Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Proračun EU za prihodnost: Komisija začenja razpravo o prihodnosti financ EU

Bruselj, 28. junija 2017

Evropski državljani od svoje Unije pričakujejo, da naredi več. V obdobju, ko je EU storila več kot kadar koli doslej, da bi zaščitila svoje državljane, jim omogočila večjo vlogo in jih branila, njeni viri komaj še zadoščajo za opravljanje njenih nalog.

Medtem ko se Evropa odloča o svoji prihodnosti, potrebuje EU proračun, ki ustreza njenemu namenu in porabi vsak evro v korist svojih državljanov.

V danes objavljenem razmisleku Komisije o prihodnosti financ EU so obravnavane možnosti, kako to uresničiti. Vprašanja, obravnavana v tem petem in zadnjem dokumentu iz tega sklopa, so ključna za razpravo, začeto 1. marca z belo knjigo Komisije o prihodnosti Evrope. V razmisleku so opisane možne proračunske posledice scenarijev, med katerimi lahko izbiramo.

Komisar Günther H. Oettinger, pristojen za proračun in človeške vire, je povedal: „Če naj bo Evropa kos novim izzivom, mora od nekje dobiti sredstva za to. Lahko porabimo manj ali pa poiščemo nove vire prihodkov, toda ne glede na to, kaj bomo storili, mora vsak vložen evro iz proračuna EU zagotoviti dodano vrednost in pozitivno vplivati na vsakdanje življenje državljanov.“

Komisarka za regionalno politiko Corina Crețu pa je dejala: „Čas je, da prenovimo proračun EU. Postati mora enostavnejši in prožnejši, mi pa moramo razmisliti, ambiciozno in z obilico domišljije, kako ga lahko spremenimo v močno orodje, ki nam bo pomagalo hitreje rasti in se vse bolj povezovati ter poskrbeti, da v današnjem globaliziranem gospodarstvu nihče ne bo prikrajšan.“

Proračun EU se sooča s posebnim izzivom: financirati več z manj sredstvi. Od EU se pričakuje, da bo imela večjo vlogo na novih področjih politike, kot so migracije, notranja in zunanja varnost ali obramba. Evropa bi morala tudi ohraniti svojo vodilno vlogo na svetovnem prizorišču kot pomembna donatorka humanitarne in razvojne pomoči ter vodilna v boju proti podnebnim spremembam. To je treba doseči s proračunom EU, ki se bo po odhodu Združenega kraljestva še dodatno zmanjšal.

Ta izziv je obravnavan v današnjem razmisleku, v katerem so navedeni tudi ključni elementi za razpravo, zastavljeni okrog petih scenarijev bele knjige: ali bo EU samo nadaljevala s svojim delom, sodelovala manj, napredovala različno hitro, storila manj, a to učinkoviteje, ali delala veliko več skupaj? Vsak od teh možnih scenarijev ima drugačne posledice, in sicer tako glede določitve porabe za posamezne namene kot glede tega, kje pridobiti sredstva za to. Možnosti segajo od zmanjšanja porabe za obstoječe politike do povečanja prihodkov.

Poleg tega so v razmisleku predstavljene osnovne značilnosti proračuna EU ter začrtani glavni trendi in dogodki na ključnih področjih politike, kot sta kohezija in kmetijstvo. Prav tako obravnava krovne teme, kot so dodana vrednost sredstev EU ali povezava med financiranjem EU in strukturnimi reformami v državah članicah.

Ozadje

Proces razmisleka, ki se je začel z belo knjigo in se nadaljeval z vrsto razmislekov, se bo upošteval pri pripravi predloga za naslednji večletni finančni okvir EU s 27 članicami, ki naj bi ga Komisija predstavila sredi leta 2018.

Večletni finančni okvir določa najvišje zneske, ki jih lahko EU vsako leto porabi na različnih področjih politike v obdobju najmanj 5 let. Sedanji večletni finančni okvir zajema obdobje od 2014 do 2020. Vsak letni proračun mora biti v skladu s tem okvirom.

Da bi ohranili in še dodatno spodbudili razpravo o vprašanjih, obravnavanih v razmisleku, bodo v prihodnjih mesecih potekali številni javni dogodki, kot je letna konferenca „Proračun, usmerjen v rezultate“, ki jo bo organizirala Komisija 25. septembra 2017.

Več informacij

Bela knjiga o prihodnosti Evrope

Razmislek o socialni razsežnosti Evrope (26. april 2017)

Razmislek o izkoriščanju globalizacije (10. maj 2017)

Razmislek o poglobitvi ekonomske in monetarne unije (31. maj 2017) na podlagi poročila petih predsednikov iz junija 2015

Razmislek o prihodnosti evropske obrambe (7. junij 2017)

– Razmislek o prihodnosti financ EU (28. junij 2017)

– „Prihodnost financiranja EU“, končno poročilo skupine na visoki ravni, ki ji predseduje Mario Monti

Večletni finančni okvir (2014–2020)

Prihodnost financ EU: pet scenarijev

Prihodnost financ EU: dejstva in številke

IP/17/1795

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar