Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise představuje plány na nový celoevropský produkt osobních penzí, který má spotřebitelům pomoci spořit si na důchod

Brusel 29. června 2017

Díky plánům Komise na vytvoření nové třídy penzijních produktů budou mít evropští spotřebitelé brzy větší možnosti v oblasti spoření na důchod.

Dnes předložený návrh umožní poskytovatelům penzijních produktů, aby v budoucnosti mohli nabídnout jednoduchý a inovativní celoevropský osobní penzijní produkt. Jedná se o nový typ dobrovolné osobní penze, jenž má střadatelům poskytnout více možností pro ukládání peněz na stáří a nabídnout jim konkurenčnější produkty.

Panevropské osobní penzijní produkty budou mít stejné standardní vlastnosti v rámci celé EU a mohou být nabízeny širokou řadou poskytovatelů, např. pojišťovacími společnostmi, bankami, zaměstnaneckými penzijními fondy, investičními firmami a správci aktiv. Budou doplňovat stávající státní, zaměstnanecké a vnitrostátní osobní penzijní produkty, avšak nebudou nahrazovat nebo harmonizovat vnitrostátní režimy osobních penzí. Aby se celoevropskému osobnímu penzijnímu produktu zajistil dynamický start, Komise dnes členským státům rovněž doporučuje, aby tomuto produktu poskytly stejné daňové zacházení jako podobným stávajícím vnitrostátním produktům. Nové produkty také v konečném důsledku podpoří plán Komise na vytvoření unie kapitálových trhů tím, že pomohou nasměrovat více úspor do dlouhodobých investic v EU.

Valdis Dombrovskis, místopředseda Komise odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů uvedl: „Panevropský osobní penzijní produkt je důležitým milníkem směrem k dokončení unie kapitálových trhů. Má ohromný potenciál, neboť nabídne střadatelům v celé EU více možností pro odkládání peněž na důchod. Oživí hospodářskou soutěž, protože více poskytovatelů bude moci tento produkt nabízet mimo své vnitrostátní trhy. Bude fungovat jako značka kvality a jsem přesvědčen, že panevropský osobní penzijní produkt rovněž podpoří dlouhodobé investice do kapitálových trhů.“

Místopředseda Komise Jyrki Katainen odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost k tomu uvedl: „Dnešní návrh je dalším příkladem výhod, které můžeme v EU získat z realizace akčního plánu Komise k vytvoření unie kapitálových trhů a dokončení jednotného trhu pro kapitál v EU. Panevropské osobní penzijní produkty podpoří hospodářskou soutěž mezi poskytovateli penzijních produktů a nabídnou spotřebitelům více možností pro umístění jejich úspor. Dokončení unie kapitálových trhů je rovněž důležitým prvkem investičního plánu pro Evropu. Jsem potěšen, že tento návrh přispěje rovněž k nasměrování úspor do dlouhodobých investic, pomůže dosáhnout cílů investičního plánu v oblasti modernizace infrastruktury, podpoří růst a pracovní místa.“

Hlavní přínosy

V současné době je evropský trh s osobními penzijními produkty roztříštěný a nevyvážený. Nabídky se soustředí v několika málo členských státech, zatímco v jiných téměř chybí. Tyto rozdíly v nabídce jsou spojeny s množstvím různých pravidel v EU a na vnitrostátních úrovních, což narušuje rozvoj velkého a konkurenčního trhu s osobními penzijními produkty na úrovni EU. Panevropský osobní penzijní produkt umožní spotřebitelům dobrovolně doplňovat své úspory na důchod a zároveň požívat pevné ochrany spotřebitelů.

  • Střadatelé panevropského osobního penzijního produktu budou mít větší výběr z široké škály poskytovatelů panevropského osobního penzijního produktu a budou těžit z větší konkurence.

  • Spotřebitelé budou mít prospěch z přísných požadavků na informace a distribučních pravidel, která platí rovněž pro distribuci online. Aby poskytovatelé mohli nabízet celoevropský osobní penzijní produkt, bude je muset schválit Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA).

  • Celoevropský osobní penzijní produkt nabídne střadatelům vysokou úroveň ochrany spotřebitelů v rámci jednoduché standardní investiční možnosti.

  • Střadatelé budou mít právo každých pět let změnit poskytovatele, a to jak na domácím trhu, tak v zahraničí, přičemž náklady budou omezeny.

  • Panevropský osobní penzijní produkt bude přenositelný mezi členskými státy, tj. střadatelé panevropského osobního penzijního produktu budou v případě přestěhování se do jiného členského státu moci v příspěvcích do svého panevropského osobního penzijního produktu pokračovat.

Regulační rámec, který Komise dnes navrhuje, vytvoří příležitosti pro širokou škálu poskytovatelů, kteří budou působit na trhu osobních penzijních produktů:

  • Poskytovatelé budou moci rozvíjet panevropské osobní penzijní produkty v několika členských státech, aby mohli účinněji seskupit aktiva a dosáhnout výnosů z rozsahu.

  • Poskytovatelé panevropského osobního penzijního produktu budou moci oslovit spotřebitele v celé Evropě prostřednictvím elektronických distribučních kanálů.

  • Poskytovatelé celoevropského osobního penzijního produktu a střadatelé si budou na konci doby trvání produktu moci zvolit různé možnosti plateb.

  • Poskytovatelé celoevropského osobního penzijního produktu budou moci k usnadnění přeshraniční distribuce využívat pas EU.

Návrh nařízení o panevropském osobním penzijním produktu, k němuž je připojeno doporučení Komise k daňovému zacházení s osobními penzijními produkty, včetně celoevropského osobního penzijního produktu. Komise vyzývá členské státy, aby celoevropským osobním penzijním produktům poskytly stejné daňové zacházení, které v současné době uplatňují na podobné stávající vnitrostátní produkty, i když celoevropský osobní penzijní produkt vnitrostátním kritériím pro daňovou úlevu zcela neodpovídá. Členské státy se rovněž vyzývají, aby si vyměňovaly osvědčené postupy o danění svých stávajících osobních penzijních produktů, které by měly posílit soudržnost daňových režimů.

Souvislosti

Panevropský osobní penzijní produkt je jedním z klíčových opatření oznámených ve střednědobém přezkumu unie kapitálových trhů, projektu Komise na vytvoření jednotného trhu pro kapitál v EU, která byla předložena minulý měsíc. Panevropský osobní penzijní produkt podporuje cíl unie kapitálových trhů, kterým je vytvořit správné podmínky pro uvolnění finančních prostředků tak, aby mohly plynout od evropských střadatelů do evropských podniků.

V současné době spoří v penzijních produktech pouze 27 % Evropanů ve věku 25 až 59 let. Celoevropský osobní penzijní produkt přispěje k uvolnění tohoto velkého potenciálu a podpoří investice v naší ekonomice.

Dnešní navrhované nařízení vychází z téměř 600 příspěvků na veřejnou konzultaci Komise o osobních penzích z října 2016. Řada respondentů uvedla, že současná nabídka osobních penzijních produktů v EU je nedostatečná. Návrh zohlednil rovněž dvě zprávy orgánu EIOPA z roku 2014 a 2016 a externí studii externího zpracovatele.

Návrh panevropského osobního penzijního produktu bude nyní projednávat Evropský parlament a Rada. Po přijetí vstoupí směrnice v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Další informace

ZPRÁVA

Informační přehled

Webová stránka GŘ FISMA týkající se osobních penzijních produktů

Přezkum akčního plánu unie kapitálových trhů v polovině období

Dokument EPSC týkající se celoevropského osobního penzijního produktu

IP/17/1800

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar