarítók számára elérhető lehetőségek választékát nyugdíj-megtakarításaikhoz, és versenyképesebb termékeket nyújtson számukra.

A páneurópai magánnyugdíjtermékek az értékesítési helyüktől függetlenül Unió-szerte ugyanazon egységes jellemzőkkel rendelkeznek majd, és a szolgáltatók széles köre – például biztosítók, bankok, foglalkoztatóinyugdíj-szolgáltató intézmények, befektetési vállalkozások és eszközkezelők – által kínálhatók. A PEPP-ek kiegészítik majd a létező állami, foglalkoztatói és nemzeti magánnyugellátást, azonban nem jelentik a nemzeti magánnyugdíjrendszerek felváltását vagy harmonizálását. A Bizottság a mai napon javasolja továbbá, hogy a tagállamok e termékek számára biztosítsák ugyanazt az adóügyi kezelést, mint amely a meglévő, hasonló nemzeti nyugdíjtermékekre is alkalmazandó, hogy megadják a kezdeti ösztönzést a páneurópai magánnyugdíjtermék számára. Az új termékek végső soron segíteni fogják a Bizottság tőkepiaci unió létrehozására irányuló terveit is, azáltal, hogy több megtakarítást irányítanak a hosszú távú uniós beruházások felé.

Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke, a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős biztos így nyilatkozott: „A páneurópai magánnyugdíjtermék fontos mérföldkő a tőkepiaci unió megvalósítása felé vezető úton. Óriási lehetőségeket rejt magában, mivel Unió-szerte bővíti a megtakarítók számára a nyugdíj-megtakarításaik céljából elérhető termékválasztékot. Élénkíteni fogja a versenyt azáltal, hogy több szolgáltató számára teszi lehetővé ezen terméknek az adott nemzeti piacon kívüli értékesítését. Egyfajta minőségi garanciát fog jelenteni, és biztosra veszem, hogy a páneurópai magánnyugdíjtermék emellett ösztönzőleg hat majd a hosszú távú tőkepiaci befektetésekre.”

Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnök szerint: „A mai javaslat újabb példa arra, hogy milyen előnyökkel járhat a Bizottság tőkepiaci unióra vonatkozó cselekvési tervének megvalósítása, valamint az egységes uniós tőkepiac megteremtése. A páneurópai magánnyugdíjtermékek elő fogják mozdítani a nyugdíjszolgáltatók közötti versenyt azáltal, hogy bővítik a fogyasztók számára rendelkezésre álló lehetőségek körét megtakarításaik elhelyezésére. A tőkepiaci unió megteremtése ezenfelül az európai beruházási tervnek is fontos elemét képezi. Örömmel tölt el, hogy ez a javaslat a jövőben lehetővé teszi a megtakarításoknak a hosszú távú beruházások felé történő terelését is, ezáltal elősegítve a beruházási tervnek az infrastruktúra korszerűsítésére, a növekedés fellendítésére és a munkahelyteremtés megerősítésére vonatkozó céljainak elérését.”

Fő előnyök

A magánnyugdíjtermékek európai piaca jelenleg fragmentált és egyenlőtlen. A kínálat mindössze néhány tagállamra korlátozódik, míg más tagállamokban szinte nem is létezik. A kínálatban fennálló különbségek egy uniós és nemzeti szintű szabályhalmazhoz köthetők, ami gátolja egy nagy és versenyképes uniós szintű magánnyugdíjpiac kialakítását. A páneurópai magánnyugdíjtermékek lehetővé teszik majd, hogy a fogyasztók önkéntesen kiegészíthessék nyugdíjcélú megtakarításaikat, ugyanakkor kihasználhassák a megalapozott fogyasztóvédelem nyújtotta előnyöket:

  • A páneurópai magánnyugdíjtermékek megtakarítói számára a PEPP-szolgáltatók széles köre nagyobb választékot kínál majd, és élvezhetik az élénkebb versenyből fakadó előnyöket.

  • Az ügyfelek számára segítséget jelentenek majd a szigorú tájékoztatási követelmények és értékesítési szabályok, online forgalmazás esetén is. A PEPP forgalmazásához a szolgáltatóknak szüksége lesz az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) engedélyére.

  • A PEPP – egyszerű, alapértelmezett befektetési lehetőséget kínálva – magas szintű fogyasztóvédelmet biztosít.

  • A megtakarítóknak joga lesz ahhoz, hogy – maximált költségek mellett – ötévente szolgáltatót váltsanak belföldön és határokon átnyúló módon egyaránt.

  • A PEPP átvihető lesz a tagállamok között, például egy másik tagállamba való költözés esetén a megtakarítók továbbra is intézni tudják majd a saját PEPP-be történő befizetéseket.

A Bizottság által a mai napon javasolt keretszabályozás a szolgáltatók széles köre számára teremt majd lehetőséget arra, hogy a magánnyugdíjak piacán tevékenykedhessenek:

  • A szolgáltatók több tagállamra kiterjedő páneurópai magánnyugdíjtermékeket dolgozhatnak majd ki az eszközök hatékonyabb egyesítése és méretgazdaságossági előnyök elérése érdekében.

  • A PEPP-szolgáltatók – elektronikus forgalmazási csatornákon keresztül – Unió-szerte képesek lesznek megszólítani az ügyfeleket.

  • A PEPP-szolgáltatók és a megtakarítók számára különböző kifizetési lehetőségek állnak majd rendelkezésre a termék élettartamának lejártakor.

  • A határokon átnyúló forgalmazás megkönnyítését a PEPP-szolgáltatók számára uniós útlevél fogja segíteni.

A páneurópai magánnyugdíjtermékekről szóló rendeletre irányuló javaslatot a magánnyugdíjtermékek, többek között a PEPP adóügyi kezeléséről szóló bizottsági ajánlás kíséri. A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a PEPP-ekre vonatkozóan a hasonló meglévő nemzeti termékekre jelenleg alkalmazott adóügyi kezelést biztosítsák abban az esetben is, ha a PEPP nem felel meg a magánnyugdíjtermékek adókedvezményének feltételéül előírt valamennyi nemzeti kritériumnak. A Bizottság emellett a jelenleg kínált magánnyugdíjtermékek adóztatásával kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréjére ösztönzi a tagállamokat, ami vélhetően elősegíti az adórendszerek konvergenciáját.

Háttér-információk

A PEPP egyike a tőkepiaci unió – a Bizottság egységes uniós tőkepiac megteremtésére irányuló projektje – félidős felülvizsgálata kapcsán a múlt hónapban bejelentett legfontosabb intézkedéseknek. A PEPP támogatja a tőkepiaci unió célját, amely a források mozgósításához szükséges megfelelő feltételek kialakítása annak érdekében, hogy azok az európai megtakarítók felől az európai vállalkozások felé áramoljanak.

A 25 és 59 év közötti európaiaknak jelenleg mindössze 27 %-a döntött a magánnyugdíj-előtakarékosság mellett. A PEPP hozzájárulna ahhoz, hogy e hatalmas potenciált kiaknázzuk, és fellendítsük a gazdaságba irányuló beruházásokat.

A mai rendeletjavaslat alapját a Bizottság magánnyugdíjról szóló nyilvános konzultációja keretében 2016 októberében érkezett közel 600 észrevétel képezi. Számos válaszadó vélte úgy, hogy az Unióban jelenleg szűkös a magánnyugdíjtermékek kínálata. A javaslat figyelembe vett továbbá két, 2014. és 2016. évi EIOPA-jelentést, és egy külső alvállalkozó által készített tanulmányt.

A PEPP-re vonatkozó javaslat a következő lépésben az Európai Parlament és a Tanács elé kerül. Elfogadását követően a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép majd hatályba.

További információk

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

A Pénzügyi Stabilitás, a Pénzügyi Szolgáltatások és a Tőkepiaci Unió Főigazgatóságának honlapja a magánnyugdíjtermékekről

A tőkepiaci unióról szóló cselekvési terv félidős felülvizsgálata

Az Európai Politikai Stratégiai Központ stratégiai feljegyzése a páneurópai magánnyugdíjtermékről

IP/17/1800

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar