Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Een EU-begroting voor de toekomst: Commissie opent het debat over de toekomst van de EU-financiën

Brussel, 28 juni 2017

De Europeanen verwachten meer van de Unie. De EU doet meer dan ooit tevoren om haar burgers te beschermen, meer kansen te geven en te verdedigen, maar de rek is uit de middelen waarover zij beschikt.

Nu Europa voor een toekomstkeuze staat, is er behoefte aan een nieuwe EU-begroting die geschikt is voor het beoogde doel en waarvan elke euro de burger iets oplevert.

In de vandaag gepresenteerde discussienota van de Commissie over de toekomst van de EU-financiën worden de mogelijke opties verkend. De in deze vijfde en laatste nota opgeworpen vragen zijn cruciaal voor het debat dat op 1 maart werd geopend met het Witboek van de Commissie over de toekomst van Europa. De discussienota geeft een overzicht van de mogelijke budgettaire gevolgen van de verschillende beleidskeuzes.

Commissaris Günther H. Oettinger, bevoegd voor Begroting en Personeelszaken: „Europa moet nieuwe uitdagingen aanpakken. Het geld daarvoor moet ergens vandaan komen. We kunnen minder uitgaven doen of nieuwe inkomsten zoeken. Wat het ook wordt, elke geïnvesteerde euro uit de EU-begroting moet een meerwaarde en een positief effect op het dagelijks leven van de burger hebben.”

Commissaris Corina Crețu, bevoegd voor Regionaal Beleid: "De EU-begroting is aan een make-over toe. Laten we ze eenvoudiger en flexibeler maken, en ons met ambitie en verbeelding afvragen hoe we er een krachtig middel van kunnen maken om in de geglobaliseerde economie sneller te groeien, nauwere banden te smeden en niemand achter te laten.”

De EU-begroting staat voor de zware uitdaging meer te doen met minder. Er wordt van de Europese Unie verwacht dat zij een grotere rol gaat spelen op nieuwe beleidsterreinen als migratie, interne en externe veiligheid of defensie. Europa moet daarnaast ook haar leidende rol op het wereldtoneel bewaren, als belangrijke donor van humanitaire en ontwikkelingshulp en als koploper in de strijd tegen de klimaatverandering. Zij moet dat doen met een EU-begroting die na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk alleen maar kleiner zal worden.

De vandaag gepresenteerde discussienota gaat dieper in op deze uitdaging en brengt de belangrijkste gesprekspunten aan, in het licht van de vijf scenario's die in het Witboek werden geschetst: de EU gaat op dezelfde voet door, minder samen doen, met verschillende snelheden voortgaan, minder doen maar efficiënter of veel meer samen doen. De geschetste scenario's hebben elk andere gevolgen, wat betreft hoeveel geld er naar welk doel gaat en waar het geld vandaan zou kunnen komen. De mogelijkheden variëren van besparen op de uitgaven voor bestaand beleid tot de inkomsten verhogen.

Daarnaast geeft de discussienota een toelichting bij de basiskenmerken van de EU-begroting en een overzicht van de voornaamste tendensen en ontwikkelingen op de belangrijkste beleidsterreinen, zoals cohesiebeleid en landbouw. Er wordt ook stilgestaan bij horizontale kwesties zoals de meerwaarde van EU-financiering of de relatie tussen EU-financiering en structurele hervormingen in de lidstaten.

Achtergrond

Het reflectieproces dat door het Witboek op gang is gebracht en een vervolg heeft gekregen met de serie discussienota's zal de input leveren voor het voorstel voor het volgende meerjarig financieel kader voor een EU met 27 dat de Commissie medio 2018 wil presenteren.

Het meerjarig financieel kader bepaalt de maximumbedragen die de Europese Unie jaarlijks op verschillende beleidsgebieden mag uitgeven gedurende een periode die minimaal vijf jaar bedraagt. Het huidige meerjarig financieel kader bestrijkt de periode 2014-2020. Elke jaarbegroting moet in overeenstemming zijn met het kader.

Om het debat over de vraagstukken die in de discussienota aan de orde zijn gesteld, gaande te houden en aan te wakkeren, zal de komende maanden een aantal publieke evenementen plaatsvinden, zoals de jaarlijkse „Budget Focused on Results”-conferentie, die door de Commissie wordt georganiseerd op 25 september 2017.

Meer informatie

- Witboek over de toekomst van Europa

- Discussienota over de sociale dimensie van Europa (26 april 2017)

- Discussienota over het in goede banen leiden van de globalisering (10 mei 2017)

- Discussienota over de verdieping van de Economische en Monetaire Unie (31 mei 2017), op basis van het Verslag van de vijf voorzitters van juni 2015

- Discussienota over de toekomst van de Europese defensie (7 juni 2017)

Discussienota over de toekomst van de EU-financiën (28 juni 2017)

- "Future financing of the EU", eindverslag van de groep op hoog niveau onder voorzitterschap van Mario Monti

- Meerjarig financieel kader 2014-2020

- De toekomst van de EU-financiën: vijf scenario's

- De toekomst van de EU-financiën: feiten en cijfers

IP/17/1795

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar